ARBEJDET VED DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL OG RET I FØRSTE INSTANS. Ugen 29. juli - 2. august 1996 Nr. 21/96
16 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

ARBEJDET VED DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL OG RET I FØRSTE INSTANS. Ugen 29. juli - 2. august 1996 Nr. 21/96

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
16 pages
Danish

Description

CLTRT BHREITHIUNAIS TRIBUNAL DE JUSTICIA DELAS NA COMUNIDADES EUROPEAS gCOMHPHOBAL EORPACH DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS CORTE DI GIUSTIZIA DOMSTOL DELLE COMUNITÀ EUROPEE GERICHTSHOF HOF VAN JUSTITIE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN VANDE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ LUXEMBOURG ΤΩΝ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COMUNIDADES EUROPEIAS COURT OF JUSTICE EUROOPAN YHTEISÖJEN OF THE TUOMIOISTUIN EUROPEAN COMMUNITIES COUR DE JUSTICE EUROPEISKA DES GEMENSKAPERNAS DOMSTOL COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ARBEJDET VED DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL OG RET I FØRSTE INSTANS Ugen 29. juli - 2. august 1996 Nr. 21/96 INDHOLD side side Forbindelserne udadtil I. DOMME Domstolen II. NYE SAGER Sag C-84/95 2 Domstolen Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS 5 / Minister for Transport, Energy and communications m.fl. Retten 13 I. DOMME Domstolen Sag C-84/95 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS / Minister for Transport, Energy and communications ni.11. Forbindelserne udadtil 30. juli 1996 Præjudiciel »Embargo mod Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro) beslaglæggelse af et fly« (Domstolens plenum) Da et af flyene, efter at der var foretaget et Ved kendelse af 12. februar 1995, indgået til service- og vedligeholdelseseftersyn i Dublins Domstolen den 20.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 11
Langue Danish

Exrait