20 pages
Finnish

EUROPASS todistus

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EUROPASS todistus Euroopan unioni Suuri määrä muuta tietoa Euroopa unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palveli­men kautta (http://europa.eu.int). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2000 ISBN 92-828-8006-0 © Euroopan yhteisöt, 2000 Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE EUROPASS todistus Euroopan unioni (U Tämä tietoja sisältävä yhteisön "EUROPASS­todistus" on laadittu vuorottelu­ ¡a erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämisestä tehdyn Euroopan unionin neuvoston päätöksen 1999/51 /EY (EYVL L 17, 22.1.1999, s. 45) mukaisesti. Sen tarkoituksena on (päätöksen 1 artiklan mukaisesti) todistaa yhteisön tasolla, että vuorottelu­ ¡a erityisesti oppisopimuskoulutukseen osallistuva henkilö on suorittanut koulutusjakson tai ­jaksoja jossain muussa maassa kuin siinä, jossa hän saa koulutusta.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 4 Mo