1988-2008 nagrada Saharova za svobodo misli

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

rednih srečanjih s člani parlamentov iz par- konfliktov, podpiranje pravic žensk in otro- Spodbujanje gospodarskih in socialnih tnerskih držav pogosto razpravljajo o posa- kovih pravic, zaščita borcev za človekove državljanskih pravic v Uniji, ukrepi proti meznih primerih, kar je že prineslo pozitivne pravice, pravic

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 19
Langue Slovenian
Signaler un problème