HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Weekoverzicht 4 - 8 mei 1992 Nr. 13/92

-

Documents
22 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

COUR DE JUSTICE TRIBUNAL DE IUSTICIA DES D H LAS COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES COMUNIDADES EUROPEAS CClRT DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS BHREITHIÚNAIS NA DOMSTOL gCOMHPHOBAL EORPACH \^f GERICHTSHOF CORTE Dl GIUSTIZIA DER DELLE EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMUNITÀ EUROPEE LUXEMBOURG ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ HOFVAN JUSTITIE ΤΩΝ VANDE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COURT OF JUSTICE TRIBUNAL DE JUSTIÇA OF THE DAS EUROPEAN COMMUNITIES COMUNIDADES EUROPEIAS HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Weekoverzicht 4 - 8 roei 1992 Nr. 13/92 INHOUD blz. ARRESTEN 3 Zaak C-20/91 P. de Jong/Staatssecretaris van Financiën Belastingrecht 4 Gevoegde zaken C-258/90 en C-259/90 Pesquerías de Bermeo SA en Naviera Laida SA/Commissie Landbouw 6 Gevoegde zaken C-251/90 en C-252/90 Strafzaak tegen K. G. Vlood en J. Cowie Landbouw 8 Zaak C-347/90 A. Bozzi/Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e dei "procuratori legali" Belastingrecht Zaak C-104/91 Strafzaak tegen Aguirre Newman SA Vrij verkeer van personen CONCLUSIES II. Gevoegde zaken C-63/90 en C-67/90 12 Portugal en Spanje/Raad Conclusie van advocaat-generaal C. 0. Lenz Dit overzicht is opgesteld door het Voorlichtingsbureau van het Hof van Justitie met het doel de lezers op korte termijn op de hoogte te stellen van de werkzaamheden van het Hof en het Gerecht.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 14
Langue Nederlandse
Signaler un problème