//img.uscri.be/pth/9128b2e3656f9500d7fcf915af27189a0ec5f597
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

De Europæiske Fællesskabers Tidende Europa-Parlamentets forhandlinger Sessionen 1994-1995. Fuldstændigt referat af møderne fra den 18. til den 22. april 1994

De
316 pages
ISSN 0378-5033 De Europæiske Fællesskabers Tillæg Tidende Nr. 3-447 Europa-Parlamentets forhandlinger Dansk udgave Sessionen 1994-1995 Fuldstændigt referat af møderne fra den 18. til den 22. april 1994 Europabygningen, Strasbourg Mødet mandag den 18. april 1994 1 Indhold I. Genoptagelse af sessionen, s. 1 - 2. Velkomstord, s. 5 - 3. De politiske gruppers sammensætning, s. 5 - 4. Arbejdsplan, s. 5 - 5. Ophævelse af immunitet, s. 7 - 6. ISDN, s. 8 - 7. Satellitkommunikation, s. 10 - 8. Fjernsyn, s. 11 - 9. Trykbærende udstyr, s. 16 - 10. Afgiftsmærkning af gasolier, s. 18 -II. Genstande af ædle metaller, s. 18 - 12. Selskabsbeskatning, s. 22 - 13. Frie varebevægelser - Det indre marked, s. 25 - 14. Foderstoffer, s. 28 Mødet tirsdag den 19. april 1994 35 1. Godkendelse af protokollen, s.6 - 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 37 - 3. Landbrugsprodukter, s. 41 - 4. Velkomstord, s. 60 - 5. Ungdommen i Fællesskabet, s. 60 - 6. Investeringsgarantiordninger, s. 66 - 7. Gældende lovgivning og nærhedsprincippet, s. 68 - 8. Gennemførelse af fællesskabsretten 1993, s. 72 - 9. Afstemning, s. 76 - 10. Værdipapirer, s. 82 - 11. Europaskolerne, s. 83 - 12. Ioniserende stråling, s. 88 - 13. Risici på grund af fysiske og kemisker agenser, s. 92 - 14. Etniske udrensninger - Retten til humanitær intervention -International kriminaldomstol, s. 96 - 15. Kontrol ved de ydre grænser, s. 101 — 16. Indvandrings- og asylpolitikken, s.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5033
De Europæiske Fællesskabers Tillæg
Tidende
Nr. 3-447
Europa-Parlamentets forhandlinger Dansk udgave
Sessionen 1994-1995
Fuldstændigt referat af møderne
fra den 18. til den 22. april 1994
Europabygningen, Strasbourg
Mødet mandag den 18. april 1994 1 Indhold
I. Genoptagelse af sessionen, s. 1 - 2. Velkomstord, s. 5 - 3. De politiske
gruppers sammensætning, s. 5 - 4. Arbejdsplan, s. 5 - 5. Ophævelse af
immunitet, s. 7 - 6. ISDN, s. 8 - 7. Satellitkommunikation, s. 10 - 8. Fjernsyn,
s. 11 - 9. Trykbærende udstyr, s. 16 - 10. Afgiftsmærkning af gasolier, s. 18 -
II. Genstande af ædle metaller, s. 18 - 12. Selskabsbeskatning, s. 22 - 13. Frie
varebevægelser - Det indre marked, s. 25 - 14. Foderstoffer, s. 28
Mødet tirsdag den 19. april 1994 35
1. Godkendelse af protokollen, s.6 - 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling,
s. 37 - 3. Landbrugsprodukter, s. 41 - 4. Velkomstord, s. 60 - 5. Ungdommen i
Fællesskabet, s. 60 - 6. Investeringsgarantiordninger, s. 66 - 7. Gældende
lovgivning og nærhedsprincippet, s. 68 - 8. Gennemførelse af fællesskabsretten
1993, s. 72 - 9. Afstemning, s. 76 - 10. Værdipapirer, s. 82 - 11. Europaskolerne,
s. 83 - 12. Ioniserende stråling, s. 88 - 13. Risici på grund af fysiske og kemisker
agenser, s. 92 - 14. Etniske udrensninger - Retten til humanitær intervention -
International kriminaldomstol, s. 96 - 15. Kontrol ved de ydre grænser, s. 101 —
16. Indvandrings- og asylpolitikken, s. 106 - Bilag: Tale af Hans Hellighed
Vartholomeos I, Konstantinopels økumeniske patriark, s. 111
Mødet onsdag den 20. april 1994 114
I. Godkendelse af protokollen, s. 116-2. Godkendelse af Kommissionen, s. 117
- 3. Tillægs- og ændringsbudget nr. 1 for 1994, s. 124 - 4. Fællesskabernes egne
indtægter, s. 125 - 5. Aktuel og uopsættelig debat (Første del), s. 130 —
6. Resultatet af Det Europæiske Råds møde i Ioannina, s. 137 - 7. Fællesska­
bernes egne indtægter (fortsættelse), s. 147 - 8. Sigøjnernes situation i Fælles­
skabet, s. 149 - 9. Menneskerettighederne i EF, s. 151 - 10. Afstemning, s. 157 -
II. Spørgetid, s. 165 - Bilag I: Kommissionens videre behandling, s. 188 - Bilag
II: Spørgetidsbilag, s. 197 MEDDELELSE TIL LÆSEREN
De udførlige mødereferater fremkommer samtidigt på Fællesskabernes ni officielle
sprog: spansk, dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugiskisk og
tysk. Udgaven på dansk indeholder de danske indlægs originaltekster og den danske
oversættelse af taler holdt på de andre sprog. For de oversatte talers vedkommende er
det med bogstaver efter talerens navn angivet, hvilket sprog taleren har benyttet: (ES)
spansk, (DE) tysk, (GR) græsk, (EN) engelsk, (FR) fransk, (IT) italiensk, (NL)
nederlansk, (PT) portugiskisk.
Originalteksten til de oversatte taler finden i den udgave, der udsendes på den
pågældende talers sprog.
