Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

-

Danish
184 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber FEBRUAR 1992 Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber FEBRUAR 1992 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil kunne ændres Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1992 ISBN 92-826-3934-7 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 14
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo
Signaler un problème

Fortegnelse over
Tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
FEBRUAR 1992 Fortegnelse over
Tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
FEBRUAR 1992 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil
kunne ændres
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1992
ISBN 92-826-3934-7
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg Indholdsfortegnelse
Kommissionen 5
Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 9
Kommissionens Generalsekretariat 11
- Analyse- og Prognosegruppen5
Generalinspektoratet for Tjenestegrenene7
Den Juridiske Tjeneste9
Talsmandens Tjeneste 2
Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer3
Det Statistiske Kontor5
Oversættelsestjenesten
Direktoratet for Informatik 3
Sikkerhedskontoret
Generaldirektorater
GD I - Forbindelser med Tredjelande7
GD II - Økonomiske og Finansielle Anliggender 45
GD III - Det Indre Marked og Industrien9
GD IV - Konkurrence 53
GD V - Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender 5
GD VI - Landbrug 61
GD VII - Transport7
GD VIII - Udvikling9
GD IX - Personale og administration 7
GD X - Av-sektoren, Information, Kommunikation og Kultur
3 GD XI - Miljø, Nuklear Sikkerhed og Civilbeskyttelse 81
GD XII - Videnskab, Forskning og Udvikling3
- Det Fælles Forskningscenter7
GD XIII - Telekommunikation, Informationsindustri og Innovation 9
GD XIV - Fiskeri 99
GD XV - Penge-og Finansieringsinstitutter samt Selskabsret 101
GD XVI - Regionalpolitik 10
GDXVII - Energi
GD XVIII- Lån og Investering 11
GDXIX - Budgetter3
GD XX -Finanskontrol5
GD XXI - Told og Indirekte Beskatning9
GD XXII - Samordning af Strukturpolitikkerne 121
GD XXIII- Erhvervspolitik, Handel, Turisme og Erhvervsdrivende Foreninger 12
Tjenesten for Forbrugerpolitik
Task Force for Menneskelige Ressourcer, Uddannelse og Ungdomsanliggender7
Euratoms Forsyningsagentur 12
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 13
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene3
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)5
Bilag 137
Alfabetisk navneregister 16Kommissionen
Tlf. 235 Π 11/299 11 ) J Rue de la Loi 200. Β­1049 Bruxelles
Telex 21877 COMEU Β Wetstraat 200. Β­1049 Brussel
Jacques DELORS Formand
Pascal LAMY Kabinetschef
Jean­Charles LEYGUES Vicekabinetschef
Joly DIXON Konsulent
Jean­Pierre JOUYET t
Michel PETITE Konsulent
Bernhard ZEPTER t
Frans ANDRIESSEN Næstformand
Johannes P. WIJNMAALEN Kabinetschef
Sipke BROUWER Vicekabinetschef
Françoise GAUDENZI Konsulent
Henning CHRISTOPHERSEN Næstformand
Bjarne BLADBJERG Kabinetschef
Jan Høst SCHMIDT Vicekabinetschef
Manuel MARÍN Næstformand
Ignacio GARCÍA­VALDECASAS Kabinetschef
Jordi AYET PUIGARNAU Vicekabinetschef
Filippo Maria PANDOLFI Næstformand
Enzo MOAVERO MILANESI Kabinetschef
Michele PASCA­RAYMONDO Vicekabinetschef
Martin BANGEMANN Næstformand
Manfred BRUNNER Kabinetschef
Jörg WENZEL Vicekabinetschef
Sir Leon BRITTAN Næstformand
James CURRIE Kabinetschef
Anthony CARY Vicekabinetschef Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Marco SANTOPINTO
Vicekabinetschef Fabrizio BARBASO
Kommissionsmedlem Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luís CABRAL DA FONSECA
Vicekabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES
Kommissionsmedlem Abel MATUTES
Kabinetschef Ramón DE MIGUEL
Vicekabinetschef Damián HERNÁNDEZ
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Marceli von DONAT
Vicekabinetschef Wolfgang ARTOPOEUS
Kommissionsmedlem Christiane SCRIVENER
Kabinetschef Emmanuel CONSTANS
Vicekabinetschef Jacques DELMOLY
Kommissionsmedlem Bruce MILLAN
Kabinetschef Susan BINNS
Vicekabinetschef Dius LENNON
Kommissionsmedlem Jean DONDELINGER
Kabinetschef Etienne REUTER
Vicekabinetschef John BLASCHETTE
Kommissionsmedlem Ray MAC SHARRY
Kabinetschef Colm LARKIN
Vicekabinetschef Patrick HENNESSY
Kommissionsmedlem Karel VAN MIERT
Kabinetschef Michel VANDEN ABEELE
Vicekabinetschef Gustaaf DIERCKX Kommissionsmedlem Vasso PAPANDREOU
Kabinetschef Antonios TRIFYLLIS
Vicekabinetschef Alexandras KRITIKOS
Ledende konsulent Amândio DE AZEVEDO
for Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA
Ledende konsulent Walter DE BACKER
for António José Baptista CARDOSO E CUNHA