EU bliver større
2 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

EU bliver større

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Danish

Description

EU’s udvidelse: Et stre og stkereLitauen MaltaBulgarien Estland Cypern Letland Ungarn Europa Tjekkietˇ([BalgarijaB˘lgarija)] (Ceská Republika) (Eesti) (Latvija)(Kypros— Kıbrıs) (Lietuva) (Magyarország) (Malta)EU er i gang med sin hidtil mest BG CZ LTEST MCY LV Hambitiøse udvidelse. Målet er atsamle Europa og på denne mådestyrke fred og demokrati, så heleden europæiske befolkning kan fågavn af de fremskridt og denvelfærd, som følger af deteuropæiske samarbejde.De 13 lande, der har søgt omEKA EKA EKA© FOTOstock EKA EKA© © FOTOstock EKA© © © © ©medlemskab af EU, er omtalt idenne folder. Ti af disse landeforventes optaget i 2004.Forudsætningen for, at et land kanblive medlem af EU, er, at det harHovedstad: Sofia (Sofija) Hovedstad: Budapest (Budapest) Hovedstad: Valletta (Valetta)Hovedstad: Prag (Praha) Hovedstad: Tallinn (Tallinn) Hovedstad: Riga (Riga) Hovedstad: Vilnius (Vilnius) Yderligere oplysninger om EU:Hovedstad: Nicosia et stabilt demokrati, der garanterer(Lefkosia — Lefkos ¸a)Sprog: bulgarsk (bulgarski ) Oplysninger på alle EU’s sprog fås på internet via Europa-serveren:respekt for retsstaten, Sprog: ungarsk (magyar) Sprog: maltesisk og engelskSprog: tjekkisk (cˇes ˇtina) Sprog: litauisk (lietuvu)Sprog: estisk (eesti keel) http://europa.eu.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 13
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