Mødet torsdag den 21. april 1994 237 Indhold (fortsat)
1. Godkendelse af protokollen, s.7 - 2. Dagsordenen, s. 239 - 3. Afstemning
(Landbrugspriser), s.9 - 4. Aktuel og uopsættelig debat (Anden del), s. 242 -
5. Velkomstord, s. 249 - 6.l ogg debat (fortsættelse), s. 249 -
7. Decharge og budgetforvaltning, s. 257 - 8. Det europæiske energicharter,
s. 272 - 9. Afstemning, s. 276 - 10. SOCRATES, s. 283
Mødet fredag den 22. april 1994 289
1. Afstemning, s. 290 - 2. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, s. 292 -
3. Erhvervsuddannelse, s. 294 - 4. Sommertid, s. 295 - 5. Handelsforbindelserne
med tredjelande vedrørende luftfart, s. 296 - 6. Bevarelse af fiskeressourcerne,
s. 298 - 7. Samarbejdsaftale EØF-Yemen, s. 301 - 8. Forbindelserne med Indien,
Pakistan og Sri Lanka, s. 302 - 9. Mæcen- og sponsorvirksomhed, s. 307 -
10. Fytofarmaceutiske produkter, s. 309 - 11. Audiovisuel politik, s. 310 -
12. Afbrydelse af sessionen, s. 310
Liste over de forkortelser, som anvendes efter talerens navn
(PSE) De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
(PPE) Dete Folkepartis Gruppe
(Den Kristelige-Demokratiske Gruppe)
(LDR) Den Liberale og Demokratiske Gruppe
(V) De Grønne i Europa-Parlamentet
(RDE) Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance
(ARC) Regnbuegruppen it
(CG) Venstrefløj s-Koalitionsgruppen
(DR) De Europæiske Højrepartiers Tekniske Gruppe
(NI) Løsgængere
Beslutninger, som er vedtaget under møderne fra den 18. til den 22. april 1994,
bekendtgøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 128 af 9.5.1994. 18.4.94 Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-447/1
MØDET MANDAG DEN 18. APRIL 1994
Indholdsfortegnelse
/. Genoptagelse af sessionen 9. Trykbærende udstyr
Green, Cassidy, Tomlinson, Langer, Falconer,
Christiansen, von Wogau, Bangemann (Kom­
Imbeni, Morris, Green, Stamoulis, Rogalla,
missionen) 16
Ephremidis, Malone, Blak, Schwartzenberg,
Banotti, Andrews, Green, Inglewood, Prag,
10. Afgiftsmærkning af gasolier
Falconer, Cassidy, Gutiérrez Díaz 1
Beumer, Bangemann (Kommissionen) 2. Velkomstord 5
3. De politiske gruppers sammensætning
11. Genstande af ædle metaller
Balfe
Pierros, Metten, von Wogau, Grund, Peijs,
4. Arbejdsplan Linkohr, Speciale, Bangemann (Kommis­
sionen), Pierros, Peijs, Bangemann, von Cot, Miranda da Silva, Cot, Miranda da Silva,
Wogau 18 Oomen-Ruijten, von Wogau, Desama, Van
Dijk, Oomen-Ruijten, Frémion, Roth
12. Selskabsbeskatning
5. Ophævelse af immunitet
Cox, Randzio-Plath, Ribeiro, Schmidhuber Gil-Robles Gil-Delgado, Langer 7
(Kommissionen) 22
6. ISDN
Delcroix. Bangemann (Kommissionen), Her­ 13. Frie varebevægelser - Det indre marked
man, 8
de la Cámara Martínez, von Wogau, Schmid­
7. Satellitkommunikation huber (Kommissionen)5
Hoppenstedt, Bangemann (Kommissionen),
Hoppenstedt 10 14. Foderstoffer
8. Fjernsyn
Rothe, Apolinário, Garcia, Vázquez Fouz, Ver­
Caudron, Metten, Frémion, Hoppenstedt, Her­ beek, Marck, Wilson, Vohrer, Verbeek, Vande-
man, Bangemann (Kommissionen), Caudron, meulebroucke, Funk, Steichen (Kommis­
Metten,1 sionen), Verbeek, Steichen 28
FORSÆDE: Nicole PERY mig lovede han at gøre det, og jeg ville være glad for at
vide, på hvilket tidspunkt vi får en beretning fra Parla­
Næstformand
mentets formand angående den seneste udvikling. Vi
læser meget i aviserne og i Agence Europe. Det ville være
(Mødet åbnet kl. 17.00) udmærket, om vi kunne få regelmæssige beretninger fra
formanden.
1. Genoptagelse af sessionen
Formanden. - Inden jeg svarer Dem, fru Green, vil jeg
Formanden. - Kære kolleger, da hr. Klepsch er optaget af
høre de andre taleres indlæg til forretningsordenen og
forpligtelser i Tyskland, har han bedt mig åbne denne
derpå give et samlet svar.
mødeperiode.
Cassidy (PPE). - (EN) Fru formand, min bemærkning til Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev
forretningsordenen hører ind under artikel 29, den artikel afbrudt torsdag den 24. marts 1994, for genoptaget. (')
som vedrører Præsidiets funktioner. Den særlige funk­
tion, som jeg gerne vil nævne under dette punkt, vedrører
aldersdiskrimination ved ansættelser i Europa-Parlamen­
tet.
Green (PSE). - (EN) Fru formand, jeg skrev til hr.
Klepsch på vegne af Den Socialistiske Gruppe vedrøren­ For nogen tid siden nævnte et medlem af Parlamentet
de bygningerne i Strasbourg og bad ham om at holde dette spørgsmål over for formanden og bad om, at
Parlamentet ajour med den seneste udvikling. I et brev til Parlamentets Præsidium skulle revidere Parlamentets
ansættelsesprocedurer med henblik på at standse den
') Godkendelse af protokollen: se protokollen. fuldstændig uacceptable praksis med aldersdiskrimina-Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-447/2 18.4.94
Cassidy
tion ved ansættelse af det faste personale i Parlamentet. sikkerhed i sit eget personalesekretariat - en kodeks, som
Parlamentets formand lovede, at dette ville ske. De utvivlsomt husker, Parlamentet afviste. Dette er cirka
fjerde eller femte gang, jeg har rejst sagen i Parlamentet.
Jeg har siden fået et brev fra Parlamentets formand, som Hr. Klepsch var enig i, at han ville rejse sagen ved en
er unøjagtigt i en række vigtige henseender, hvoraf én trialog. Vi venter stadig på et svar fra Rådet, der vil tage
vedrører protokollen fra Præsidiet: de oplysninger, jeg hensyn til Parlamentets ønsker i denne sag, det vil sige at
har, er at adskillige medlemmer af Præsidiet udtrykte
den skulle henvises til Parlamentet til overvejelse. Vi har
støtte for ideen om at hæve aldersgrænsen for ansættelse stadig ikke fået nogen som helst oplysning fra Rådet.
af personale i Parlamentet. Jeg ville være taknemmelig,
fru formand, hvis De ville være så venlig at sikre, at dette Fru formand, vil de kontakte hr. Klepsch, således at han
emne endnu en gang behandles grundigt i Parlamentets kan fremsætte et udtalelse her i Parlamentet i morgen?
Præsidium, fordi det er et spørgsmål, som mange med­ Kan han også meddele os skriftligt, hvad Rådets hensig­
lemmer af Parlamentet tager en stor personlig interesse i, ter er, og om det ignorerer Parlamentets ønsker? Hvis det
er tilfældet, hvad vil Præsidiet så gøre for at få vore og Parlamentet bør sætte et godt eksempel.
synspunkter i disse spørgsmål gennemtrumfet? *
Formanden. - Hr. Cassidy, jeg mener, at Parlamentets
Formanden. - Hr. Falconer, skrivelsen er klar og vil
formand har behandlet dette spørgsmål sammen med
snarest muligt blive underskrevet. Kommissionens formand og Rådets formand. Endvidere
mener jeg, at han har udarbejdet en skrivelse til Dem, der Imbeni (PSE). - (IT) Fru formand, som De ved, er den
er klar til underskrift. nye formand for senatet og den nye formand for depute­
retkammeret i Italien blevet valgt. I et interview for nylig Tomlinson (PSE). - (EN) Fru formand, med hensyn til fru
erklærede den nye formand for deputeretkammeret, fru Greens bemærkning til forretningsordenen, når De giver
Pivetti, følgende: »En katolik kan ikke altid anerkende os Præsidiets beslutninger vedrørende bygninger, vil De
alles ret til at udøve sin religion. De religiøse trosretnin­så samtidig give os en meget klar redegørelse for finan-
ger kan ikke alle betragtes som ligestillede: kun den sinspektørens rådgivning? Jeg forstår, at finansinspektø-
katolske er en oplyst religion, og derfor kan vi ikke ren ganske klart tilrådede, at kontrakten for Strasbourg
ukritisk underskrive artikel 18 i menneskerettighedser­ikke burde underskrives i den nuværende form. Kan De
klæringen, hvor man giver alle fuld frihed til at udøve sin derfor give os en redegørelse for den juridiske rådgiv­
religion. Den katolske tro bør udbredes til alle. Hvad kan ning, Præsidiet modtog, og kan De bede om, at forman­
jeg lære af muslimerne?« dens beslutning om at underskrive denne kontrakt henvi­
ses til Udvalget for Forretningsordenen, Valgs Prøvelse
Tillad mig at sige, fru formand, at ud over lykønskninger
og Medlemmernes Immunitet, for det ser ud til, at
for valget, ud over ønsker om godt arbejde ville det være
formanden har begået en ulovlighed ved at underskrive
passende at tilsende fru Pivetti måske »Anna Franks
en kontrakt uden af have finansinspektørens positive
Dagbog« eller en bog om historien om religionskrigene,
godkendelse?
