//img.uscri.be/pth/3e303aa8f24c154812e1670820f040886a30fe82
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

INSTITUTIONELT VADEMECUM. KUN TIL INTERNT BRUG

De
100 pages
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER INSTITUTIONELT VADEMECUM KUN TIL INTERNT BRUG Ansvarlige tjenestegrene Opstår der problemer, bedes tjenestegrenene tage kontakt med Generalsekre­tariatet, Direktoratet for Koordinering I (Ciavarini Azzi) og Den Juridiske Tjeneste (Jean Amphoux), der står til rådighed med oplysninger om indhol­det i dette vademecum. Bemærkninger til vademecummet bedes meddelt Generalsekretariatet, Direktoratet for Koordinering I.
Voir plus Voir moins

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
INSTITUTIONELT
VADEMECUM
KUN TIL INTERNT BRUG Ansvarlige tjenestegrene
Opstår der problemer, bedes tjenestegrenene tage kontakt med Generalsekre­
tariatet, Direktoratet for Koordinering I (Ciavarini Azzi) og Den Juridiske
Tjeneste (Jean Amphoux), der står til rådighed med oplysninger om indhol­
det i dette vademecum. Bemærkninger til vademecummet bedes meddelt
Generalsekretariatet, Direktoratet for Koordinering I. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
INSTITUTIONELT
VADEMECUM
KUN TIL INTERNT BRUG
Manuskript afsluttet i marts 1990 Indholdsfortegnelse
Del I — Den Europæiske Fælles Akt:
historisk oversigt og analyse
Forhistorie 3
Analyse 3
Ændring af Traktaterne 3
Beføjelser 3
Det indre marked 4
Økonomisk og social samhørighed 6
Socialpolitik 6
Forskning og teknologisk udvikling 7
Miljø 8
Den Økonomiske og Monetære Union 8
Institutionelle bestemmelser og procedurer 9
Parlamentet 10
Rådet 10
Kommissionen 11
Det Europæiske Politiske Samarbejde 12
Del II — Bestemmelser vedrørende
Fællesskabets beføjelser
indsat ved Fællesakten
Det indre marked 15
Definition og indhold — artikel 8 A 1
Hvilke foranstaltninger skal træffes8
Forpligtelsen
Artikel 100 A
Fællesaktens øvrige bestemmelser
om det indre marked 23
Økonomisk og social samhørighed5
Mål og midler: principperne
Reformen af strukturfondene6
m Socialpolitikken 28
Artikel 118 A — dens plads i EØF-Traktaten 28
Anvendelsesområdet for artikel 118 A 29
Rækkevidden af artikel 100 A og 118 A på området
for sundhed og sikkerhed 30
Forskning og teknologisk udvikling 31
Anvendelsesområde (artikel 130 F og 130 G) 31
Virkemidler 32
Finansiering (navnlig artikel 130P) 35
Miljø 35
Indledning 35
Formål og principper 36
Retsgrundlag 37
Del III — Operationelle bestemmelser
Indledning 41
Samarbejdsproceduren
Indledning
De forskellige etaper2
Instruks7
Samstemmende udtalelse 48
Principper
Instruks
Flertalsafstemning i Rådet
Instruks9
Stemmeundladelse 52
Instruks
Forvanskning af et forslag
Instruks3
Flere retsgrundlag
Instruks5
Resolutioner og henstillinger 5
Instruks6
IV Arbejdsdokumenter - 56
Tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen 5
Instruks 63
Enkeltstående aktioner eller pilotprojekter 64
Instruks
Adfærd i Rådet5
Almindelige regler
Adfærd i Parlamentet 66
Almindelige regler
Referencedokumenter
Kronologien i forbindelse med regeringskonferencen om
Fællesakten 69
Et område uden indre grænser — fri bevægelighed for
personer: Traktaten og de politiske løfter 72
Forbedring af forbindelserne mellem institutionerne
(adfærdskodeks) 74
Procedure ved godkendelse af Kommissionens holdning til
ændringsforslag fra Parlamentet og ved oversendelse af
erklæringer vedrørende de fælles holdninger 76
Regler for forberedelsen og anvendelsen af Kommis­
sionens og dens tjenestegrenes arbejdsdokumenter 8DEL I
Den Europæiske Fælles Akt:
historisk oversigt og analyse