H o v e d s t a d :Valletta(Valetta) S p r o g :maltesisk og engelsk (MaltiEnglish) M ø n t e n h e d :lira(Lira Maltija)
FOTOstock ©
H o v e d s t a d :Budapest(Budapest) S p r o g :ungarsk(magyar) M ø n t e n h e d :forint(forint)
EKA ©
Malta (Malta) M
EKA ©
EKA ©
Ungarn (Magyarország) H
H o v e d s t a d :Prag(Praha) S p r o g :tjekkisk()anitˇseˇc M ø n t e n h e d :koruna ˇ (Ceská koruna)
Tjekkiet ˇ (Ceská Republika) C Z
H o v e d s t a d :Tallinn(Tallinn) S p r o g :estisk(eesti keel) M ø n t e n h e d :kroon (eesti kroon)
Det siges, at man i Bulgarien har større chance for at blive over hundrede år end i noget som helst andet land i verden det hænger måske sammen med, at man spiser så meget yoghurt.
EKA ©
Det vestlige Ungarn består af bakket terræn, medens landets østlige del er en flad, frodig sletteet paradis for trækfugle. Balaton-søen, som er den største sø i Centraleuropa, er et populært turistmål.
Estland (Eesti) ES T
Tallinn er en af Europas bedst bevarede middelalderbyer. Turisme udgør ca. 15 % af landets bruttonationalprodukt.
Cypern (Kypros — Kıbrıs) C Y
Hovedstaden Prag er mere end 1 000 år gammel og rig på forskellige arkitektoniske stilarter.
EKA ©
EKA ©
Litauen (Lietuva) L T
EU er i gang med sin hidtil mest ambitiøse udvidelse. Målet er at samle Europa og på denne måde styrke fred og demokrati, så hele den europæiske befolkning kan få gavn af de fremskridt og den velfærd, som følger af det europæiske samarbejde.
De 13 lande, der har søgt om medlemskab af EU, er omtalt i denne folder. Ti af disse lande forventes optaget i 2004.
Hovedstaden Budapest ligger ved Donau. Den har en rig historie og kultur og er kendt for sine mange helbredende kilder.
Landets nationale sprog er maltesisk, men engelsk er også anerkendt som officielt sprog. Mange taler også italiensk.
Ungarn har en rig musikalsk kultur med store komponister såsom Liszt, Bartok og Kodaly, som fandt inspiration i landets folkemusik.
Det ungarske sprog er helt forskelligt fra nabosprogene, men er fjernt beslægtet med finsk og estisk.
EUROPA-PARLAMENTET Kontoret i DanmarkKøbenhavn Tlf. (45) 33 14 33 77 Fax (45) 33 15 08 05 Internet: www.europarl.dk E-post: EPKobenhavn@europarl.eu.int
EUROPA-KOMMISSIONEN Repræsentation i DanmarkKøbenhavn Tlf. (45) 33 14 41 40 Fax (45) 33 11 12 03 Internet: www.europa-kommissionen.dk E-post: eu@europa-kommissionen.dk
Manuskript afsluttet i juni 2002 Omslag: RU M E U R S
Turisme spiller en vigtig rolle, men servicesektoren begynder at vinde kraftigt frem, idet Malta har en fleksibel arbejdskraft, som nemt tilpasser sig nye forhold.
© De Europæiske Fællesskaber, 2002 Eftertryk tilladt
Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har ligeledes kontorer i de øvrige EU-lande. Europa-Kommissionen har også delegationer i andre dele af verden.
Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Presse og Kommunikation Publikationer B-1049 Bruxelles
Malta, der ligger centralt i Middelhavet, er en smeltedigel af forskellige kulturer og har en historie, som går flere tusinde år tilbage. De massive fæstningsværker bærer vidnesbyrd om den maltesiske befolknings tapre forsvar af øen gennem århundrederne.
Denne publikation udgives på alle EU’s officielle sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.
FOTOstock ©
Letland (Latvija) L V
Bulgarien ([Ba˘lgarija)] BG
Yderligere oplysninger om EU: Oplysninger på alle EU’s sprog fås på internet via Europa-serveren: http://europa.eu.int EuropeDirectkan man ringe gratis til for at få svar på sine spørgsmål om Den Europæiske Union og for at få information om sine rettigheder og muligheder som EU-borger: 00800 6 7 8 9 10 11 Oplysninger og publikationer om EU på dansk fås hos:
Tjekkiet producerer verdenskendt øl og mineralvand fra mere end 900 kilder (en verdensrekord).
Estland er blandt de førende lande med hensyn til internetdækningsgrad.
Mere end 95 % af landet er bakke- og bjergarealer, hvilket gør det ideelt til ski- og vandresport samt mountainbiking.
Nyheder, dokumentation og anden information om udvidelsen af Den Europæiske Union kan fås på netstedet europa.eu.int/comm/enlargement
Bulgarien eksporterer bl.a. vin og rosenolie, der anvendes inden for parfumeindustrien.
H o v e d s t a d :Riga(Riga)H o v e d s t a d :Vilnius(Vilnius) H o v e d s t a d :Nicosia (LefkosiaeLkf)soa¸ S p r o g :litauisk(lietuvu) S p r o g :lettisk()dalovaalˇsuvtei S p r o g :græsk og tyrkisk (ellinikaTürkçe) M ø n t e n h e d :litas(litas) M ø n t e n h e d :lats(lats) M ø n t e n h e d :pund (lira kyproukıbrıs lirası) Cypern ligger, hvor vejeneLetland et det midterste af deLitauen, som er det sydligste og mellem Europa, Asien og Afrikatre baltiske lande. Det er etstørste af de tre baltiske lande, krydser hinanden, og de mangelavtliggende land med storehar en tusindårig historie. forskellige kulturer, som harskove, der leverer tømmer tilLandet er rigt på søer, floder og afløst hinanden på øen, harbyggeriet og papirindustrien.skove og har en 99 km lang efterladt talrige spor, bl.a. denLandet producerer også mangesandstrand med imponerende tidligere Afrodite-helligdom iforskellige forbrugervarer,klitter. Kouklia. tekstilerog værktøjsmaskiner. Omkring 80 % af befolkningen Klassisk teater i det fri ogLandet er rigt på vildt, og fiskerier af litauisk, 11 % af polsk og gamle traditioner såsom dener et vigtigt erhverv.7 % af russisk oprindelse. berømte vinfestival lever videre i bedste velgående.Landets befolkning er 56 %Hovedstaden Vilnius er en lettisk og 30 % russisk, og merepittoresk by ved Vilnia-floden. Af vigtige erhvervsaktiviteterend en tredjedel bor iByens universitet blev kan nævnes turisme, eksport afhovedstaden Riga.grundlagt i 1579 og er for det tøj og kunsthåndværk samtmeste bygget i renæssancestil. merkantil søfart. DetRiga, som blev grundlagt i 1201,Det omfatter så stort et traditionelle kunsthåndværker den største by i de baltiskebygningskompleks med talløse omfatter broderi, keramik oglande. Byen har Europas højesteindre gårde, at man næsten kan kobbersmedearbejder. statue— en frihedsgudinde påtale om en by i byen. 43 m. Øens nordlige del blev besat af Tyrkiet i 1974, og siden da har det græsk-cypriotiske samfund i syd og det tyrkisk-cypriotiske samfund i nord levet adskilt.
