//img.uscri.be/pth/76a6a43623b4a7579ec32afb878eb6e164c9140e
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Weekoverzicht 10 — 14 juni 1996 nr. 16/96

De
16 pages
CUIRT BHREITHIÚNAIS TRIBUNAL DE JUSTICIA NA DELAS COMUNIDADES EUROPEAS jCOMHPHOBAL EORPACH DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS CORTE DI GIUSTIZIA DELLE DOMSTOL COMUNITÀ EUROPEE GERICHTSHOF ^XVRIA^p HOF VAN JUSTITIE DER VANDE EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ LUXEMBOURG TRIBUNAL DE JUSTIÇA TON DAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COMUNIDADES EUROPEIAS COURT OF JUSTICE EUROOPAN YHTEISÖJEN OF THE TUOMIOISTUIN EUROPEAN COMMUNITIES EUROPEISKA COUR DE JUSTICE DES GEMENSKAPERNAS COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DOMSTOL HOF VAN JUSTITIE EN GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Weekoverzicht 10 — 14 juni 1996 nr. 16/96 INHOUD I. ARRESTEN Bij het Hof van Justitie aanhalige zaken Zaak C-205/94 Zaak C-2/94 3 Firma Binder GmbH & Co. Fa. Denkavit Internationaal BV e.a./Kamer van International/Hauptzollamt Stuttgart-West Koophandel en Fabrieken voor Midden-Landbouw Gelderland e.a. Fiscale bepalingen Bij het Gerecht van eerste aanleg aanhangige Zaak C-144/95 zaken Strafzaak tegen J.-L. Maurin en Metro SA Institutioneel recht Zaak T-110/94 11 Zaak C-170/95 B. Sánchez Mateo/Comrnissie van de Europese Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Gemeenschappen (RVA)/C. Spataro Ambtenarenrecht Vrij verkeer van personen Zaak T-lll/94 12 Π. CONCLUSIES G. Ouzounoff PopoffyCommissie van de Europese Gemeenschappen Zaak C-298/94 13 Ambtenarenrecht AHenke/GemeindeSchierke e.a.
Voir plus Voir moins