Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en Griekenland

-

Documents
52 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ASSOCIATIE DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP GRIEKENLAND VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ASSOCIATIERAAD AAN DE GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE (mei 1978 tot april 1979) ASSOCIATIE DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP GRIEKENLAND VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ASSOCIATIERAAD AAN DE GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE (mei 1978 tot april 1979) - 2 -INHOUDSOPGAVE Biz. Begeleidende brief waarmede de Voorzitter van de Associatieraad tiet verslag toezendt aan der van het Griekse Parlement en ,aan de Voorzitter van het Europese Parlement 4 I. Inleiding 5 II. Vraagstukken betreffende de totstandbrenging en de wer­king van de douane-unie 7 A. Totstandbrenging van de douane-unie op tarifair gebied 7 B. "Onopgeloste vraagstukken" op het gebied van de douane­unieC. Andere vraagstukken betreffende de werking van de douane-uni e 9 D. Toepassing van artikel 18 van de Overeenkomst van Athene 10 E. Grieks verzoek om verlenging van Protocol nr. 10 11 P. Besluit van de Associatieraad met betrekking tot de aanpassingen in de lijsten en de tariefnomenclatuur van bepaalde produkten die in de Overeenkomst zijn opgenomen 12 G. Moeilijkheden-inzake textiel3 III. Landbouwvraags tukken5 A. V/ijnB. OlijfolieIV. Handelsbeleid6 A. Toepassing van Protocol nr. 10 (terpentijnolie) 1B.g van artikel 64 van de OvereenkomstV. Inwerkingtreding van het tweede financieel Protocol8 VT. Resultaten van de Associatie op handelsgebied in 1978 21 A.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Nederlandse
Signaler un problème