Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
156 pages
Nederlandse

Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen FEBRUARI 1990 Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen FEBRUARI 1990 Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: ES ISBN 92-826-1013-6 DA ISBN 92-826-1014-4 DEN 92-826-1015-2 GR ISBN 92-826-1016-0 ENN 92-826-1017-9 FR ISBN 92-826-1018-7 ITN 92-826-1019-5 PT ISBN 92-826-1021-7 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen ondergaan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 40
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Organisatieschema
van de Commissie
van de
Europese Gemeenschappen
FEBRUARI 1990 Organisatieschema
van de Commissie
van de
Europese Gemeenschappen
FEBRUARI 1990 Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92-826-1013-6
DA ISBN 92-826-1014-4
DEN 92-826-1015-2
GR ISBN 92-826-1016-0
ENN 92-826-1017-9
FR ISBN 92-826-1018-7
ITN 92-826-1019-5
PT ISBN 92-826-1021-7
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen
ondergaan.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990
ISBN 92-826-1020-9
Catalogusnummer: CB-57-89-677-NL-C
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden
Printed in Luxembourg Inhoud
De Commissie 5
Bevoegdheden van de leden van de Commissie 7
Secretariaat-generaal van de Commissie 9
Groep voor prospectief onderzoek 13
Juridische dienst5
Dienst van de woordvoerder7
Gemeenschappelijke tolken-conferentiedienst9
Bureau voor de statistiek 21
Vertaaldienst
Beveiligingsbureau
Directoraten-generaal
DG I — Buitenlandse betrekkingen
DG II — Economische en financiële zaken 35
DG III — Interne markt en industrie9
DG IV — Concurrentie 43
DG V — Werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen en sociale zaken 47
DG VI - Landbouw 51
DG VII - Vervoer
DG VIII - Ontwikkeling
DG IX — Personeelszaken en algemeen beheer 6
DG X — Voorlichting, communicatie en cultuur5
DG XI — Milieuzaken, veiligheid kernenergie en bescherming burgerbevolking 67
DG XII — Wetenschappen, onderzoek en ontwikkeling9
— Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek 73
DG XIII — Telecommunicatie, informatie-industrieën en innovatie7
DG XIV - Visserij 8
DG XV — Financiële instellingen en vennootschapsrecht 85
DG XVI - Regionaal beleid
DG XVII - Energie 91
3 DG XVIII — Krediet en investeringen 93
DG XIX - Begrotingen5
DG XX - Financiële controle7
DG XXI — Douane-unie en indirecte belastingen9
DG XXIII — Coördinatie structuurbeleid 101
DG XXIII — Ondernemingenbeleid, handel, toerisme en sociale economie 103
Dienst consumentenbeleid
Task Force „Menselijke hulpbronnen, onderwijs, opleiding en jongeren"
Voorzieningsagentschap van Euratom
Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen 111
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden3
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP)5
Bijlagen 117
Alfabetische index 139 De Commissie
Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Tel. 235 11 11
Wetstraat 200, 1049 Brussel Telex 21877 COMEU Β
Voorzitter Jacques DELORS
Kabinetschef Pascal LAMY
Adjunct­kabinetschef François LAMOUREUX
Raadadviseur Jean­Charles LEYGUES r Joly DIXON
Vice­voorzitter Frans ANDRIESSEN
Kabinetschef Johannes P. WIJNMAALEN
Adjunct­kabinetschef Sipke BROUWER
Raadadviseur Françoise GAUDENZI
Vice­voorzitter Henning CHRISTOPHERSEN
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Adjunct­kabinetschef Jan Horst SCHMIDT
Vice­voorzitter Manuel MARIN
Kabinetschef Santiago GÓMEZ­REINO LECOQ
Adjunct­kabinetschef Lluis RIERA FIGUERAS
Vice­voorzitter Filippo Maria PANDOLFI
Kabinetschef
Adjunct­kabinetschef Emilio MASTRACCHIO
Martin BANGEMANN ¡ce­voorzitter
