Organisatieschema van de Europese Commissie
212 pages
Nederlandse

Organisatieschema van de Europese Commissie

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Organisatieschema van de Europese Commissie 16 JUNI 1994 Organisatieschema van de Europese Commissie 16 JUNI 1994 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen ondergaan. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1994 ISBN 92-826-8494-6 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 53
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Organisatieschema
van de Europese
Commissie
16 JUNI 1994 Organisatieschema
van de Europese
Commissie
16 JUNI 1994 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
De gegevens in dit organisatieschema zijn slechts indicatief: zij kunnen wijzigingen
ondergaan.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1994
ISBN 92-826-8494-6
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Belgium Inhoud
De Commissie 5
Bevoegdheden van de leden van de Commissie 7
Secretariaat-generaal van de Commissie 11
— Groep voor prospectief onderzoek7
Algemene inspectie van de diensten9
Juridische dienst 2
Dienst van de woordvoerder3
Gemeenschappelijke tolken-conferentiedienst5
Bureau voor de statistiek7
Vertaaldienst 31
Directoraat informatica
Beveiligingsbureau9
Directoraten-generaal
DG I —Economische buitenlandse betrekkingen 4
DG IA — Politieke buitenlandse betrekkingen9
TFE — Task-force uitbreiding 53
DG II — Economische en financiële zaken5
DG III — Industrie
DG IV — Concurrentie 6
DG V — Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken 69
DG VI — Landbouw 7
— Bureau voor veterinaire en fytosanitaire inspecties en controles 7
DG VII —Vervoer 81
DG VIII — Ontwikkeling3 DG IX — Personeelszaken en algemeen beheer 89
DG X — Voorlichting, communicatie, cultuur en audiovisuele sector 93
DG XI — Milieuzaken, nucleaire veiligheid en civiele bescherming7
DG XII — Wetenschappen, onderzoek en ontwikkeling 9
— Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek 105
DG XIII — Telecommunicatie, informatiemarkt en exploitatie van de onderzoekresultaten 111
DG XIV —Visserij 117
DG XV —Interne markt en financiële diensten 121
DG XVI — Regionaal beleid5
DG XVII —Energie 129
DG XVIII — Krediet en investeringen 133
DG XIX —Begrotingen
DG XX —Financiële controle7
DG XXI — Douane en indirecte belastingen 141
DG XXIII — Ondernemingenbelcid. handel, toerisme en sociale economie 14
Dienst „consumentenbeleid"5
Task-force menselijke hulpbronnen, onderwijs, opleiding en jeugdzaken7
Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap9
Voorzieningsagentschap van Euratom 15 I
Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen 153
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden5
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)7
Bijlagen 159
Alfabetische index 18De Commissie
Wetstraat 2(1(1. Β­104') Brussel Tel. (32­2) 299 11 11
Rue de la Loi 200. B­1049 Bruxelles Telex 21877 COMEU Β
Voorzitter Jacques DELORS
Kabinetschef Jean­Pierre JOUYET
Adjunct­kabinetschef Bernhard ZEPTER
Raadadviseur Michel PETITE r
Vice­voorzitter Manuel MARIN
Kabinetschef Ignacio GARCIA­VALDECASAS
Adjunct­kabinetschef Jordi AYET PUIGARNAU
Vice­voorzitter Henning CHRISTOPHERSEN
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Adjunct­kabinetschef Jan Høst SCHMIDT
Raadadviseur Per VINTHER
Lid van de Commissie Martin BANGEMANN
Kabinetschef Jörg WENZEL
Adjunct­kabinetschef Paul WEISSENBERG
Lid van de Commissie Sir Leon BRITTAN
Kabinetschef Colin BUDD
Adjunct­kabinetschef Catherine DAY
Lid van de Commissie Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Marceil von DONAT
Adjunct­kabinetschef Oskar ZIPFEL
Lid van de Commissie Christiane SCRIVENER
Kabinetschef Emmanuel CONSTANS
