Drepturile omului în prim-plan

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

DREPTURILE OMULUI ÎN PRIM-PLANPREMIUL SAHAROV PENTRU LIBERTATEA DE GÂNDIRE210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_RO.indd 1 24.11.10 09:48210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_RO.indd 2 24.11.10 09:48INTRODUCEREJERZY BUZEK | PREŞEDINTE AL PARLAMENTULUI EUROPEANPe parcursul celor 22 de ani de când a fost creat iniţial, Premiul Saharov a devenit un binecunoscut protesta în legătură cu și pentru a contesta lipsa libertăţii de exprimare din Cuba unde a fondat și valoros simbol al luptei pentru drepturile omului. Premiul confi rmă faptul că Parlamentul o agenție independentă de presă. Astfel, el duce mai departe speranţele tuturor celor care sunt European va rămâne un apărător și promotor ferm al acestor valori fundamentale în toată lumea preocupaţi de libertate, drepturile omului și democraţie.și vocea principală a Europei în favoarea drepturilor omului și a apărătorilor acestora. Guillermo Fariñas s-a alăturat grupului în continuă creștere de laureaţi ai Premiului Saharov, Premiul Saharov este decernat pentru libertatea de gândire. Toate celelalte drepturi de bază a cărui origine spirituală este Parlamentul European. Acest grup este clădit pe libertatea de ale omului sunt strâns legate de această libertate fundamentală. Pe baza libertăţii de gândire, gândire și membrii săi sunt cunoscuţi în întreaga lume pentru convingerile, angajamentul și indivizii își pot exercita libertatea de exprimare, de religie și chiar de asociere. După cum a afi rmat curajul lor.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 17
Langue Romanian
Signaler un problème
DREPTURILE OMULUI ÎN PRIM-PLAN
PREMIUL SAHAROV P E N T R U L I B E R T A T E A D E G Â N D I R E