eller - nu tænker jeg på hr. Langers opfordring for et
øjeblik siden - invitere hende til at besøge en af de
Langer (V). - (IT) Fru formand, jeg tror at De, som alle vi
sønderskudte byer i Bosnien, som Sarajevo, Mostar eller
andre, har hørt de forfærdelige nyheder fra Gorazde. Selv
Gorazde. om vi endnu ikke kender detaljerne, er det, der sker der,
det værste nederlag også for FN og for den internationale
(Bifald)
retsorden. Jeg ved godt, at Parlamentet i denne uge vil
Morris (PSE). - (EN) Fru formand, alle her i Parlamentet, forhandle og sikkert vedtage et hasteforslag til beslutning
og navnlig hvert parti her - måske med en enkelt om Bosnien. Men jeg kan dog ikke tro, i betragtning af
undtagelse - vigter sig af, at vi tilhører det, vi stolt kan alvorligheden af det, der sker, at Rådet ikke også vil
udtrykke sit synspunkt, ikke afgiver en erklæring. Jeg er beskrive som en demokratisk institution, en institution,
klar over, at det er vanskeligt at fremsætte et præcist som er gennemskuelig i sine gerninger. Men der er et
forslag, og derfor overlader jeg det til deres diskretion, element i EU, der ikke er tilstrækkeligt gennemskueligt:
Ministerrådet. Her til morgen viser en artikel i den således af formandskabet kan nå frem til overensstem­
britiske presse ganske klart, hvorledes vi nu til trods for melse med Rådet og tilskynde det til at tage sit ansvar. Vi
løfterne i Maastricht om et meget mere åbent informa­befinder os i et afgørende øjeblik, hvor man ligefrem fra
personer tæt knyttet til ofrene hører krav om, at FN's tionssystem i Ministerrådet faktisk ser Rådet trække i
generalsekretær bør gå af. Dette er et øjeblik med en land igen, navnlig når det drejer sig om sådan noget som
enorm og måske uhørt nødsituation for den internationale børnearbejde. Jeg beder Dem derfor om. fru formand, at
orden. Jeg beder Dem om at gøre alt, hvad De kan, for at formå Rådet til at forpligte sig til en meget mere åben,
demokratisk og gennemskuelig handlemåde, særlig når Parlamentet viser sig at leve op til sine forpligtelser.
det drejer sig om at oplyse om, hvem der siger hvad og
(Bifald) hvorfor.
Formanden. - Hr. Langer, jeg tror, at vi med gruppefor­ Green (PSE). - (EN) Fru formand jeg vil gerne støtte det,
mændenes støtte kan genopføre Deres forslag. Hvis hr. Morris har sagt. I dag rapporterer britiske aviser, at
forsamlingen er indforstået hermed, kan jeg her til efter­ Udenrigsministerrådet i øjeblikket anmodes om at ned­
middag tage kontakt med Rådet og undersøge, hvordan vi lægge veto mod en anmodning om baggrundsoplysnin-
kan få plads til en erklæring i denne mødeperiode. ger, der skal udsendes offentligt. Der er tale om doku­
menter, som ville øge den offentlige forståelse for fælles-
Falconer (PSE). - (EN) Fru formand jeg kan forstå, at De skabsbeslutninger.
måske ikke kan svare på mit spørgsmål direkte. Jeg taler
om protokollen fra mandag i sidste mødeperiode, da en I betragtning af at Ministerrådets informationskodeks,
række af mine kolleger og jeg selv nævnte spørgsmålet som trådte i kraft i januar i år, krævede den bredest
om, at Rådet havde indført en kodeks for fortrolighed og mulige adgang til sådanne dokumenter, vil jeg bede Dem, 18.4.94 Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-447/3
Green
fru formand, om hurtigt at viderebringe Parlamentets de kolleger, som rejste ud - på Parlamentets mandat og
synspunkt til Rådet, om at det er af største vigtighed, at for Parlamentets regning - som observatører ved lokal­
Rådet følger sine egne adfærdsregler og afviser enhver valgene, især i det sydøstlige Tyrkiet, hvor den kurdiske
anmodning om veto mod åbenhed og gennemskuelighed. befolkning udsættes for massakrer.
Det er helt afgørende.
Jeg vil derfor bede Dem oplyse os om, hvornår vi bliver
I forberedelserne til Europa-valget vil Europas befolk­ underrettet. Hvad har vore kolleger set og hørt, og hvad
ning af Parlamentet - den eneste demokratisk valgte kan de fremlægge? Spørgsmålet er ganske vist af almen
institution i Den Europæiske Union - forvente at få interesse; men som medlem af Det Blandede Parlamenta­
stadfæstet dette krav om åbenhed. Jeg anmoder nu riske Udvalg EF/Tyrkiet mener jeg, vi har krav på at blive
formanden om at fremsætte en formel protest til Rådet på underrettet om det videre forløb af vort arbejde frem til
Parlamentets vegne og kræve at forhandlingerne åbnes afslutningen af Parlamentets valgperiode.
op og ikke lukkes for offentlig indsigt.
Formanden. - Hr. Ephremidis, De og Deres kollega
Formanden. - Fru Green, vi kunne måske anmode hr. henholder Dem til Præsidiet. Sidst i Deres indlæg nævner
Klepsch om at behandle dette spørgsmål på trepartsmø­ De Formandskonferencen. Både Præsidiet og Formand­
det på onsdag. skonferencen afholder møde på torsdag. Jeg skal anmode
dem om at behandle dette spørgsmål.
Stamoulis (PSE). - (EL) Fru formand, jeg vil gerne gøre
forsamlingen opmærksom på en pressemeddelelse, som Malone (PSE). - (EN) Fru formand, i betragtning af det
det tyrkiske udenrigsministerium udsendte den 10. marts manglende svar på det krav, Parlamentet fremsatte under
1994, dvs. samme dag som vi på et plenummøde vedtog sidste mødeperiode om indgriben mod hele THORP-
en beslutning, der protesterede over den uacceptable oparbejdningsanlægget, vil jeg bede Dem, fru formand,
forfølgning af kurdiske medlemmer af den tyrkiske om at instruere administrationen om at indlede et passi­
nationalforsamling, der stadig sidder fængslede. Teksten vitetssøgsmål mod Kommissionen for manglende effek­
i denne pressemeddelelse er en hån mod Parlamentet, den tiv indgriben for at standse THORP-anlægget til opar­
ironiserer over indholdet af vor beslutning og udviser en bejdning af nukleart materiale.
urimelig foragt for Europa-Parlamentets holdning.
Som min kollega John Hume fra Nordirland og den irske
Jeg spørger mig selv, om Præsidiet, der skal forsvare befolkning som helhed er jeg meget bekymret over, at
Parlamentets autoritet, bør træffe de nødvendige foran­ idrifttagningen af dette oparbejdningsanlæg udgør en
staltninger og navnlig overveje, om Det Blandede Parla­ trussel mod miljøet og folkesundheden langs med hele
mentariske Udvalg EF/Tyrkiet skal fortsætte sit arbejde, kysten fra Dublin til Down. Jeg ved, at Kommissionen
når dets tyrkiske medlemmer tolererer sådanne fornær­ menes af have overtrådt visse direktiver, og det er på tide,
melser mod Europa-Parlamentet. at Parlamentet griber ind over for Kommissionen. Jeg
opfordrer til, at sagen forelægges Domstolen, om nød­
Rogalla (PSE). - (DE) Fru formand, mange tak for, at De
vendigt.
ikke benyttede mit fravær til at tage denne chance fra
mig. Jeg skal berette om et nyt kapitel i grænsekontrol­ John Hume og jeg har talt om sagen, og hvis Parlamentet
lens lidelseshistorie, som vi håber ikke måtte vare evigt. I ikke er villig til at gribe ind - og vi håber, at det er - vil vi
dag er det tredje gang, jeg har taget flyet fra Bruxelles til alene nu søge at få et møde med miljøkommissæren, hr.
