Huomio ihmisoikeuksiin

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

HUOMIO IHMISOIKEUKSIINSAHAROV-PALKINTO MIELIPITEENVAPAUDEN PUOLESTA210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_FI.indd 1 24.11.10 11:33210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_FI.indd 2 24.11.10 11:33ESIPUHEJERZY BUZEK | EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIESEnsimmäisen kerran 22 vuotta sitten myönnetystä Saharov-palkinnosta on tullut tunnettu ja sananvapauden puutetta. Näin hän pitää yllä kaikkien niiden toiveita, jotka puolustavat arvokas ihmisoikeuksien puolustamisen symboli. Tämä vahvistaa, että Euroopan parlamentti vapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa.puolustaa ja edistää edelleen voimakkaasti näitä perusarvoja koko maailmassa ja on Euroopan Guillermo Fariñas on liittynyt Saharov-palkinnonsaajien kasvavaan joukkoon, jonka henkinen suurin ihmisoikeuksien ja niiden kannattajien puolestapuhuja. koti on Euroopan parlamentti. Palkinnonsaajien joukko perustuu mielipiteenvapauteen, ja sen Saharov-palkinto myönnetään mielipiteenvapauteen liittyvistä saavutuksista. Kaikki muut jäsenet tunnetaan koko maailmassa vakaumuksestaan, sitoumuksestaan ja rohkeudestaan. perusihmisoikeudet liittyvät läheisesti tähän perusvapauteen. Mielipiteenvapauden perusteella Tähän joukkoon kuuluvat myös Osvaldo Payá ja Naiset valkoisissa liike (Damas de Blanco), jotka ihmiset voivat käyttää sanan-, uskonnon- ja kokoontumisvapauttaan. Andrei Saharov totesi, saivat vuosina 2002 ja 2005 Saharov-palkinnon perusvapauksien aktiivisesta puolustamisesta.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 28
Langue Finnish
Signaler un problème
HUOMIO IHMISOIKEUKSIIN
SAHAROV-PALKINTO M I E L I P I T E E N V A P A U D E N P U O L E S T A