PozornosÅ¥ zameraná na ľudské práva

-

Documents
28 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

POZORNOSŤ ZAMERANÁ NA ĽUDSKÉ PRÁVASACHAROVOVA CENA ZA SLOBODU MYSLENIA210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_SK.indd 1 24.11.10 12:13210x148_EUP_Sakharov_Broschuere_SK.indd 2 24.11.10 12:13PREDSLOVJERZY BUZEK | PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTUSacharovova cena sa za 22 rokov, odkedy sa začala udeľovať, stala známym a cenným symbolom na Kube, kde založil nezávislú spravodajskú agentúru. Tým sa stal nositeľom nádeje všetkých boja za ľudské práva. Je potvrdením toho, že Európsky parlament ostáva neochvejným zástancom ľudí, ktorí stoja o slobodu, o dodržiavanie ľudských práv a o demokraciu.a podporovateľom týchto základných hodnôt na celom svete a hlavným hlasom Európy Guillermo Fariñas vstúpil do rozrastajúcej sa spoločnosti laureátov Sacharovovej ceny, ktorých ozývajúcim sa v mene ľudských práv a tých, ktorí ich obhajujú. duševným domovom je Európsky parlament. Základom tejto spoločnosti je sloboda myslenia Sacharovova cena sa udeľuje za slobodu myslenia. Všetky ďalšie základné ľudské práva s touto a jej členovia sú na celom svete známi pre svoje presvedčenie, odhodlanie a odvahu. Patria k nim kľúčovou slobodou úzko súvisia. Slobodu prejavu, vierovyznania či zhromažďovania možno aj Osvaldo Payá a Damas de Blanco (Ženy v bielom), ktorých oddanosť voči uplatňovaniu uplatňovať len na základe slobody myslenia. Ako povedal Andrej Sacharov: „duševná sloboda základných slobôd bola tiež uznaná udelením Sacharovovej ceny v rokoch 2002 a 2005.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Slovak
Signaler un problème
POZORNOSŤ ZAMERANÁ NA ĽUDSKÉ PRÁVA
SACHAROVOVA CENA Z A S L O B O D U M Y S L E N I A