Hoe werkt de Europese Unie ?
2 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Hoe werkt de Europese Unie ?

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Nederlandse

Description

NA-67-05-670-NL-CNLHoe werkt de Europese Unie?

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 10
Langue Nederlandse

Exrait

NL
De Europese Unie (EU) is geen federale staat zoals de Verenigde Staten van Amerika en evenmin een louter intergou vernementele organisatie zoals de Verenigde Naties. De EU is in feite uniek. De EUlidstaten blijven onafhankelijke en soevereine staten maar ze bundelen hun soevereiniteit om samen veel meer macht en invloed te verwerven.
Dat betekent dat gezamenlijke besluiten moeten worden genomen via gemeen schappelijke instellingen zoals het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. Maar wat doen al deze instellingen? Hoe werken ze samen? Waarvoor zijn ze verantwoordelijk?
In deze brochure vindt u een duidelijk en eenvoudig antwoord op deze vragen. U vindt er ook een beknopt overzicht van de agentschappen en de andere organen die bij de werkzaamheden van de Europese Unie betrokken zijn. De bedoeling is u een handige gids over de besluitvorming in de EU te bieden.
Publicatiebureau Publications.eu.int
9 78 9 2 8 94 9 5 2 7 1>
Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de instellingen van de Europese Unie
Europese Unie
U vindt deze brochure met andere beknopte en duidelijke informatie over de EU op het volgende internetadres europa.eu.int/comm/publications
Europese Commissie Directoraatgeneraal Pers en communicatie Publicaties B1049 Brussel
Manuscript voltooid in juni 2005
Illustratie voorzijde: Europees Parlement
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2006
ISBN 9289495278
Europese Gemeenschappen, 2006 © Reproductie is toegestaan.
Gedrukt in Germany
G EDRUKT OF CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
Europese Unie
Lidstaten van de Europese Unie Kandidaat-lidstaten