Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
140 pages
Norwegian

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber SEPTEMBER 1988 Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber SEPTEMBER 1988 Denne publikation udgives også på følgende sprog: ES ISBN 92-825-8858-0 DE ISBN 92-825-8860-2 GR ISBN 92-825-8861-0 EN ISBN 92-825-8862-9 FR ISBN 92-825-8863-7 IT ISBN 92-825-8864-5 NL ISBN 92-825-8865-3 PT ISBN 92-825-8866-1 Bibliografiske data findes bagest, i denne publikation Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil kunne ændres Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988 ISBN 92-825-8859-9 Katalognummer: CB-53-88-261 -DA-C Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 14
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Fortegnelse over
tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
SEPTEMBER 1988 Fortegnelse over
tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
SEPTEMBER 1988 Denne publikation udgives også på følgende sprog:
ES ISBN 92-825-8858-0
DE ISBN 92-825-8860-2
GR ISBN 92-825-8861-0
EN ISBN 92-825-8862-9
FR ISBN 92-825-8863-7
IT ISBN 92-825-8864-5
NL ISBN 92-825-8865-3
PT ISBN 92-825-8866-1
Bibliografiske data findes bagest, i denne publikation
Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil
kunne ændres
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988
ISBN 92-825-8859-9
Katalognummer: CB-53-88-261 -DA-C
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg Ind hold sfor tegnelse
Kommissionen 5
Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7
Kommissionens Generalsekretariat 9
Den Juridiske Tjeneste 13
Talsmandens Tjeneste5
Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer7
Det Statistiske Kontor9
Generaldirektorater
GD I — Forbindelser med Tredjelande 2
GD II — Økonomiske og Finansielle Spørgsmål
GD III — Det Indre Marked og Industrien 31
— Task Force: Små og Mellemstore Virksomheder4
GDIV - Konkurrence5
GD V — Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Uddannelse9
GDVI - Landbrug 43
GDVII - Transport7
GDVIII - Udvikling
GD DC — Personale og Administration 5
GD X — Information, Kommunikation og Kultur9
GD XI — Miljø, Forbrugerbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed 61
GD XII — Videnskab, Forskning og Udvikling3
— Det Fælles Forskningscenter 6
GD XIII — Telekommunikation, Informationsindustri og Innovation 7
GDXIV - Fiskeri 75
GD XV — Penge- og Finansieringsinstitutter samt Selskabsret7
GDXVI - Regionalpolitik9
GDXVII - Energi 81
3 GD XVIII - Lån og Investering 83
GDXDÍ - Budgetter5
GDXX - Finanskontrol7
GD XXI — Toldunionen og Indirekte Beskatning9
GD XXII — Samordning af Strukturelle Instrumenter · 91
Euratoms Forsyningsagentur 9
Sikkerhedskontoret
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 97
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Dete Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) 101
Bilag 103
Alfabetisk navneregister 12Kommissionen
Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Tlf.: 235 11 11
Wetstraat 200, 1049 Brussel Telex 21877 COMEU Β
Formand Jacques DELORS
Kabinetschef Pascal LAMY
Assisterende kabinetschef Günter BURGHARDT ')
Konsulent Michel JACQUOT t Jean­Charles LEYGUES
Næstformand Lorenzo NATALI
Kabinetschef Paolo PENSA
Assisterende kabinetschef Isabella VENTURA
Næstformand Karl­Heinz NARJES
Kabinetschef Johannes DOHMES
Assisterende kabinetschef Horst REICHENBACH
Næstformand Frans ANDRIESSEN
Kabinetschef Johannes P. WIJNMAALEN
Assisterende kabinetschef Sipke BROUWER
Næstformand Lord Francis Arthur COCKFIELD
Kabinetschef Adrian FORTESCUE
Assisterende kabinetschef Sebastian BIRCH
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Assisterende kabinetschef Lars KOLTE
Næstformand Manuel MARÍN
Kabinetschef Santiago GÓMEZ­REINO LECOQ
Assisterende kabinetschef Carlos MUÑOZ BETEMPS
Kommissionsmedlem Claude CHEYSSON
Kabinetschef Daniel BERNARD
Assisterende kabinetschef Jean­Louis GIRAUDY
Kommissionsmedlem Grigoris VARFIS
Kabinetschef Marios CAMHIS
Assisterende kabinetschef Anastase BOUGAS
') Arbejdsområdet varetages sideløbende med stillingen som direktør i Generalsekretariatet. Kommissionsmedlem Willy DE CLERCQ
Kabinetschef Alexander SCHAUB
Assisterende kabinetschef Josef KORTLEVEN
Kommissionsmedlem Nicolas MOSAR
Kabinetschef Fernand THURMES
Assisterende kabinetschef Camille BECKER
Kommissionsmedlem Stanley CLINTON DAVIS
Kabinetschef Graham MEADOWS
Assisterende kabinetschef Anthony BRENTON
Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Gerardo MOMBELLI
Assisterende kabinetschef Enrica VARESE
Kommissionsmedlem Peter SUTHERLAND
Kabinetschef Richard OTOOLE
Assisterende kabinetschef Colm LARKIN
Kommissionsmedlem Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luis CABRAL DA FONSECA
Assisterende kabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES
Kommissionsmedlem Abel MATUTES
Kabinetschef Juan PRAT
Assisterende kabinetschef Damián HERNÁNDEZ
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Thomas HERTZ
Assisterende kabinetschef Jürgen SCHÜLER Kommissionsmedlemmernes forretningsområder
Jacques DELORS Generalsekretariatet Formand
Den Juridiske Tjeneste
Monetære Spørgsmål
Talsmandens Tjeneste
Den Fællese for
Tolkning og Konferencer
Sikkerhedskontoret
Næstformand Lorenzo NATALI Samarbejde og Udvikling
Industri Næstformand Karl-Heinz NARJES
Informationsteknologi
Forskning og Videnskab
Det Fælles Forskningscenter
Næstformand Frans ANDRIESSEN Landbrug
Forstvæsen
Næstformand Lord Francis Arthur COCKFIELD Det Indre Marked
Tjenesten for Toldunionen
Skattespørgsmål
Penge- og Finansieringsinstitutter
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN Budget
Finanskontrol
Personale og Administration
Manuel MARÍN Næstformand Sociale Anliggender og
Beskæftigelse
Uddannelse
Kommissionsmedlem Claude CHEYSSON Middelhavspolitikken
Nord-Syd-Forbindelserne
Kommissionsmedlem Grigoris VARFIS Samordning af
Strukturelle Instrumenter
Forbrugerbeskyttelse
Kommissionsmedlem Willy DE CLERCQ Forbindelser med Tredjelande
og Handelspolitik Kommissionsmedlem Nicolas MOSAR Energi
Euratoms Forsyningsagentur
Publikationskontoret
Kommissionsmedlem Stanley CLINTON DAVIS Miljø
Nuklear Sikkerhed
Transport
Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA Institutionelle Spørgsmål
Spørgsmål i Forbindelse med
Borgernes Europa
Informations- og
Kommunikationspolitik
Kulturelle Anliggender
Turisme
Kommissionsmedlem Peter SUTHERLAND Forbindelser med Europa-
Parlamentet
Konkurrence
Kommissionsmedlem Antonio José Baptista Fiskeri
CARDOSO E CUNHA
Kommissionsmedlem Abel MATUTES Lån, Investering og Finansteknik
Politik for Små og
Mellemstore Virksomheder
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER Økonomiske Spørgsmål
Regionalpolitik
Det Statistiske Kontor