Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
166 pages
Norwegian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
166 pages
Norwegian

Description

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber FEBRUAR 1991 Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber FEBRUAR 1991 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil kunne ændres Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1991 ISBN 92-826-2270-3 Katalognummer: CM-60-91-806-DA-C Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Fortegnelse over
Tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
FEBRUAR 1991 Fortegnelse over
Tjenestegrenene
ved Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
FEBRUAR 1991 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil
kunne ændres
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1991
ISBN 92-826-2270-3
Katalognummer: CM-60-91-806-DA-C
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg Indholdsfortegnelse
Kommissionen 5
Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7
Kommissionens Generalsekretariat 9
Den Juridiske Tjeneste 13
Talsmandens Tjeneste5
Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer7
Det Statistiske Kontor9
Oversættelsestjenesten 2
Sikkerhedskontoret
Generaldirektorater
GD I — Forbindelser med Tredjelande 2
GD II — Økonomiske og Finansielle Anliggender 35
GD III - Det Indre Marked og Industrien9
GD IV - Konkurrence 43
GD V — Beskæftigelse, Abejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender 47
GDVI - Landbrug 51
GD VII - Transport
GD VIII - Udvikling8
GD IX — Personale og Administration 6
GD X — AV-sektoren, Information, Kommunikation og Kultur5
GD XI — Miljø, Nuklear Sikkerhed og Civilbeskyttelse9
GD XII — Videnskab, Forskning og Udvikling 7
— Det Fælles Forskningscenter
GD XIII — Telekommunikation, Informationsindustri og'Innovation 81
GDXIV - Fiskeri 87
GD XV — Penge- og Finansieringsinstitutter samt Selskabsret9
3 GD XVI - Regionalpolitik 91
GD XVII - Energi5
GD XVIII - Lån og Investering9
GD XIX - Budgetter 10
GD XX - Finanskontrol3
GD XXI — Toldunionen og Indirekte Beskatning7
GD XXII - Samordning af Strukturpolitikken
GD XXIII — Erhvervspolitik, Handel, Turisme og Erhvervsdrivende Foreninger 111
Tjenesten for Forbrugerpolitik 11
Task Force for Menneskelige Ressourcer, Uddannelse og Ungdomsanliggender5
Euratoms Forsyningsagentur
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 119
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 121
Dete Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)3
Bilag 125
Alfabetisk navneregister 149 Kommissionen
Rue dc la Loi 2(X), B­1049 Bruxelles Tlf.:235 11 11
Wetstraat 200, B­1049 Brussel Telex 21877 COMEU Β
Formand Jacques DELORS
Kabinetschef Pascal LAMY
François LAMOUREUX Vicekabinetschef
Konsulent Jean­Charles LEYGUES
Joly DIXON t
Konsulent Bernhard ZEPTER
Næstformand Frans ANDRIESSEN
Kabinetschef Johannes P. WIJNMAALEN
Vicekabinetschef Sipke BROUWER
Konsulent Françoise GAUDENZI
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Vicekabinetschef Jan Høst SCHMIDT
Næstformand Manuel MARÍN
Kabinetschef Ignacio GARCÍA­VALDECASAS
Vicekabinetschef
Næstformand Filippo Maria PANDOLFI
Kabinetschef Antonio MARCHINI­CAMIA
Vicekabinetschef Enzo MOA VERO MILANESI
Næstformand Martin BANGEMANN
Kabinetschef Manfred BRUNNER
Vicekabinetschef Jörg WENZEL
Næstformand Sir Leon BRITTAN
Kabinetschef James CURRIE
Vicekabinetschef Anthony CARY
Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Marco SANTOPINTO
Vicekabinetschef Fabrizio BARBASO
Kommissionsmedlem António José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luís CABRAL DA FONSECA
Vicekabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES Kommissionsmedlem Abel MATUTES
Kabinetschef Ramón DE MIGUEL
Vicekabinetschef Damián HERNÁNDEZ
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Marceli VON DONAT
Vicekabinetschef Wolfgang ARTOPOEUS
Kommissionsmedlem Christiane SCRIVENER
Kabinetschef Emmanuel CONTANS
Vicekabinetschef Françoise LE BAIL-ELLES
Kommissionsmedlem Bruce MILLAN
Kabinetschef Philip LOWE
Vicekabinetschef Susan BINNS
Kommissionsmedlem Jean DONDELINGER
Kabinetschef Étienne REUTER
Vicekabinetschef John BLASCHETTE
Kommissionsmedlem Ray MAC SHARRY
Kabinetschef Colm LARKIN
Vicekabinetschef Patrick HENNESSY
Kommissionsmedlem Karel VAN MIERT
Kabinetschef Michel VANDEN ABEELE
Vicekabinetschef Gustaaf DIERCKX
Kommissionsmedlem Vasso PAPANDREOU
Kabinetschef Antonios TRIFYLLIS
Vicekabinetschef Alexandras KRITIKOS Kommissionsmedlemmernes forretningsområder
Formand Jacques DELORS Generalsekretariatet
Den Juridiske Tjeneste
Monetære Spørgsmål
Talsmandens Tjeneste
Den Fællese for
Tolkning og Konferencer
Sikkerhedskontoret
Analyse- og Prognosegruppen
Næstformand Frans ANDRIESSEN Forbindelser med Tredjelande og
Handelspolitik
Samarbejde med de Øvrige
Europæiske Lande
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN Økonomiske og Finansielle
Anliggender
Samordning af Strukturpolitikken
Det Statistiske Kontor
Næstformand Manuel MARÍN Samarbejde og Udvikling
Fiskeripolitik
Næstformand Filippo Maria PANDOLFI Videnskab, Forskning og
Udvikling
Telekommunikation,
Informationsindustri
og Innovation
Det Fælles Forskningscenter
Næstformand Martin BANGEMANN Det Indre Marked og Industrien
Forbindelser med Europa-
Parlamentet
Næstformand Sir Leon BRITTAN Konkurrencepolitik
Penge- og Finansieringsinstitutter
Kommissionsmedlem Carlo RIPA DI MEANA Miljø
Nuklear Sikkerhed
Civilbeskyttelse
Kommissionsmedlem António CARDOSO E CUNHA Personale, Administration og
Oversættelse
Energi og Euratoms
Forsyningsagentur
Små og Mellemstore Virksomheder,
Håndværk, Handel og Turisme,
Erhvervsdrivende Foreninger
(andelsselskaber, kooperative
virksomheder og gensidige
selskaber) Kommissionsmedlem Abel MATUTES Middelhavspolitik
Forbindelser med Latinamerika
og Asien
Nord/Syd-forbindelserne
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER Budget
Finanskontrol
Kommissionsmedlem Christiane SCRIVENER Beskatning og Toldunionen
Spørgsmål vedrørende Skatter,
Afgifter og Bidrag til Sociale
Sikringsordninger
Kommissionsmedlem Bruce MILLAN Regionalpolitik m Jean DONDELINGER Audiovisuelle og Kulturelle
Anliggender
Information og Kommunikation
Borgernes Europa
Publikationskontoret
Kommissionsmedlem Ray MAC SHARRY Landbrug
Udvikling af Landdistrikter
Kommissionsmedlem Karel VAN MIERT Transport
Lån og Investering
Beskyttelse og Fremme af
Forbrugernes Interesser
Kommissionsmedlem Vasso PAPANDREOU Beskæftigelse,
Arbejdsmarkedsrelationer og
Sociale Anliggender
Menneskelige Ressourcer,
Uddannelse og
Ungdomsanliggender
Forbindelser med Det
Økonomiske og Sociale Udvalg