Strasbourg og i overensstemmelse med ordlyden i trakta­ Paleokrassas, for at se, hvilket fremskridt vi kan opnå.
ten - område uden indre grænser - er gået forbi paskon­
trollen uden at vise mit pas. Det var meget let. De kan alle Blak (PSE). - Fru formand, jeg er altid utrolig glad, når
gøre det samme, for vi har jo et retsgrundlag, som vi kan De fører forsædet. Men jeg havde faktisk håbet, at hr.
henvise til. De bliver ganske vist kaldt tilbage, men det Klepsch havde ført forsædet nu. Hr. Klepsch har skær­
skal De blot ignorere. Jeg vil gerne opfordre alle kolleger torsdag underskrevet en aftale om bygninger. Han må
til at vise civilcourage, markere sig mere og med henvis­ have været udsat for et voldsomt pres, og vi kan jo nok
ning til traktaterne ikke længere vise hverken pas eller gætte fra hvem. Jeg synes, at det er uanstændigt, at vi ikke
anden legitimation. Vi håret område uden indre grænser. har lært af byggeskandalen i Bruxelles, at vi smider om os
Det har medlemsstaterne vedtaget. Eventuelle gennemfø­ med skatteydernes penge i Europa, og at vi gør noget,
relsesbestemmelser er forsinkede. Vi må være forbille­ som vi ikke kan gå ud og forklare vores vælgere. Det er
der. Vi går forbi grænsekontrollen, med rank ryg, fordi vi uanstændigt, og det er direkte uartigt. Det er også uartigt,
er medlemmer af Europa-Parlamentet og dermed fore­ at man ikke respekterer demokratiet og den kendsger­
gangsmænd. Jeg ville være taknemmelig, om mange ning, at folk er valgt i denne her forsamling til at træffe
gjorde det samme. afgørelser; det er uartigt, at nogle ganske få mennesker
hen over hovedet på alle simpelthen træffer ganske
Ephremidis (CG). - (EL) Fru formand, jeg vil gerne uansvarlige beslutninger. Jeg vil godt sige til Dem fru
bekræfte og insistere på nødvendigheden af, at vi får et formand, at hvis hr. Klepsch er en hæderlig mand,
svar på det spørgsmål, der blev rejst af hr. Stamoulis trækker han sin underskrift tilbage fra kontrakten, og hvis
vedrørende den hån mod Parlamentet, der kommer til han ikke gør det, så synes jeg, at hr. Klepsch skal trække
udtryk i en officiel tyrkisk pressemeddelelse. Jeg bemær­ sig tilbage som formand for dette Parlament, fordi han er
kede, at De ikke svarede og ikke engang sagde, at De ville inkompetent og direkte uansvarlig i det, han har foretaget
undersøge spørgsmålet og svare en af de nærmeste dage. sig - i øvrigt sammen med en stor del af Præsidiet. Dette
Jeg vil imidlertid gerne tilføje en ting i denne sag: Sidst i er endnu en skandale, som pressen kan skrive om.
marts var der lokalvalg i Tyrkiet, og Parlamentet vedtog Hvorfor kan vi ikke blive fri for det, fru formand?
at sende en delegation bestående af medlemmer fra et
bredt politisk spektrum til Tyrkiet. Der er nu gået næsten Schwartzenberg (PSE). - (FR) Fru formand, der er netop
en måned, så sagen er ikke forældet, men vi har ikke fået valgt en kvinde, fru Pivetti, til formand for det italienske
en eneste meddelelse, hverken skriftlig eller mundtlig, fra deputeretkammer, og - i strid med de europæiske regler Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-447/4 18.4.94
Schwartzenberg
om ikke-diskrimination - har hun vedtaget, at den katol­ field i Parlamentet meget længe. Faktisk er jeg blevet rost
ske religion, dvs. hendes egen, er den eneste gyldige, af ingen mindre end formanden for Copeland distriktsråd
således at hun altid kan bære et stort kors på brystet. for den opmærksomhed, jeg har viet emnet på vegne af
mine vælgere. Hvis det ærede medlem ønsker at vide
For det andet støtter jeg hr. Stamoulis' og hr. Ephremidis' mere om min tidligere indsats med hensyn til at behandle
indlæg om tyrkernes skandaløse forbrydelser mod kur­ Sellafield, vil jeg gerne henvise hende til fru Anne
derne og tilføjer, at Europa-Parlamentets beslutning bør Bennet, formand for Copeland byråd, som er medlem af
overholdes. Endvidere anmoder jeg Dem, fru formand, hendes parti, og hr. Bill Minto, formand for Cumbria
om at gøre indsigelse over for den græske regering for at amtsråd, som også er medlem af hendes parti, og de kan
få den til at overholde Europa-Parlamentets forbud mod bekræfte, hvad jeg har sagt.
at anføre oplysninger om religiøst tilhørsforhold på
identitetskort, for det er også udtryk for diskrimination. Formanden. - Kære kolleger, klokken er 17.30. Inden
fastsættelsen af arbejdsplanen skal jeg besvare spørgs­
Banotti (PPE). - (EN) Fru formand, a propos hr. Ephre­ målene af fru Green, hr. Tomlinson og hr. Blak. På
midis' krav om en beretning fra de officielle observatører Præsidiets og formandens vegne vil jeg gerne afgive
til valget i Tyrkiet håber jeg, at den beretning også vil følgende erklæring:
gengive deres mening om den tyrkiske regerings indgri­
ben i form af arrestation af nogle af observatørerne. Jeg »Præsidiet har den 31. marts 1994 taget følgende til
tror, at i stedet for at arrestere observatører, som prøvede efterretning: flertalsudtalelse fra Arbejdsgruppen om
Parlamentets Ejendomspolitik og udtalelser fra to at observere, at et frit og fair valg fandt sted i Tyrkiet,
medlemmer af denne gruppe, hvis holdning afveg fra skulle regeringen have budt dem velkommen for at
flertallets; betænkning af Budgetudvalget af 23. konstatere, at tingene forholdt sig som de skulle.
februar 1994; udtalelse fra finanskontrolløren, der
For det andet er jeg helt enig med fru Malone og hr. ligeledes var til stede på mødet, og som havde
Humes udtalelse om THORP-anlægget. Som hr. Hume mulighed for at tilkendegive sin holdning, der
behandledes af Præsidiet; udtalelse fra Det Rådgi­bestemt er klar over, har den irske befolknings bekymrin­
ger vedrørende THORP- og Sellafield-anlæggene været vende Indkøbsudvalg;e fra Den Juridiske
nævnt konsekvent og regelmæssigt her i Parlamentet i de Tjeneste; udtalelse fra den eksterne konsulent.
sidste ti år; men før vi ændrer Euratom-Traktaten vil vi
Efter dets drøftelser, hvori deltog alle medlemmerne altid have betydelige vanskeligheder med at udtrykke
af Arbejdsgruppen om Parlamentets Ejendomspoli­
bekymringerne i den irske befolkning med hensyn til,
tik, foretog Præsidiet, jf. plenarmødets afgørelse af 5.
hvad der sker i THORP-anlægget.
april 1990 og 28. oktober 1993, en afstemning ved
navneopråb, hvorunder 8 medlemmer stemte for og 2 Andrews (RDE). - (EN) Fru formand, jeg vil gerne
imod; det gav således formanden mandat til at lykønske fru Malone for at tage initiativet, da hun er et
underskrive kontrakten. nye medlem i Parlamentet, og nævne spørgsmålet om
THORP. Det er et meget vigtigt spørgsmål, og det har, Efter at have modtaget generalsekretærens forslag i
som fru Banotti har sagt, været nævnt her gentagne overensstemmelse med Præsidiets vedtagelser un­
gange; men der er ikke rigtig blevet gjort noget ved det. derskrev formanden derefter denne kontrakt den 31.
marts 1994.«
Udvalget om Miljø, Sundhed og Forbrugerbeskyttelse
har en britisk socialist som formand, og de britiske
Jeg ville gerne afgive denne erklæring for plenarforsam­
socialister i Miljøudvalget er godt klar over, at vi skal
lingen. Jeg ved, at der i januar 1992 ikke blev afgivet en
have miljøundersøgelser,før vi kan indrette en svinestald
sådan erklæring vedrørende underskrivelsen af kontrak­
eller et bageri. Men der har ikke været nogen vurdering af
ten for Bruxelles, men jeg ville gerne afgive en erklæring
virkningen på miljøet ved THORP og Sellafield. Det er
om underskrivelsen af kontrakten for Strasbourg.
også lidt af en tilfældighed, at det er en britisk socialist,
Jack Cunningham, der er førende i arbejderpartiet, der
Prag (PPE). - (EN) Fru formand jeg kan ikke rigtig lade
repræsenterer Cumbria.
deres udtalelse gå uden kommentarer, for den var ikke
helt nøjagtig på to punkter. For det første var plenums
Så det er ikke overraskende, at til venstre og til højre i
beslutning fra april 1990 en beslutning om at forhandle
britisk politik er der ikke nogen bekymring over de
med myndighederne i Strasbourg med henblik på opfø­
miljømæssige vanskeligheder, der opstår i vort hjemland
relse af en mødesal og 300 kontorer. Der blev aldrig
specielt fra THORP. Men jeg vil også sige til mine tyske
truffet nogen beslutning om at bestille bygningen. Der
kolleger, og jeg mener dette ganske alvorligt, at det er
har aldrig været en beslutning herom i plenum. tyskerne og japanerne, der eksporterer deres affald for at
lave plutonium, som verden har mere end nok af. Vi har
For det andet - som De godt ved, fru formand - blev alle ikke brug for mere plutonium. Hvis tyskerne kan skaffe
de beslutninger i Præsidiet og byggeudvalget, de nævnte, sig af med deres eget affald lokalt frem for at eksportere
truffet under tvang, fordi de blev truffet i lyset af den det til Storbritannien uden for vor dør, mener jeg, de ville
franske regerings nægtelse af at deponere ratifikation-gøre Fællesskabet en stor tjeneste.
sinstrumenterne til forøgelse af medlemsantallet i Parla­
mentet, før der var afgivet en ordre på bygningen. Green (PSE). - (EN) Fru formand, jeg vil gerne gøre
Parlamentet opmærksom på, at området Sellafield er
I betragtning af de konsekvenser dette ville have fået for repræsenteret her af Lord Inglewood, en britisk konserva­
vore tyske medlemmer, hvoraf 18 ville have været truet, tiv, som vi aldrig hører om emnet overhovedet.
og for de nederlandske medlemmer, hvoraf 6 ud af 30
Lord Inglewood (PPE). - (EN) Fru formand, som medlem ville have været truet, finder jeg det meget vanskeligt at
acceptere Deres unuancerede udtalelse. for Cumbria har jeg fulgt forløbet af debatten om Sella­Europa-Parlamentets forhandlinger 18.4.94 Nr. 3-447/5
Falconer
Falconer (PSE). - (EN) Fru formand, jeg vil gerne 2. Velkomstord
udtrykke min støtte til det, hr. Prag sagde. Desværre, hr.
Formanden. - Jeg vil gerne på Parlamentets vegne byde Prag, har Parlamentet ikke nogen jurisdiktion over den
velkommen til repræsentanterne for de samiske parla­franske regering. Men vi burde haven over
menter i Finland, Sverige og Norge, som har taget plads i Præsidiet. Præsidiet bør komme til Parlamentet med sit
den officielle loge. mandat eller sin udtalelse, således att kan
enten ratificere eller afvise samme udtalelse eller mandat.
(Bifald) (')
Det er ikke Præsidiet, der skal tiltage sig autokratiske
beføjelser, som begrænser Parlamentets demokratiske
rettigheder. Tilhørerne i galleriet bør vide, at Parlamentet
3. De politiske gruppers sammensætning formodes at være repræsentativt for demokratierne i hele
Europa. Det tjener det ilde, hvis et Præsidium på 10 - 12 Formanden. - Jeg skal oplyse Dem om, at hr. Ferrara har
personer træffer beslutninger på vegne af 518. meddelt mig, at han ikke længere er medlem af De
Europæiske Socialdemokraters Gruppe. Fremover sidder
han blandt Løsgængerne. Fru formand, jeg nærer ingen tvivl om, at grupperne
gerne vil overveje Deres udtalelse. Jeg vil nævne den, og
Balfe (PSE). - (EN) Fru formand, med hensyn til dette
jeg er sikker på andre vil nævne den i Den Socialistiske
punkt, kan De fortælle mig, om hr. Baget Bozzo - som
Gruppe. Det, der er sket i dag, er i modstrid med alt, jeg
jeg ikke har set i et år, og som har pladsen ved siden af
blev valgt til i min valgkreds i Skotland. Jeg blev ikke
mig - stadig er medlem af Parlamentet? (2)
valgt for at komme her og tavst lytte, mens Parlamentet
eller Parlamentets Præsidium eller visse medlemmer af
Parlamentet beslutter at bruge skatteydernes penge på
4. Arbejdsplan
noget, som Parlamentet som helhed måske ikke ønsker.
Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er fastsættel­
se af arbejdsplanen. Det endelige forslag til dagsorden er (Bifald)
omdelt, og der er foreslået eller foretaget følgende ænd­
ringer i overensstemmelse med artikel 96 og 97 i forret­
Cassidy (PPE). - (EN) Fru formand, jeg støtter de ningsordenen:
synspunkter, der er kommet til udtryk. Jeg finder det
utåleligt, at den eneste demokratisk valgte del af hele den
Onsdag: europæiske organisation - Parlamentet - udsættes for
afpresning - chantage på Deres sprog - af regeringen i et
Formanden. - Vi har fået forelagt en anmodning om
medlemsland. Afpresning er måske et ubehageligt ord;
henvisning til fornyet udvalgsbehandling af betænkning
men det den franske regering har gjort over for Europa-
af Barton for Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål
Parlamentet, er lige så ubehageligt. Offentligheden vil
og Industripolitik om to- og trehjulede motordrevne
ikke forstå, hvorfor Parlamentet tilsyneladende er indstil­
køretøjer, som i øjeblikket er opført uden forhandling og
let på at bruge hundreder af millioner af unødvendige
til afstemning på dagsordenen for onsdag.
ECU på en helt og aldeles unødvendig mødesal og en
endnu mere unødvendig kontorblok. Til hvad? Til fransk Cot (PSE). - (FR) Fru formand jeg vil gerne tale til støtte
national prestige! Det er utåleligt! for anmodningen om henvisning til fornyet udvalgsbe­
handling.
Jeg har forsøgt at finde ud af, om der er nogen måde,
(Forslaget vedtoges)
hvorpå De og andre medlemmer af Præsidiet kan sanktio­
neres eller afsættes. Jeg beklager meget, at dette tilsyne­
ladende ikke er tilfældet. På den anden side ved jeg, at De
vil blive genvalgt næste gang. Men jeg er ikke sikker på,
at De vil blive genvalgt til næstformand for Parlamentet. Formanden. - Jeg har - stadig med henblik på onsdag -
modtaget en anmodning af Venstrefløjs-Koalitionsgrup-
pen om at opføre en redegørelse fra Kommissionen
Gutiérrez Díaz (NI). - (ES) Fru formand, i dag cirka kl.
efterfulgt af en forhandling om grønbogen om den 13.00 fandt der i Barcelona, en by i Den Europæiske
audiovisuelle politik.
Union, en terroristhandling sted, som forårsagede, at 1
blev dræbt og 12 såret. Man har endnu ikke fastslået,
Miranda da Silva (CG). - (PT) Fru formand, Kommis­
hvilken kriminel part, der stod bag attentatet, men det vil
sionen har faktisk bebudet forelæggelsen af denne grøn­
efter min mening være på sin plads, at formanden, der
bog. Vi mener, det er en vigtig sag, og derfor ville det
selv er meget følsom over for episoder af denne art, være interesssant, om Kommissionen i løbet af denne uge
sender en kondolenceskrivelse til den katalanske rege­
forelagde for Parlamentet en redegørelse med oplysnin­
ring, den spanske regering og familiemedlemmer til
ger om grønbogens hovedlinjer.
ofrene, hvori vi tager afstand fra anvendelsen af terrori­
sme i et demokratisk samfund. Et samfund, der er Cot (PSE). - (FR) Jeg skal ikke tale imod, men anmode
kendetegnet afk ytringsfrihed, og som derfor om en præcisering. Hvornår skulle denne redegørelse
ikke har plads til terrorismen. Hverken til terrorismen afgives? Hvis det er onsdag, finder jeg det helt udelukket.
som sådan eller til dem, der udnytter de demokratiske Fredag formiddag er en mulighed.
frihedsrettigheder til at forsvare terrorismen politisk.
') Modtagne dokumenter - Tekster til aftaler sendt af Rådet - Andra­
gender - Bevillingsoverførsler: se protokollen.
Formanden. - Det skal jeg gøre, hr. Gutiérrez Díaz, med :) Valgs prøvelse — Bemyndigelse af udvalg til at träffe afgørelse —
forsamlingens godkendelse. Udvalgshenvisninger: se protokollen. Nr. 3-447/6 Europa-Parlamentets forhandlinger 18.4.94
Formanden
Formanden. - Venstrefløjs-Koalitionsgruppen har ytret fordi denne betænkning stod på dagsordenen sidste
ønske om, at redegørelsen afgives på onsdag, men det ser måned. Dengang anmodede man på Energiudvalgets
ud til, at gruppeformanden er indforstået med fredag. vegne om henvisning til fornyet udvalgsbehandling.
Denneg skete. Jeg har som formand for Trans­
Miranda da Silva (CG). - (PT) Fru formand, hvis det ikke portudvalget anmodet Kommissionen om en udtalelse
er muligt - og jeg forstår, at onsdag er en travl dag, når
om denne betænkning. Denne udtalelse kom ikke, og nu
jeg ser på dagsordenen - mener jeg, vi kunne finde en
forstår jeg, at hr. Desama på ny ønsker en henvisning. Så
måde, hvorpå Kommissionen kunne forelægge denne
vidt jeg ved, kan en betænkning ikke henvises til fornyet
redegørelse på fredag, eventuelt efterfulgt af forhandling,
udvalgsbehandling to gange, og jeg forstår heller ikke, at
sådan som hr. Cot foreslog. der skulle være problemer med hensyn til kompetencen,
idet vor forretningsorden udtaler sig meget klart om Oomen-Ruijten (PPE), - (NL) Fru formand, jeg synes
sagsområdet for Udvalget om Transport og Turisme, når altid, det er lidt problematisk, når vi tilføjer den slags
den under punkt fem angiver »transport ad luftvejen, redegørelser, de være sig nok så vigtige, så sent som til
søvejen og gennem rørledninger«. Jeg ser således egent­fredag formiddag. Da dagsordenen er så overfylcjj, synes
lig ikke nogen grund til endnu engang at udsætte eller jeg helt bestemt også, at vi egentlig må begrænse os til
hjemvise denne betænkning til fornyet udvalgsbehand­det, som vi virkelig er nødt til at behandle, og jeg har
ling. Dette er allerede sket een gang, og efter min således ikke noget behov for nogen redegørelse, fru
opfattelse kan det ikke lade sig gøre to gang. formand.
Formanden. - Vi går nu over til afstemning om udsættel­Formanden. - Vi går nu over til afstemning om opførelse
se af betænkning af van Dijk til mødeperioden i maj. af denne redegørelse som sidste punkt på dagsordenen for
fredag.
(Forslaget vedtoges)
(Forslaget vedtoges)
Fredag:
Formanden. - Stadig vedrørende fredag har 23 med­Formanden. - Vi skal først tage stilling til De Europæ­
lemmer i overensstemmelse med artikel 99 i forretnings­iske Socialdemokraters Gruppes anmodning om at
ordenen på forhånd gjort indsigelse mod, at der foretages udsætte tre betænkninger af Saridakis, Delcroix og Four-
afstemning uden forhandling om betænkning af Roth og çans for Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og
Turner om indvandringen fra Central- og Østeuropa. Industripolitik til mødeperioden i maj, således at de
Denne betænkning vil derfor blive opført med forhand­kunne behandles under et med betænkning af Pierrôs.
ling på dagsordenen for en kommende mødeperiode.
von Wogau (PPE). - (DE) Fru formand, der er stadig en
lang række ændringsforslag til Saridakis-betænkningen.
Jeg ville finde det fornuftigt, at man drøftede den mere
udførligt. Derfor anmoder jeg om, at denne betænkning
henvises til fornyet udvalgsbehandling. Formanden. - PPE-Gruppen har anmodet om, at hr.
Frémions anden betænkning om mæcen- og sponsorvirk­
Formanden. - Vi går nu over til afstemning om udsættel­ somhed inden for kultur og sport tages af dagsordenen.
se af disse tre betænkninger.
Oomen-Ruijten (PPE). - (NL) Fru formand, vi kan godt
(Forslaget vedtoges)
forstå, at det er meget ubehageligt for hr. Frémion, at vi
nu flere gange har måttet tale om denne betænkning, fordi
plenum ikke ville behandle den. Vi har imidlertid stedse
været af den opfattelse, også efter at betænkningen flere
gange er blevet henvist til fornyet udvalgsbehandling, at Formanden. - Jeg har fået forelagt en anden anmodning
den stadig er skrækkelig kontroversiel, og jeg synes, at om at udsætte betænkning af van Dijk om et transeur-
nu, hvor den er tilføjet til dagsordenen for fredag, bør vi opæisk net af olie- og gasledninger til mødeperioden i
absolut ikke behandle en så kontroversiel sag. Jeg synes, maj. Denneg er i øjeblikket opført uden
at det er meget bedre, at vi får en bredere debat med forhandling.
hinanden. Derfor beder jeg, fru formand, Parlamentet om
Desama (PSE), formanden for Energi-, Forsknings- og støtte til henvisning til fornyet udvalgsbehandling, fordi
Teknologiudvalget. - (FR) Fru formand, jeg vil gerne betænkningen er for kontroversiel til at behandles på en
tale til støtte for at henvise denne betænkning til fornyet ordentlig måde på dette tidspunkt før valget, hvor alle er
udvalgsbehandling og anfører samme begrundelse som væk fredag eftermiddag.
sidst, vi henviste den til fornyet udvalgsbehandling. Som
De ved, rejser betænkningen i den form, Transportudval­ Frémion (V), ordfører. - (FR) Fru formand, der er to
get har vedtaget den i, en række problemer vedrørende måder at føre politik på: den ene som strudse, der graver
ændringen af retsgrundlag. Disser forekommer et hul i jorden hver gang, der er et problem, de ikke vil se.
temmelig vanskelige, særlig for Energiudvalget. Vi har Den anden måde består i at gennemføre demokrati og
træffe afgørelser ved afstemning efter endt forhandling. forelagt spørgsmålet for Retsudvalget. Indtil vi modtager
en udtalelse at Retsudvalget, finder vi det derfor vigtigt, Jeg for mit vedkommende er ikke bange for at tabe på
at betænkningen henvises til fornyet udvalgsbehandling, denne betænkning, men så skal det være med en klar
da den ellers kunne berede vanskeligheder. afstemning.
Denne betænkning har nu været klar i flere måneder. Van Dijk (V), ordfører. - (NL) Fru formand, når hr.
Modsat, hvad fru Oomen-Ruijten netop har sagt, har den Desama anmoder om henvisning til fornyet udvalgsbe­
handling, er der et eller andet mærkværdigt på færde, ikke været henvist til fornyet udvalgsbehandling flere Europa­Parlamentets forhandlinger 18.4.94 Nr. 3­447/7
Frémion
gange, men blot en enkelt gang og det som følge af et (Forslaget forkastedes)
meget klart kunstgreb. Jeg tror, at de fleste af mine
kolleger og De selv, fru formand, ikke er klar over, hvad
der helt nøjagtigt skete, og jeg tror, at jeg bliver nødt til at
fortælle Dem det.
Roth (V). ­ (DE) Fru formand Jeg henviser til meddelel­
sen om hr. Turners og min betænkning om indvandringen Til afstemningen i Kulturudvalget mødte en gruppe
fra Central­ og Østeuropa og om harmoniseringen af personer op i overtal og benyttede dette forhold som
begrundelse for, at der havde været uregelmæssigheder i familiesammenføringspolitikken. Efter indsigelse af 23
afstemningen. Der var naturligvis tale om personer, der medlemmer foreslås det jo nu med henvisning til forret­
var imod min betænkning. ningsordenen, at den udsættes til en senere mødeperiode.
Jeg anmoder Dem om ligesom ved de andre betænknin­
Alligevel har Kulturudvalget i forskellige sammensæt­ ger at præcisere, at der er tale om mødeperioden i maj,
ninger tre gange ­ jo, tre gange ­ godkendt denne som er den sidste mødeperiode i denne valgperiode.
betænkning efter endeløse drøftelser gennem næsten to år Ellers giver det ikke megen mening at henvise til forret­
og adskillige ændringsforslag og kompromiser. ningsordenen i dette tilfælde. Derfor anmoder jeg Dem
om at opføre vores betænkning på dagsordenen for maj,
Nu må jeg sige, at jeg for mit vedkommende er ret træt af således som De også har gjort med andre betænkninger.
disse kunstgreb, og at jeg ønsker, at Parlamentet på
demokratisk vis udtaler sig for eller imod min betænk­ Formanden. ­ Fru Roth, jeg erindrer om, at en sådan
ning. Hvis det bliver imod, bøjer jeg mig, men jeg vil afgørelse henhører under Formandskonferencens kompe­
have, at det bliver ved afstemning. tence, og at denne holder møde på torsdag.
Jeg vil gerne påpege følgende: Min betænkning var Frémion (V). ­ (FR) Fru formand, jeg har forstået, at
allerede udsat til maj, selv om den på anmodning af anmodningen om at tage min betænkning af dagsordenen
modstanderne skulle have været under afstemning i april. forkastedes. Kan mit forslag om at fremrykke min
Selv samme personer krævede derpå, at den genopførtes i betænkning til onsdag sættes under afstemning?
april, men først allersidst fredag, fordi de håbede, at den
aldrig ville blive vedtaget. Altså endnu et kunstgreb. Formanden. ­ Hr. Frémion, jeg imødekom ikke Deres
Meget kan jeg acceptere. Jeg har accepteret, at den anmodning, fordi gruppeformændene ikke støtter for­
udsættes til maj, jeg kan også acceptere, at den sættes slaget.
under afstemning i april. Jeg ønsker, at den sættes under
Forretningsordenen, som De kender lige så godt som jeg, afstemning på fredag ved middagstid, selv om jeg for
gør det vanskeligt at tage hensyn til en sådan anmodning, længe siden har lovet mig ud til andre vigtige forpligtel­
når først dagsordenen er fastsat. (') ser netop den fredag, og selv om ingen har fundet det
nødvendigt at meddele mig, at den opførtes i april. Det
erfarede jeg først ved min ankomst hertil.
5. Ophævelse af immunitet
Jeg foreslår derfor tre muligheder, fru formand, for at
Formanden. ­ Næste punkt på dagsordenen er betænk­være meget konkret. Som en første mulighed kan vi
ning (A3­0167/94) af Gil­Robles Gil­Delgado om udsætte den til maj, såfremt jeg ufortøvet får garanti for,
anmodning af ophævelse af Claudia Roths parlamentari­at den sættes under afstemning i maj, og at den opføres på
ske immunitet. dagsordenen. Så er jeg indforstået. Hvis det ikke er
muligt ­ for jeg hører, at det er vanskeligt ­, ønsker jeg, at
Gil­Robles Gil­Delgado (PPE), ordfører. - (ES) Fru
den sættes under afstemning i april, men så vil jeg også
formand, anmodningen, der rettes til os, og som er
være sikker på, at den vedtages i april, og derfor anmoder
gennemgået af Udvalget for Forretningsordenen, har sin
jeg Dem ­ da der for lidt siden udsattes en række baggrund i en aktion, hvor fru Ruth og to andre personer
betænkninger til bl.a. fredag ­ om, at den helst opføres
placerede sig foran indgang V til FORBUNDSDAGEN,
onsdag, så den også bliver vedtaget. Hvis det heller ikke
altså inden for beskyttelseszonen, med en 1 χ 3 m stor
er muligt, ønsker jeg som en tredje mulighed, at den
transparent, hvorpå der blev anmodet om Kohls afgang.
opføres på dagsordenen for fredag, endog ved middags­
Ikke andre aktioner ligger bag anmodningen. Anmodnin­
tid, men jeg vil være sikker på, at den sættes under
gen er stillet udelukkende på baggrund af, at disse tre
afstemning, for jeg vil ikke aflyse mine forpligtelser, personer fremviste transparenten. Det fremgår ikke
blive her indtil fredag ved middagstid og så opdage, at engang konkret af anmodningen, at der er sket en
den alligevel ikke kan opføres på dagsordenen. Endelig
overtrædelse af den tyske lov eller straffelov, men kun at
ønsker jeg, at de ændringsforslag, der indgaves i januar,
der kan være tale om en overtrædelse. Under disse
omdeles til alle mine kolleger, så at de kan stemme med
omstændigheder, fru formand, skal Udvalget for Forret­
fuldt kendskab til sagen.
ningsordenen, Valgs Prøvelse og Medlemmernes Immu­
nitet begære, at anmodningen afvises af to grunde: for det (Bifald)
første drejer det sig om en aktion, der skal udtrykke en
holdning, et politisk synspunkt, et medlems (og to Formanden. ­ Hr. Frémion, jeg gav Dem ordet som
andres) politiske holdninger, som helt frit og lovligt kan ordfører, så De kunne give udtryk for Deres indignation,
fremsættes. Man har for det andet ingen bevæggrunde til som jeg hørte i Deres stemme. Når det er sagt, må jeg
at vedtage anmodningen, idet der i denne situation ikke er meddele Dem, at jeg har modtaget et formelt forslag fra
noget fornuftigt motiv til at antage, at der er sket en PPE­Gruppen, som jeg er nødt til at sætte under afstem­
overtrædelse af andre personers menneskerettigheder, ning. Forsamlingen træffer afgørelse.
