Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
140 pages
Nederlandse

Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen SEPTEMBER 1988 Organisatieschema van de Commissie van de Europese Gemeenschappen SEPTEMBER 1988 Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: ES ISBN 92-825-8858-0 DA ISBN 92-825-8859-9 DE ISBN 92-825-8860-2 GR ISBN 92-825-8861-0 EN ISBN 92-825-8862-9 FR ISBN 92-825-8863-7 IT ISBN 92-825-8864-5 PT ISBN 92-825-8866-1 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen ondergaan Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1988 ISBN 92-825-8865-3 Catalogusnummer: CB-53-88-261 -NL-C Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden Printed in Luxembourg Inhoud De Commissie 5 Bevoegdheden van de leden van de Commissie 7 Secretariaat-generaal van de Commissie 9 Juridische dienst 13 Dienst van de woordvoerder5 Gemeenschappelijke tolken-conferentiedienst7 Bureau voor de statistiek9 r Directoraten-generaal DG I — Buitenlandse betrekkingen 2DG II — Economische en financiële zakenDG III — Interne markt en industrie 31 — Task Force: Kleine en middelgrote ondernemingen 34 DGIV - Concurrentie5 DG V — Werkgelegenheid, sociale zaken en onderwijs9 DG VI - Landbouw 43 DG VII - Vervoer7 DG VIII - OntwikkelingDGDÍ — Personeelszaken en algemeen beheer 5DG X — Voorlichting, communicatie en cultuur9 DG XI —

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 14
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Organisatieschema
van de Commissie
van de
Europese Gemeenschappen
SEPTEMBER 1988 Organisatieschema
van de Commissie
van de
Europese Gemeenschappen
SEPTEMBER 1988 Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92-825-8858-0
DA ISBN 92-825-8859-9
DE ISBN 92-825-8860-2
GR ISBN 92-825-8861-0
EN ISBN 92-825-8862-9
FR ISBN 92-825-8863-7
IT ISBN 92-825-8864-5
PT ISBN 92-825-8866-1
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen
ondergaan
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1988
ISBN 92-825-8865-3
Catalogusnummer: CB-53-88-261 -NL-C
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden
Printed in Luxembourg Inhoud
De Commissie 5
Bevoegdheden van de leden van de Commissie 7
Secretariaat-generaal van de Commissie 9
Juridische dienst 13
Dienst van de woordvoerder5
Gemeenschappelijke tolken-conferentiedienst7
Bureau voor de statistiek9
r
Directoraten-generaal
DG I — Buitenlandse betrekkingen 2
DG II — Economische en financiële zaken
DG III — Interne markt en industrie 31
— Task Force: Kleine en middelgrote ondernemingen 34
DGIV - Concurrentie5
DG V — Werkgelegenheid, sociale zaken en onderwijs9
DG VI - Landbouw 43
DG VII - Vervoer7
DG VIII - Ontwikkeling
DGDÍ — Personeelszaken en algemeen beheer 5
DG X — Voorlichting, communicatie en cultuur9
DG XI — Milieuzaken, consumentenbelangen en nucleaire veiligheid 61
DG XII — Wetenschappen, onderzoek en ontwikkeling3
— Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
DG XIII — Telecommunicatie, informatie-industrieën en innovatie 7
DGXrV - Visserij 75
DG XV — Financiële instellingen en vennootschapsrecht7
DG XVI - Regionaal beleid9
DGXVTI - Energie 81
3 DG XVIII — Krediet en investeringen 83
DG XIX - Begrotingen5
DG XX - Financiële controle7
DG XXI — Douane-unie en indirecte belastingen9
DG XXII — Coördinatie structurele instrumenten 91
Voorzieningsagentschap van Euratom
Beveiligingsbureau 9
Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen
Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 99
Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) 10
Bijlagen 103
Alfabetische index 12De Commissie
Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles Tel. 235 11 11
Wetstraat 200, 1049 Brussel Telex 21877 COMEU Β
Voorzitter Jacques DELORS
