Europeiska investeringsbanken

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

1998 BEI7 EIB---1958 40 år av finansiering till stöd för den europeiska integrationen Φ* E/e Μ β· y EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska unionens finansinstitut Nyckeltal 1993-1997 (miljoner ecu) 1997 Avta ade lån Avtalade lån 26 202 110410 19,0 1993 1994 19,9 I Europeiska unionen 22 958 97 915 ■i 21,4 1995 3 244 12 495 Utanför Europeiska unionen 1996 mÊÊÊKÊÊM 81 364 Upplånade medel 23 025 wtÊÊmmmm 20,2 1997 Utlåningen ökade med Utestående 13 % under 1997 Lån ur egna medel 142 406 2 334 Finansiering ur budgetmedel Lång­, medel­ och kortfristig upplåning 110 394 Utbetalningar Reserver och årsresultat 14 310 1993 22,9 Balansomslutning 157 122 1994 22,8 25,7 1995 1996 ■■■■■B Tecknat kapital per den 31.12 62 013 wmmmiÊÊm 34,2 1997 därav inbetalt eller att inbetala 4 652 Utbetalningarna ökade med 15 % under 1997 Upplåning Geografisk fördelning av EIB:s lån 1997: 26,2 miljarder ecu 1993 14,2 1994 14,1 12,4 1995 DE GR 1996 , |— ■■ 1997 ^■■■■■i 23,0 DK , ι ES . I RF Upplåningen ökade med 31 % under 1997 FR ALA ~3^^^, PECO IE ^Λί ^m m MFD Balansomslutning IT AC Ρ ^^^A R.SA ^^^ LU 1993 96,5 .

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 71
Langue Norwegian
Signaler un problème