12 pages
Latvian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Eiropas zivsaimniecība un akvakultūra

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Latvian

Description

Nr . 49 2010. gada novembris Eirun akvakultra Krājumu pārvaldība: daži veiksmes stāsta piemēri Jūrlietas: Eiropas Jūras diena Gihonā Vides aizsardzība: rīcības plāns jūras putnu aizsardzībai EZF: FARNET atbalsta teritoriālo projektu izstrādi Eir opas Komisijas publikācija I Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts I ISSN 1830-6624PECHE_MAG49_LV_101116.indd 1 16/11/10 12:36ziv saimniecb a o p a sKalendārsGadatirgi un izstādes 2 KalendārsMaritima, Parīze (Francija), 2010. gada 8.-11. decembris> Informācija: 3 Ievadraksts M ājaslapa: w w w .salonmar itima.com E-pasts: mar itima@r eedexpo .fr 4-7 LietaKonferences un sanāksmes Krājumu pārvaldība: NEAFC, gadskārtējā sanāksme, Londona daži veiksmes stāsta piemēri(Apvienotā Karaliste), 2010. gada 8.-12. novembris> Informācija: M ājaslapa: w w w .neaf c .or g 8-9 Atklājums E-pasts: inf o@neaf c .or g D iskusijas par Eiropas jūrlietām, GihonaICCAT, Komisijas ārkārtas sanāksme, Parīze (Francija), 2010. gada 17.-27. novembris 10 Aktualitāte > Informācija: M ājaslapa: w w w .iccat.int Publiskas konsultācijas ar mērķi E-pasts: inf o@iccat.intpalīdzēt jūras putniemWCPFC, kārtējā sanāksme, Honolulu (Havaju salas – ASV), 2010. gada 6.-10. decembris 11 Galvenā tēma> Informācija: FARNET: teritoriāls risinājums M ājaslapa: w w w .w cpf c .int E-pasts: w cpf c@mail .

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 44
Langue Latvian

Exrait

Nr. 492010. gada novembris
Eiropaszivsaimniecbaun akvakultra
Krājumu pārvaldība: daži veiksmes stāsta piemēri
Jūrlietas:Eiropas Jūras diena Gihonā
Vides aizsardzība:rīcības plāns jūras putnu aizsardzībai
EZF:FARNET atbalsta teritoriālo projektu izstrādi
Eiropas Komisijas publikācijaIJūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātsIISSN 1830-6624