Kommissionens sammanfattande rapport om medlemsstaternas genomförande av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
20 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Kommissionens sammanfattande rapport om medlemsstaternas genomförande av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
20 pages
Norwegian

Description

KOMMISSIONENS SAMMANFATTANDE RAPPORT OM MEDLEMSSTATERNAS GENOMFÖRANDE AV RÅDETS DIREKTIV 90/219/EEG OM INNESLUTEN ANVÄNDNING AV GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER • * * • • • • •** * EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Kommissionens sammanfattande rapport om medlemsstaternas genomförande av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer 1999 En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servem (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2000 ISBN 92-828-8776-6 © Europeiska gemenskaperna, 2000 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium TRYCKT PA ICKE KLORBLEKT PAPPER FÖRORD Direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer antogs den 23 april 19901 och trädde i kraft den 23 oktober 1991. Enligt artikel 18.2 i direktiv 90/219/EEG skall medlemsstaterna vart tredje år överlämna en rapport till kommissionen där erfarenheterna från detta direktiv sammanfattas. Den första rapporten skulle överlämnas den 1 september 1992. Enligt artikel 18.3 skall kommissionen offentliggöra sin egen sammanfattning av medlemsstaternas rapporter. Kommissionen offentliggjorde den första sammanfattningen under 1994 och i denna behandlades medlemsstaternas erfarenheter av direktivet i början av 1990-talet.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 36
Langue Norwegian

Exrait