Tjekkiet har fra gammel tid været et af de mest økonomisk veludviklede industriområder i Europa. Det var også det eneste land i Centraleuropa, som forblev demokratisk helt frem til 1938.
Estlænderne elsker at gå i sauna og nyder at blive gennemvarmet i de lange mørke vintermåneder.
Ved den berømte Sortehavskyst ligger byen Nesebur, hvis arkitektoniske skatte går 3 000 år tilbage i tiden. Byen er opført på UNESCO’s liste over verdens kulturskatte.
EU’s udvidelse: Et større og stærkere Europa
Estland er et overvejende fladt land, som ligger ud til den østlige del af Østersøen. Landet har 1 400 søer og 1 521 øer. En stor del af landet er landbrugs-og skovareal. Estisk, et tusindårigt sprog, er beslægtet med finsk.
EU giver bistand til alle ansøgerlandene for at hjælpe dem med at opfylde disse krav.
H o v e d s t a d :Sofia(Sofija ) S p r o g :bulgarsk(bulgarski ) M ø n t e n h e d :lev(lev )
Forudsætningen for, at et land kan blive medlem af EU, er, at det har et stabilt demokrati, der garanterer respekt for retsstaten, menneskerettighederne og beskyttelse af mindretal. Landet skal også have en velfungerende markedsøkonomi, og den offentlige administration må være i stand til at gennemføre og håndhæve EU’s love.
Bulgarien blev grundlagt i 681 og er dermed en af Europas ældste stater. 85 % af befolkningen bekender sig til den ortodokse tro og 13 % til islam. Omkring 10 % af befolkningen er af tyrkisk oprindelse, medens roma-befolkningen udgør 3 %.
EKA ©
Polen (Polska) P L
H o v e d s t a d :Warszawa(Warszawa) S p r o g :polsk(polski) M ø n t e n h e d :zloty(złoty)
Polen er over 1 000 år gammel og var i 1500-tallet en af Europas mægtigste stater.
Landet er rigt på forskellige naturressourcer, bl.a. stensalt. I den 135 m dybe Wieliczka-saltmine er der bygget en hel underjordisk by.
Af berømte polske navne kan nævnes astronomen Kopernikus, komponisten Chopin, den berømte forsker Maria Sklodowska-Curie samt pave Johannes Paul den 2.
Landets tredjestørste by, Krakow, har et af Europas ældste universiteter. Det blev grundlagt i 1364.
Rumænien (România) R O
EKA ©
H o v e d s t a d :Bukarest(serucuB)it¸ S p r o g :rumænsk(˘a)ânomr M ø n t e n h e d :leu(leu)
Rumænien er et bjergrigt land i Sydøsteuropa. Næsten to tredjedele af Donau-flodens samlede længde ligger i dette land.
Befolkningens sammensætning er 90 % rumænsk og 7 % ungarsk. Rumænsk nedstammer fra latin modsat de sprog, der tales i nabolandene.
Hovedstaden Bukarest har mange parker og et enestående friluftsmuseum, hvor der er samlet omkring 300 bygninger fra hele landet.
Dracula-sagnet bygger på Vlad Dracul, en rumænsk greve, som levede i 1400-tallet, eller rettere sagt hans søn, som var berygtet for at lade fangne fjender spidde på pæle.
Slovenien (Slovenija) SLO
EKA ©
H o v e d s t a d :Ljubljana(Ljubljana) S p r o g :slovensk[s(lsloovveen˘s˘cina)] M ø n t e n h e d :tolar(tolar)
Slovenien var tidligere en del af kejserdømmet Østrig-Ungarn og senere en del af Jugoslavien.
Landet ligger i alperne, så ski- og vandresport er populært. Det højeste bjerg er Triglav (2 864 m), hvis tre tinder er afbildet på landets flag.
Hovedstaden Ljubljana blev grundlagt i romertiden. Universitetet, som har mere end 20 000 studerende, bidrager til byens travle kulturliv.
Af turistattraktioner kan nævnes de fantastiske drypstensformationer i de berømte grotter ved Postojna. Graffiti i grotterne viser, at de blev besøgt af de første turister allerede i 1213.
Slovakiet (Slovensko) S K
EKA ©
Tyrkiet (Türkiye) T R
EKA ©
H o v e d s t a d :Bratislava(Bratislava)H o v e d s t a d :Ankara(Ankara) S p r o g :slovakisk(´ky)akjyzsolevsn S p r o g :tyrkisk(Türkçe) M ø n t e n h e d :koruna M ø n t e n h e d :lira(Türk Lirası) (slovenská koruna)
Slovakiet ligger i Centraleuropa. Donau danner grænse til de sydlige nabolande. I landets nordlige bjergrige del ligger Øvre TatraAlpernes mindste bjergkædesamt Spis-områdets smukke skove og dybe slugter.
De mange fæstninger rundt om på de høje bjergtoppe bærer vidnesbyrd om Slovakiets lange kamp mod invasioner.
86 % af befolkningen er af slovakisk oprindelse. Ungarerne udgør det største mindretal.
Hovedstaden Bratislava har en rig arv af middelalder- og barokarkitektur. Den gotiske alteropsats i Levoca-kirken er verdens højeste.
Tyrkiet er et stort land med meget varieret natur. Landet har en lang kyststrækning, både ud til Sortehavet og ud til Middelhavet.
Tyrkiet ligger på korsvejen mellem Europa og Asien og har en rig kulturel og etnisk mangfoldighed. Landets historie strækker sig fra den gamle hittitiske kultur og videre til Romerriget, hvor apostelen Paulus udbredte kristendommen, samt de byzantinske og osmanniske riger. Nutidens tyrkiske republik blev grundlagt i 1923 og er en vestlig stat med islamisk arv.
Af arkitektoniske perler kan nævnes Selimiye- og Süleymaniye-moskéerne og den verdensberømte Ajia Sofia-kirke.