Adjunct­kabinetschef Jacques DELMOLY
Lid van de Commissie Bruce MILLAN
Kabinetschef Susan BINNS
Adjunct­kabinetschef Lid van de Commissie Karel VAN MIERT
Kabinetschef Claude CHENE
Adjunct-kabinetschef Gustaaf DIERCKX
Raadadviseur Nigel EVANS
Lid van de Commissie Hans VAN DEN BROEK
Kabinetschef Sipke BROUWER
Adjunct-kabinetschef Ed KRONENBURG
Raadadviseur Françoise GAUDENZI r Michael LEIGH
Lid van de Commissie João de Deus PINHEIRO
Kabinetschef Carlos COSTA
Adjunct-kabinetschef Luisa BASTOS DE ALMEIDA
Lid van de Commissie Pádraig FLYNN
Kabinetschef Joseph BROSNAN
Adjunct-kabinetschef Bobby McDONAGH
Lid van de Commissie Antonio RUB ERTI
Kabinetschef Marco SANTOPINTO
Adjunct-kabinetschef Pietro Paolo MEROLLA
Lid van de Commissie René STEICHEN
Kabinetschef Jim CLOOS
Adjunct-kabinetschef Martine REICHERTS
Lid van de Commissie Ioannis PALEOKRASSAS
Kabinetschef Leonidas EVANGELIDIS
Adjunct-kabinetschef Stephanos SAMARAS
Buitengewoon raadadviseur Laurens Jan BRINKHORST
Lid van de Commissie Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Kabinetschef Gian Battista VERDERAME
Adjunct-kabinetschef Michele PASCA-RAYMONDO
Lid van de Commissie Marcelino OREJA
Kabinetschef Ramón DE MIGUEL
Adjunct-kabinetschef Eduardo IBAÑEZ Bevoegdheden van de leden van de Commissie
Jacques DELORS Secretariaat-generaal Voorzitter
Groep voor prospectief onderzoek
Algemene inspectie diensten
Juridische dienst
Monetaire aangelegenheden
Dienst van de woordvoerder
Gemeenschappelijke tolken-conferen-
tiedienst
Beveiligingsbureau
Vice-voorzitter Manuel MARIN Samenwerking en ontwikkeling
— Betrekkingen op het gebied van de
economische samenwerking met de
zuidelijke mediterrane landen, de
landen van het Midden-Oosten, het
Nabije Oosten, Latijns-Amerika en
Azië
— Overeenkomst van Lomé
Bureau voor humanitaire hulp van de
Europese Gemeenschap
Henning CHRISTOPHERSEN Economische en financiële zaken Vice-voorzitter
Monetaire aangelegenheden (in overleg
met voorzitter Delors)
Krediet en investeringen
Bureau voor de statistiek
Industrie Lid van de Martin BANGEMANN
Informatietechnologie en telecommu­Commissie
nicatie
Lid van de Sir Leon BRITTAN Buitenlandse economische zaken
(Noord-Amerika, Japan, China, Commissie
Gemenebest van onafhankelijke staten,
Europa met inbegrip van Midden- en
Oost-Europa
Handelsbeleid
Begroting Lid van de Peter SCHMIDHUBER
Financiële controle Commissie
Fraudebestrijding
Cohesiefonds: coördinatie en beheer Lid van de Christiane SCRIVENER Douane en indirecte belastingen
Directe belastingen Commissie
Consumentenbeleid
Regionaal beleid Lid van de Bruce MILLAN
Commissie Betrekkingen met het Comité van de
Lid van de Karel VAN MIERT Mededingingsbeleid
Personeelsbeleid en algemeen beheer Commissie
Vertaling en informatica
Lid van de Hans VAN DEN BROEK Buitenlandse politieke betrekkingen
Gemeenschappelijk buitenlands en Commissie
veiligheidsbeleid (GBVB)
Onderhandelingen met het oog op de
uitbreiding (task-force)
Betrekkingen met het Europees Lid van de João de Deus PINHEIRO
Parlement Commissie
Betrekkingen mel de Lid-Staten op
het gebied van doorzichtigheid.
communicatie en voorlichting
Culturele en audiovisuele zaken
Publikalieburcau
Pádraig FLYNN Sociale zaken en werkgelegenheid Lid van de
Betrekkingen met het Economisch en Commissie
Sociaal Comité
Vraagstukken in verband met de im­
migratie en binnenlandse en justitiële
aangelegenheden
Wetenschappen, onderzoek en ontwik­Lid van de Antonio RUBERTI
keling Commissie
Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek
Menselijke hulpbronnen, onderwijs,
opleiding en jongeren
Landbouw en plattelandsontwikkeling Lid van de René STEICHEN
Commissie
Lid van de Milieuzaken, nucleaire veiligheid en Ioannis PALEOKRASSAS
Commissie civiele bescherming
Visserijbeleid

)