De Europese Investeringsbank in 1990

-

Documents
20 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK IN 1990 DE EUROPESE INVESTERINGSBANK IN 1990 CIJFERS (¡n miljoenen ecu's) 1990 1989 Totaal jaarlijkse kredietverlening 13 393,4 12 246,1 Kredietverlening in de Gemeenschap 12 680,5 11 634,2 g buiten dep 712,9 611,9 Uitstaand aan kredieten en garanties voor eigen rekening 61 944,8 53 630,3 Opgenomen middelen 10 995,6 9 034,5 Uitstaande leningen o/g op (middel)lange en korte termijn 48 858,3 42 329,8 Geplaatst kapitaal (op 01.01.1991 : 57 600) 28 800,0 28 800,0 2595,9 2595,9 waarvan gestort of te storten (op 01.01.1991 .· 4 321) 6 860,4 5 966,3 Reserves, voorzieningen en resultaten van het boekjaar 63 456,5 55 010,0 Balanstotaal FEITEN pag. Verdubbeling van het kapitaal van de EIB 3 De EIB in Midden- en Oost-Europa 3 Blijvende steun aan een evenwichtige regionale ontwikkeling 4 Wederom een toename van de kredietverlening voor de bescherming van het milieu 4 Meer kredietverlening ten behoeve van de infrastructuur en van 7 het bedrijfsleven met het oog op de totstandkoming van de interne markt 8 De EIB en het vernieuwde Middellandse-Zeebeleid 11 Grotere rol voor de Ecu 13 VOORWOORD Hlet9 ¡aar 1990, een ¡aar van diepgaande veranderingen, heeft duidelijk het belang getoond van het streven naar de voltooiing van de Europese economische integratie. Als financiële instelling van de Gemeenschap, draagt de Europese Investeringsbank op efficiënte wijze bij tot de verwezenlijking van dit doel.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 14
Langue Nederlandse
Signaler un problème