36 pages
Norwegian

Kommissionens program för 1999 (KOM(98) 604 och KOM(98) 609)Ordförande Jacques Santers presentation för Europaparlamentet, Strasbourg den 15 december 1998Europaparlamentets resolution

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Tillägg 1/99 Europeiska kommissionen Kommissionens program för 1999 Ordförande Jacques Santers presentation för Europaparlamentet Strasbourg den 15 november 1998 Europaparlamentets resolution: utdrag rörande programmet 1999 Europeiska unionens bulletin Tillägg 1/99 Kommissionens program för 1999 (KOM(1998) 604 och KOM(1998) 609) Ordförande Jacques Santers presentation för Europaparlamentet Strasbourg den 15 december 1998 Europaparlamentets resolution: utdrag rörande programmet 1999 Europeiska kommissionen En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servem (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999 ISBN 92-828-6157-0 © Europeiska gemenskaperna, 1999 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PÄ ICKE KLORBLEKT PAPPER Innehåll Kommissionens arbetsprogram för 1999 5 Ordförande Jacques Santers presentation för Europaparlamentet av kommissionens arbetsprogram för 1999 19 Europaparlamentets resolution: utdrag rörande kommissionens arbetsprogram för 1999 25 T. 1/99 Kommissionens arbetsprogram för 1999 Innehållsförteckning Politiska prioriteringar 7 /. Besluten i Agenda 2000 måste konkretiseras under 1999 9 - Reform av strukturåtgärderna och den gemensamma jordbrukspolitiken De nya ekonomiska ramarna 2000-2006— Förberedelser för utvidgningen 10 2.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 1 Mo