Associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Grækenland

-

Documents
52 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ASSOCIERING mellem DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB og GRÆKENLAND BERETNING OM ASSOCIERINGSRÅDETS VIRKSOMHED TIL DET BLANDEDE PARLAMENTARISKE UDVALG (maj 1978 - april 1979) ASSOCIERING mellem DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB og GRÆKENLAND BERETNING OM ASSOCIERINGSRÅDETS VIRKSOMHED TEL DET BLANDEDE PARLAMENTARISKE UDVALG (maj 1978 - april 1979) ... 2 ­INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fremsendelsesskrivelse, hvormed beretningen oversendes fra formanden for Associeringsrådet til formanden for det græske parlament og formanden for Europa­Parlamontet 4 I. Indledning 5 II.Spørgsmålvedrørende toldunionens gennemførelseogvirkemåde7A.Toldunionens genneuføreise på afgiftsområdet7B.Udestående spørgsmål i forbindelse med told­unionen7C. Andre spørgsmål vedrørende toldunionens virkemåde 9 D. Anvendelse af artikel 18 i Athen­aftalen 10 E. Græsk anmodning om forlængelse af gyldigheden afprotokol ur. 10 11F. Associeringsrådets afgørelse om tilpasning af listerneogaftoldnomenklaturen for visse varer, derernævntiAthen­aftalen 12 G. Vanskelighederitekstilsektoren13III. Landbrugsspørgsmål15A. Vin 15B.Olivenolie15 IV,Handelspolitik1üΑ.Gennemførelse af protokol nr. 10 (terpentinolie)16B.e af artikel 64 i aftalen16V. Ikrafttrædelse af anden finansprotokol 18VI. Associeringens resultater for såvidtangårsam­handelen i 197b1 21 A. UdviklingenafGrækenlands udenrigshandel21B. Dengræskeeksportstruktur22C. Dengræskeimportstruktur23D.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 28
Langue Norwegian
Signaler un problème