Kabinetschef Manfred BRUNNER
Adjunct­kabinetschef Jörg WENZEL
Vice­voorzitter Sir Leon BRITTAN
Kabinetschef James CURRIE
Adjunct­kabinetschef Anthony CARY
Lid van de Commissie Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Marco SANTOPINTO
Adjunct­kabinetschef Fabrizio BARBASO
Lid van de Commissie Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luís CABRAL DA FONSECA
Adjunct­kabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES
Raadadviseur Ranieri BOMBASSEI Lid van de Commissie Abel MATUTES
Kabinetschef Juan PRAT
Adjunct-kabinetschef Damián HERNÁNDEZ
Lid van de Commissie Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Thomas HERTZ
Adjunct-kabinetschef Jürgen SCHÜLER
Lid van de Commissie Christiane SCRIVENER
Kabinetschef Emmanuel CONSTANS
Adjunct kabinetschef Michel PETITE
Lid van de Commissie Bruce MILLAN
Kabinetschef Philip LOWE
Adjunct-kabinetschef Susan BINNS
Lid van de Commissie Jean DONDELINGER
Kabinetschef Guy CRAUSER
Adjunct-kabinetschef John BLASCHETTE
Lid van de Commissie Ray MAC SHARRY
Kabinetschef
Adjunct-kabinetschef Colm LARKIN
Lid van de Commissie Karel VAN MIERT
Kabinetschef Michel VANDEN ABEELE
Adjunct-kabinetschef Gustaaf DIERCKX
Lid van de Commissie Vasso PAPANDREOU
Kabinetschef Antonios TRIFYLLIS
Adjunct-kabinetschef Alexandras KRITIKOS
Algemeen raadadviseur bij de voorzitter Eamonn GALLAGHER nr Antonio COSTA
Algemeen raadadviseur
bij de heer CARDOSO E CUNHA Pedro de TORRES-SIMO Bevoegdheden van de leden van de Commissie
Voorzitter Jacques DELORS Secretariaat-generaal
Juridische dienst
Monetaire aangelegenheden
Dienst van de woordvoerder
Gemeenschappelijke tolken-
conferentiedienst
Beveiligingsbureau
Groep voor prospectief onderzoek
Vice-voorzitter Frans ANDRIESSEN Buitenlandse betrekkingen en
handelspolitiek
Samenwerking met de andere
Europese landen
Vice-voorzitter Henning CHRISTOPHERSEN Economische en financiële zaken
Coördinatie van de
Structuurfondsen
Bureau voor de statistiek
Vice-voorzitter Manuel MARÍN Samenwerking en ontwikkeling
Visserijbeleid
Vice-voorzitter Filippo Maria PANDOLFI Wetenschappen, onderzoek
en ontwikkeling
Telecommunicatie, informatie­
industrieën en innovatie
Gemeenschappelijk Centrum
voor onderzoek
Vice-voorzitter Martin BANGEMANN Interne markt en industrie
Betrekkingen met het Europese
Parlement
Vice-voorzitter Leon BRITTAN Mededingingsbeleid
Financiële instellingen
Lid van de Carlo RIPA DI MEANA Milieu
Commissie Veiligheid kernenergie
Bescherming van de
burgerbevolking
Lid van de Antonio CARDOSO E CUNHA Personeelszaken, algemeen beheer
Commissie en vertaling
Energie en voorzieningsagentschap
van Euratom
Midden- en kleinbedrijf,
ambachtelijke sector, handel
en toerisme
Sociale economie (coöperaties-
onderlinge maatschappijen) Lid van de Abel MATUTES Middellandse:Zeebeleid
Commissie Betrekkingen met Latijns-Amerika
Noord-Zuidbetrekkingen
Lid van de Peter SCHMIDHUBER Begroting
Commissie Financiële controle
Lid van de Christiane SCRIVENER Belastingen en douane-unie
Commissie Vraagstukken in verband met
belastingen en premies
voor de sociale zekerheid
Regionaal beleid Lid van de Bruce MILLAN
Commissie
Lid van de Jean DONDELINGER Audiovisuele en culturele zaken
Commissie Voorlichting en communicatie
Europa van de burgers
Bureau voor publikaties
Landbouw
Ray MAC SHARRY Plattelandsontwikkeling Lid van de
Commissie
Lid van de Karel VAN MIERT Vervoer
Commissie Krediet en investeringen
Bescherming en bevordering
van consumentenbelangen
Lid van de Vasso PAPANDREOU Werkgelegenheid, arbeids­
Commissie verhoudingen en sociale zaken
Menselijke hulpbronnen, onderwijs
opleiding en jongeren
Betrekkingen met het Economisch
en Sociaal Comité