Syv mærkedage i EU
10 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Syv mærkedage i EU's historie

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
10 pages
Danish

Description

SYV MÆRKEDAGE I EU'S HISTORIE pbygningen af EU er ubestrideligt en af dette århun­o, dredes største historiske mærkesager. Dette arbejde, der har været i gang i næsten 50 år, og som tager udgangs­punkt i de idéer, som danner grundlaget for europæisk kultur — fred, økonomisk fremgang og sociale fremskridt, respekt for det enkelte menneske, retstatsprincippet — er ofte stødt på vanskeligheder, men har også haft megen medvind. EU, der oprindeligt blev oprettet af seks lande, består i dag af 15 stater, og mere end 10 andre lande har tilkendegivet, at de ønsker at blive optaget i EU. Det 20. århundrede er på tragisk vis blevet markeret af de totalitære ideologiers fremmarch og sammenbrud. De europæiske folkeslags frivillige samarbejde er her ved indgangen til det 3. årtusinde den eneste store kollektive bevægelse, hvis mål og ideal er bilæggelse af fortidens konflikter og fælles planlægning af fremtiden. Dette sam­arbejde fremstår i dag som den eneste fornuftige løsnings­model i en situation, hvor økonomien på godt og ondt internationaliseres. Som i alle historiske handlingsforløb har der også i opbygningen af EU været datoer af epokegørende betyd­ning, og syv af disse mærkedage fortjener i særlig grad, at man hæfter sig ved dem, for de har gjort EU til det EU, vi kender i dag, og de udgør derfor også grundlaget for det europæiske kontinents fremtid. Undertegnelsen, den 18. april 1951, af traktaten om Jean Monnet: oprettelse af Det EU's »fader«.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 21
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait