De Europese Unie wordt groter

De Europese Unie wordt groter

-

Documents
2 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Uitbreiding om tot een sterker, ruimerLitouwen MaltaBulgarije Tsjechische Republiek Estland Cyprus Letland Hongarije Europa te komenˇ[BalgarijaB˘lgarija] [ Ceská Republika] [Eesti] [Latvija][Kypros—Kıbrıs] [ Lietuva] [Magyarország] [Malta]De Europese Unie bereidt zich BG CZ LTEST MCY LV Hvoor op het meest ambitieuzeuitbreidingsproces ooit. Daarmeewordt beoogd het Europesecontinent te verenigen, op diemanier vrede en democratie tebestendigen en de Europesevolkeren te doen meeprofiteren vande voordelen van de vooruitgangen het welzijn die ontstaan door deEKA EKA EKA© FOTOstock EKA EKA© © FOTOstock EKA© © © © ©Europese integratie.De dertien landen die in dezefolder beschreven worden, hebbenhet lidmaatschap van de EUaangevraagd, en tien van henhopen in 2004 toe te treden. Hoofdstad: Sofia [Sofija] Hoofdstad: Boedapest [Budapest] Hoofdstad: Valletta [Valetta]Hoofdstad: Praag [Praha] Hoofdstad: Tallinn [Tallinn] Hoofdstad: Riga [Riga] Hoofdstad: Vilnius [Vilnius] Overige informatie over de Europese UnieHoofdstad: Nicosia [Lefkosia — Lefkos ¸a]Taal: Bulgaars [bulgarski ] Via de Europaserver kan op Internet informatie in alle officiële talen van deVoordat een land tot de EU kan Taal: Hongaars [magyar] Talen: Maltees en Engels Taal: Tsjechisch [cˇes ˇtina] Taal: Litouws [lietuvu]Taal: Estlands [eesti keel] Europese Unie worden geraadpleegd (http://europa.eu.int).

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo
Signaler un problème
Malta ligt in het hart van het Middellandse-Zeegebied en is een smeltkroes van culturen met een geschiedenis van duizenden jaren. De massieve bolwerken getuigen ervan dat de Maltezen hun eiland in de loop der eeuwen moedig verdedigden.
De nationale taal is het Maltees, maar ook het Engels wordt als officiële taal erkend en veel Maltezen spreken ook Italiaans.
De Hongaarse taal is heel anders dan de talen van de omringende landen en is alleen ver verwant aan het Fins en het Estlands.
Malta [Malta] M
Cyprus [Kypros — Kıbrıs] C Y
Vertegenwoordiging in BelgiëBrussel Tel. (32-2) 295 38 44 Fax (32-2) 295 01 66 Internet: europa.eu.int/comm/represent/be E-mail: represent-bel@cec.eu.int
Voor de Tweede Wereldoorlog behoorde Tsjechië tot de tien meest geïndustrialiseerde landen van de wereld en het was het enige Midden-Europese land dat tot 1938 een democratie bleef.
© Europese Gemeenschappen, 2002 Overneming toegestaan
Manuscript voltooid in juni 2002. Voorzijde omslag: RU M E U R S
Deze publicatie wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds.
De hoofdstad Boedapest ligt aan weerskanten van de Donau. De stad kent een rijke geschiedenis en cultuur en is beroemd om haar geneeskrachtige bronnen.
Het toerisme is belangrijk voor Malta, maar ook de dienstensector bloeit, dankzij de flexibele instelling van de Maltese beroepsbevolking, die goed met veranderingen kan omgaan.
Bulgarije exporteert onder andere wijn en rozenolie voor de mondiale parfumindustrie.
Het westen van Hongarije is heuvelachtig, het oosten vlak en vruchtbaar — een paradijs voor trekvogels. Het Balatonmeer, het grootste meer van Midden-Europa, is een populair recreatieoord.
Estlanders houden van de sauna: ze genieten van de intense warmte tijdens de lange, donkere wintermaanden.
Sinds Turkije het noordelijke deel van het eiland in 1974 bezette, is de Turks-Cypriotische gemeenschap gescheiden van de Grieks-Cypriotische gemeenschap in het zuiden.
Vertegenwoordiging in Nederland — Den Haag Tel. (31-70) 313.53.00 Fax (31-70) 360 02 66 Internet: www.eu.nl E-mail: burhay@cec.eu.int
Er zijn vertegenwoordigingen of bureaus van de Europese Commissie en van het Europees Parlement in alle lidstaten van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft delegaties in andere landen van de wereld.
Bureau in België— Brussel Tel. (32-2) 284 20 05 Fax (32-2) 230 75 55 Internet: www.europarl.eu.int/brussels E-mail: epbrussels@europarl.eu.int
Bureau in Nederland— Den Haag Tel. (31-70) 362 49 41 Fax (31-70) 364 70 01 Internet: www.europarl.eu.int/denhaag E-mail: EPDenHaag@europarl.eu.int
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Estland is een voornamelijk vlak land aan de oostkust van de Baltische Zee; het telt 1 400 meren en 1 521 eilanden. Het bestaat grotendeels uit land-en bosbouwgronden. De Estlandse taal is verwant aan het Fins en wordt al duizenden jaren gesproken.
H o o f d s t a d :Tallinn[Tallinn] T a a l :Estlands[eesti keel] M u n t e e n h e i d :Estlandse kroon [eesti kroon]
EKA ©
EKA ©
FOTOstock ©
H o o f d s t a d :Riga[Riga] H o o f d s t a d :Nicosia [efkosiaLefkos¸a]L T a a l :Letlands T a l e n :Grieks en Turks [esˇuvallatvia]od [ellinika — Türkçe] M u n t e e n h e i d :lats[lats] M u n t e e n h e i d :Cyprisch pond [lira kyprou — kıbrıs lirası] Cyprus is reeds lang eenLetland ligt aan de Baltische Zee kruispunt van culturen tussenen is een laaggelegen land met Europa, Azië en Afrika engrote bossen, die hout leveren vertoont de sporen vanvoor de bouw en de opeenvolgende beschavingen,papierindustrie. Letland zoals de grote tempel vanproduceert ook veel Afrodite (Venus) die ooit inconsumentengoederen, textiel en Kouklia stond.gereedschap. Tradities als voorstellingen inEr is veel wild en de visserij is openluchttheaters uit deeen belangrijke activiteit. klassieke oudheid en het beroemde wijnfestival zijnEtnisch gezien bestaat de springlevend. bevolkinguit 56 % Letten en 30 % Russen; meer dan De belangrijkste economischeeenderde woont in de hoofdstad activiteiten van het eiland zijnRiga. toerisme, de export van textiel en ambachtsproducten enRiga werd gesticht in 1201 en is koopvaardij. Traditionelede grootste stad in de Baltische ambachtsproducten zijn onderstaten. Het vrijheidsbeeld van andere borduurwerk, potten enRiga is het hoogste beeld van koperproducten. Europa:43 meter.
Er wordt gezegd dat in Bulgarije meer mensen honderd jaar worden dan overal elders — misschien omdat er veel yoghurt wordt gegeten.
De Tsjechische Republiek produceert wereldberoemd bier en mineraalwater uit meer dan 900 natuurlijke bronnen (een recordaantal).
Heuvels en bergen beslaan meer dan 95 % van het grondgebied, wat het land ideaal maakt voor skiën, mountainbiken en bergwandelen.
Hongarije is een zeer muzikaal land: de traditionele volksmuziek inspireerde grote Hongaarse componisten als Liszt, Bartok en Kodaly.
Litouwen [Lietuva] L T
De hoofdstad Tallinn is een van de best bewaarde middeleeuwse steden van Europa, en het toerisme vormt 15 % van het Estlandse BBP.
EKA ©
De hoofdstad Praag is meer dan duizend jaar oud en heeft vele historische architectuurrijkdommen in verschillende bouwstijlen.
Ongeveer 80 % van de bevolking bestaat uit Litouwers, 11 % uit Polen en 7 % uit Russen.
H o o f d s t a d :Vilnius[Vilnius] T a a l :Litouws[lietuvu] M u n t e e n h e i d :litas[litas]
Uitbreiding om tot een sterker, ruimer Europa te komenBulgarije [B˘algarija] De Europese Unie bereidt zich BG voor op het meest ambitieuze uitbreidingsproces ooit. Daarmee wordt beoogd het Europese continent te verenigen, op die manier vrede en democratie te bestendigen en de Europese volkeren te doen meeprofiteren van de voordelen van de vooruitgang en het welzijn die ontstaan door de EKA © Europese integratie. De dertien landen die in deze folder beschreven worden, hebben het lidmaatschap van de EU aangevraagd, en tien van hen hopen in 2004 toe te treden.H o o f d s t a d :Sofia[Sofija ] T a a l :Bulgaars[bulgarski ] Voordat een land tot de EU kan toetreden, moet het een stabiele M u n t e e n h e i d :lev[lev ] democratie hebben waarin de rechtsstaat, de mensenrechten en de bescherming van minderheden gegarandeerd zijn. Ook moet er een Bulgarije werd in 681 gesticht markteconomie zijn en een en is daarmee een van de overheidsapparaat dat de oudste Europese staten. EU-wetten kan toepassen. Ongeveer 85 % van de bevolking is orthodox-De EU helpt alle kandidaat-christelijk, 13 % is moslim. lidstaten om aan deze voorwaarden Ongeveer 10 % van de te voldoen. bevolking is van Turkse Nieuws, documentatie en andere oorsprong en 3 % is Roma. informatie over de uitbreiding van de Europese Unie kunt u vinden op Aan de beroemde Zwarte Zee europa.eu.int/comm/enlargement ligt Nesebur, met architectuurrijkdommen die drie millennia beslaan. Nesebur staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco.
EKA ©
Estland [Eesti] ES T
H o o f d s t a d :Praag[Praha] T a a l :Tsjechisch[]itacneˇˇs M u n t e e n h e i d :Tsjechische kroon ˇ [Ceská koruna]
Litouwen is de grootste van de Baltische staten en is al duizend jaar oud. Het land kent tientallen meren, rivieren en bossen en 99 kilometer zandkust met indrukwekkende duinen.
Tsjechische Republiek ˇ [Ceská Republika] C Z
Hongarije [Magyarország] H
EKA ©
Letland [Latvija] L V
H o o f d s t a d :Boedapest[Budapest] T a a l :Hongaars[magyar] M u n t e e n h e i d :forint[forint]
FOTOstock ©
H o o f d s t a d :Valletta[Valetta] T a l e n :Maltees en Engels [Malti — English] M u n t e e n h e i d :Maltese lire[Lira Maltija]
Estland behoort tot de landen met de meeste Internetaansluitingen per hoofd van de bevolking ter wereld.
De hoofdstad Vilnius is een schilderachtige stad aan de oever van de rivier de Vilnia. De universiteit, opgericht in 1579, bestaat uit een uitgebreid complex in renaissancestijl met talloze binnenplaatsen en vormt een stad binnen de stad.
VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE
Overige informatie over de Europese Unie Via de Europaserver kan op Internet informatie in alle officiële talen van de Europese Unie worden geraadpleegd (http://europa.eu.int). EUROPEDIRECTis een gratis telefoondienst om u te helpen antwoorden te vinden op uw vragen over de Europese Unie en om informatie te verstrekken over uw rechten en mogelijkheden als EU-burger: 00800 6 7 8 9 10 11 Informatie en publicaties over de Europese Unie in het Nederlands zijn verkrijgbaar bij:
BUREAUS VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EKA ©
Polen [Polska] P L
Roemenië [România] R O
EKA ©
H o o f d s t a d :Warschau[Warszawa]H o o f d s t a d :Boekarest[rucuBi]¸tes T a a l :Pools[polski]T a a l :Roemeens[nâ˘a]rmo M u n t e e n h e i d :zloty[złoty]Munteenheid:leu[leu]
De Poolse staat is meer dan duizend jaar oud en was in de zestiende eeuw een van de machtigste landen van Europa.
Polen is rijk aan natuurlijke mineralen, zoals rotszout. De zoutmijn van Wieliczka omvat een hele stad, 135 meter onder de grond!
Beroemde Polen zijn bijvoorbeeld de astronoom Copernicus, de componist Chopin, de natuurkundige Maria Curie-Sklodowska en natuurlijk paus Johannes Paulus II.
De universiteit van Krakau, de op twee na grootste stad, werd gesticht in 1364 en is een van de oudste van Europa.
Roemenië ligt in Zuidoost-Europa en is een bergachtig land; bijna tweederde van de rivier de Donau stroomt door dit land.
Etnisch gezien bestaat de bevolking voor 90 % uit Roemenen en voor 7 % uit Hongaren. In tegenstelling tot de talen van de omringende landen stamt het Roemeens af van het Latijn.
De hoofdstad, Boekarest, heeft veel parken en een uniek openluchtmuseum, waar ongeveer driehonderd gebouwen uit het hele land zijn samengebracht.
Het ijzingwekkende verhaal van Dracula is gebaseerd op de vijftiende-eeuwse Roemeense graaf Vlad Dracul, wiens zoon erom bekend stond dat hij in oorlogstijd gevangengenomen vijanden op palen liet spietsen.
Slovenië [Slovenija] SLO
EKA ©
H o o f d s t a d :Ljubljana[Ljubljana] T a a l :Sloveens[s[lsloovveen˘s˘cina] M u n t e e n h e i d :tolar[tolar]
Slovenië maakte in het verleden deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk en later van Joegoslavië.
Het is een bergachtig land en de Slovenen zijn dol op skiën en bergwandelen. De hoogste berg heet Triglav (2 864 meter) en heeft drie toppen; hij is prominent afgebeeld op de nationale vlag.
De hoofdstad Ljubljana werd in de Romeinse tijd gesticht. De universiteit, met meer dan 20 000 studenten, draagt bij aan het rijke culturele leven van de stad.
Toeristische attracties zijn onder andere de beroemde grotten in Postojna, met een fantastisch decor van stalactieten en stalagmieten. Uit graffiti in de grotten blijkt dat de eerste toeristen hier in 1213 naartoe kwamen.
Slowakije [Slovensko] S K
EKA ©
H o o f d s t a d :Bratislava[Bratislava] T a a l :Slowaaks [svelosn´kyajyz]k M u n t e e n h e i d :Slowaakse kroon [slovenská koruna]
Slowakije ligt in Midden-Europa en wordt door de Donau met de buurlanden verbonden. Het bergachtige noorden omvat de kleinste hooggebergteketen ter wereld (de Hoge Tatra) en de Spis, een gebied met prachtige bossen en diepe ravijnen.
Op veel bergtoppen zijn forten te vinden, die getuigen van de vele invasies waarmee Slowakije in het verleden te maken had.
Etnisch gezien bestaat de bevolking voor 86 % uit Slowaken; Hongaren zijn de grootste minderheid.
De hoofdstad Bratislava heeft een rijk erfgoed van middeleeuwse en barokke architectuur. De kerk van Levoca heeft het hoogste gotische altaarstuk ter wereld.
Turkije [Türkiye] T R
EKA ©
H o o f d s t a d :Ankara[Ankara] T a a l :Turks[Türkçe] M u n t e e n h e i d :Turkse lire [Türk Lirası]
Turkije is een groot land met zeer gevarieerde landschappen en een lange kust aan de Zwarte Zee en de Middellandse Zee.
Turkije bevindt zich op het kruispunt van Europa en Azië en kent een grote culturele en etnische diversiteit. De geschiedenis begint bij oude beschavingen zoals de Hittiten en loopt via de Romeinse tijd (waarin Sint-Paulus het christendom verspreidde) tot Byzantium en het Ottomaanse keizerrijk. De moderne republiek Turkije werd in 1923 gesticht als een op westerse leest geschoeide staat met een islamitische achtergrond.
Turkse hoogtepunten op het gebied van architectuur zijn onder andere de moskeeën Selimiye en Suleymaniye en de wereldberoemde kerk de Aya Sofia.