Kabinetschef Pascal LAMY
Günter BURGHARDT(') Adjunct­kabinetschef
Raadadviseur Michel JACQUOT r Jean­Charles LEYGUES
Lorenzo NATALI Vice­voorzitter
Kabinetschef Paolo PENSA
Adjunct­kabinetschef Isabella VENTURA
Vice­voorzitter Karl­Heinz NARJES
Kabinetschef Johannes DOHMES
Adjunct­kabinetschef Horst REICHENBACH
Vice­voorzitter Frans ANDRIESSEN
Kabinetschef Johannes P. WIJNMAALEN
Adjunct­kabinetschef Sipke BROUWER
Vice­voorzitter Lord Francis Arthur COCKFIELD
Kabinetschef Adrian FORTESCUE
Adjunct­kabinetschef Sebastian BIRCH
Henning CHRISTOPHERSEN Vice­voorzitter
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Adjunct­kabinetschef Lars KOLTE
Vice­voorzitter Manuel MARÍN
Santiago GÓMEZ­REINO LECOQ Kabinetschef
Adjunct­kabinetschef Carlos MUÑOZ BETEMPS
Lid van de Commissie Claude CHEYSSON
Kabinetschef Daniel BERNARD
Adjunct­kabinetschef Jean­Louis GIRAUDY
Lid van de Commissie Grigoris VARFIS
Kabinetschef Marios CAMHIS
Adjunct­kabinetschef Anastase BOUGAS
( ' ) Met als tevens uitgeoefende functie directeur van het Secretariaat­generaal. Willy DE CLERCQ Lid van de Commissie
Kabinetschef Alexander SCHAUB
Adjunct-kabinetschef Josef KORTLEVEN
Lid van de Commissie Nicolas MOSAR
Kabinetschef Fernand THURMES
Adjunct-kabinetschef Camille BECKER
Lid van de Commissie Stanley CLINTON DAVIS
Kabinetschef Graham MEADOWS
Adjunct-kabinetschef Anthony BRENTON
Lid van de Commissie Carlo RIPA DI MEANA
Kabinetschef Gerardo MOMBELLI
Adjunct-kabinetschef Enrica VARESE
Lid van de Commissie Peter SUTHERLAND
Kabinetschef Richard O'TOOLE
Adjunct-kabinetschef Colm LARKIN
Lid van de Commissie Antonio José Baptista CARDOSO E CUNHA
Kabinetschef Eurico Luís CABRAL DA FONSECA
Adjunct-kabinetschef Pedro Miguel de SAMPAIO NUNES
Lid van de Commissie Abel MATUTES
Kabinetschef Juan PRAT
Adjunct-kabinetschef Damián HERNÁNDEZ
Lid van de Commissie Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Thomas HERTZ
Adjunct-kabinetschef Jürgen SCHÜLER Bevoegdheden van de leden van de Commissie
Jacques DELORS Voorzitter Secretariaat-generaal
Juridische dienst
Monetaire aangelegenheden
Dienst van de woordvoerder
Gemeenschappelijke tolken-
conferentiedienst
Beveiligingsbureau
Samenwerking en ontwikkeling Vice-voorzitter Lorenzo NATALI
Vice-voorzitter Karl-Heinz NARJES Industrie
Informatietechnologie
Onderzoek en wetenschap
Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek
Vice-voorzitter Frans ANDRIESSEN Landbouw
Bosbouw
Vice-voorzitter Lord Francis Arthur COCKFIELD Interne markt
Dienst douane-unie
Fiscale zaken
Financiële instellingen
Vice-voorzitter Henning CHRISTOPHERSEN Begroting
Financiële controle
Personeelszaken en algemeen
beheer
Vice-voorzitter Manuel MARÍN Sociale zaken en werkgelegenheid
Onderwijs en opleiding
Lid van de Claude CHEYSSON Middellandse-Zeebeleid
Commissie Noord-Zuidbetrekkingen
Lid van de Grigoris VARFIS Coördinatie van de
structurele instrumenten Commissie
Consumentenbelangen
Lid van de Willy DE CLERCQ Buitenlandse betrekkingen en
Commissie handelspolitiek Lid van de Nicolas MOSAR Energie
Commissie Voorzieningsagentschap van
Euratom
Publikatiebureau
Lid van de Stanley CLINTON DAVIS Milieu
Commissie Veiligheid kernenergie
Vervoer
Lid van de Carlo RIPA DI MEANA Institutionele vraagstukken
Commissie Problemen betreffende het
Europa van de Burgers
Informatie- en communicatie-
politiek
Culturele sector
Toerisme
Lid van de Peter SUTHERLAND Betrekkingen met het Parlement
Concurrentie Commissie
Lid van de Visserij António José Baptista
Commissie CARDOSO E CUNHA
Lid van de Abel MATUTES Krediet, investeringen en
Commissie financiële instrumenten
Beleid inzake kleine en
middelgrote ondernemingen
Lid van de Peter SCHMIDHUBER Economische zaken
Commissie Regionaal beleid
Bureau voor de statistiek