Vi går nu over til afstemning om at tage betænkning af ') Anmodning om anvendelse af uopsættelighedsproceduren - Aktuel
Frémion af dagsordenen. og uopsættelig debat (foreslåede emner) - Taletid: se protokollen. Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-447/8 18.4.94
Gil-Robles Gil-Delgado
ære, omdømme, osv. Derfor foreslår jeg, at anmodningen følger: Hvordan skal Europa modtage udfordringen fra
afvises, og jeg skal anmode Parlamentet om at støtte mit den hurtige telekommunikation, og står vore midler må!
forslag. med vore ambitioner? ISDN er i dag en realitet, der som
strategisk nøgleelement skal sikre overgangen fra det
nuværende telefonnet til de fremtidige informationsmo­
torveje.
FORSÆDE: Josep VERDE I ALDEA
De allerede identificerede tjenester omfatter overførsel af
Næstformand
simple filer, elektronisk post, meddelelsestjenester,
adgang til databaser og hurtigere telefax. Vi bør undgå at
Langer (V). - (DE) Fru formand, ærede kolleger, uanset
gøre de samme teknologiske fejl, som da vi for ikke så
hvor meget vi værdsætter ordføreren, kan vi ikke følge
længe siden indførte edb på virksomhederne. Vi husker
ham i hans redegørelse. Dybt indignerede protesterede
alle, at de store virksomheder var i stand til at skabe
Claudia Roth og andre personer - sikkert også repræsen­ softwaregrænsefladen mellem maskine og virksomhe­
terende mange andre demokratiske tyskere - ynod de dens behov med deres egne finansielle og menneskelige
forfærdelige fremmedfjendtlige attentater i Rostock, ressourcer, men at de små og mellemstore virksomheder
Mölln og Solingen og fremførte også denne protest helt ikke havde de samme muligheder, fordi de var magteslø­
inde på Forbundsdagens område med forsamlingsforbud.
se over for mængden af det softwarearbejde, der skulle
udføres. Det var først, da der dukkede alment tilgængeligt Jeg tror, at hverken Claudia Roth eller de andre personer,
og mere brugervenligt software op, at den industrielle
der demonstrerede sammen med hende, er bange for det
edb's succes var sikker. Med denne bemærkning ønsker
tyske retsvæsen. De står inde for det, de gjorde. Det, de
jeg alene at henlede opmærksomheden på betydningen af
gjorde, kunne mange andre borgere egentlig også have
anvendelsesprogrammel, som skal gøres meget bruger­
gjort, og der var da også mange andre borgere i Tyskland,
venligt.
der gav udtryk for det på anden vis. Fru Roth behøver
ikke gemme sig bag medlemmernes skærmende immuni­
Tre spørgsmål, hr. kommissær.
tet, og det ønsker hun heller ikke, men står derimod inde
for det, hun gjorde, ligesom de andre medanklagede står
Hvorfor denne overdrevne beskedenhed? Hvorfor frem­
inde for det, de gjorde.
hæver Kommissionen ikke i højere grad de bestræbelser,
den har gjort siden 1984 for at udvikle ISDN? I de seneste
Vi kan kun undre os over det tyske retsvæsen, der i denne
ti år har den dog forsøgt at fremme ISDN som et effektivt
sag har anmodet om ophævelse af immuniteten, men som
europæisk net dels ved hjælp af FTU-aktioner inden for
i en anden sag, jeg ikke skal vurdere nærmere, nemlig
de forskellige rammeprogrammer og dels ved hjælp af
Schonhuber-sagen, -jeg tænker på hans udtalelser om hr.
møjsommelige bestræbelser på at samordne medlemssta­
Bubis, formanden for det israelitiske kulturområde -
ternes indsats. Det bør understreges, at den har ydet en
mener, at det skal gøre holdt for immuniteten. Hvorfor
stor arbejdsindsats, og hvis resultaterne ikke altid har
mener det tyske retsvæsen, at Parlamentet bør ophæve fru
stået mål med forventningerne, skyldes det i højere grad,
Roths immunitet? Hvorfor anmoder det tyske retsvæsen
at medlemsstaterne har fastholdt nationale adfærds­
ikke engang om, at hr. Schonhubers immunitet ophæves?
mønstre, end at det har skortet på politisk vilje i Kommis­
Det taler imod det tyske retsvæsen, som derfor bør have
sionen. Men mit spørgsmål lyder som følger: Hvad nyt er
lejlighed til at se fru Roth og hendes meddemonstranter i
der i de nationale systemer, der nu kan give os håb om, at
øjnene og bekende farve. Derfor vil vi i De Grønne i
det virkelig bliver bedre?
Europa-Parlamentet begyndende med Claudia Roth selv
ikke stemme for anmodningen om ikke at ophæve immu­
Mit andet spørgsmål: Hvorfor er forslagene ikke mere
niteten. Vi ønsker, at det tyske retsvæsen påtager sig sit
gennemsigtige og ambitiøse med hensyn til finansie­
ansvar, og at det i påkommende tilfælde må skamme sig
ringen af ISDN? Det foreslåede beløb på 90 mio ECU for
over en sådan anmodning over for hele den europæiske
en femårig periode, der skal gå til forundersøgelser og til
offentlighed.
rentegodtgørelse til projekter af almen interesse, kan
langt fra dække de reelle udgifter til indførelsen af Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.
EURO-ISDN. Nogle mener sågar, at dette beløb kun
Afstemningen finder sted i morgen kl. 17.00. udgør knap 1% af udgifterne til de forventede investe­
ringer. De redegørelser, Agence Europe bragte sidste
mandag og tirsdag, kan desværre ikke berolige os. Det
6. ISDN siges, at man fra europæisk side under Bangemann­
gruppens besøg i USA erklærede, at erhvervslivet ikke
Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænk­
vil ansøge om massiv offentlig støtte, fordi nettene på
ning (A3-0161/94) af Delcroix for Udvalget om Økono­
grund af de indtægter, de medfører, finansieres ved
mi, Valutaspørgsmål og Industripolitik om
private investeringer. Hvordan skal de små og mellem­
I. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning store virksomheder, som er ISDN-tjenesternes prioritere­
om en række retningslinjer for udvikling af et tvæ­ de mål, kunne påtage sig disse investeringer? Kan Kom­
reuropæisk ISDN-net (KOM(93)0347 - C3-0326/93 missionen fortælle os, hvilke finansieringsmodeller den
og C3-0418/93 - 94/0495(COD)); påtænker?
II. forslag tii Rådets beslutning om vedtagelse af en
Mit tredje spørgsmål: Hvordan vil Kommissionen sikre flerårig EF-foranstaltning for udvikling af et tværeur­
nettenes interkonnektivitet og tjenesternes interoperabili-opæisk ISDN-net (TEN-ISDN) (KOM(93)0347 -
tet i hele Fællesskabet og forberede udbredelsen på C3-0327/93 - 94/0528(SYN)).
verdensplan? Jeg skal anføre et konkret eksempel, som vi
her i Europa-Parlamentet oplever hver dag. Vi har tre Delcroix (PSE), ordfører. - (FR) Hr. formand, hr. kom­
arbejdssteder: Strasbourg, Luxembourg og Bruxelles. Vi missær, kære kolleger, det centrale spørgsmål lyder som