Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Handelingen van het Europees Parlement Zitting 1995-1996. Volledig verslag van de Vergadering van 12 tot en met 16 februari 1996

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Handelingen van het Europees Parlement Zitting 1995-1996. Volledig verslag van de Vergadering van 12 tot en met 16 februari 1996

-

Documents
312 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

ISSN 0378-5025 Bijlage Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. 4-475 Uitgave Handelingen van het Europees Parlement ¡n de Nederlandse taal Zitting 1995-1996 Volledig verslag van de Vergadering van 12 tot en met 16 februari 1996 Huis van Europa, Straatsburg Inhoud Vergadering van maandag 12 februari 1996 1. Hervatting van de zitting, blz. 1 - 2. Verklaring van de Voorzitter, blz. 1 -3. Regeling van de werkzaamheden, blz. 2-4. Opheffing van de parlementaire immuniteit, blz. 4-5. Stemming, blz. 9-6. Groenboek inzake toerisme, blz. 12 - 7. Transport, blz. 21 Vergadering van dinsdag 13 februari 1996 , 26 1. Goedkeuring van de Notulen, blz. 27 - 2. Urgentverklaring, blz. 27 -3. Tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht 1994, blz. 28 - 4. Gelijke beloning, blz. 37 - 5. Verwelkoming, blz. 47 - 6. Doelstelling 2 van de structuurfondsen, blz. 47 - 7. Stemming, blz. 55 - 8. Mededingingsbeleid, blz. 61 - 9. Telecommunicatie en ONP, blz. 70 - 10. Detachering van werknemers -Pensioenrechten, blz. 77 - 11. Vragenuur (Commissie), blz. 82 Vergadering van woensdag 14 februari 1996 99 1. Goedkeuring van de Notulen, blz. 100-2. Televisie-omroepactiviteiten, blz. 101 - 3. Vredesproces in Noord-Ierland, blz. 117-4. Stemming, blz. 125 -5. Volksgezondheid, blz. 134 - 6. Situatie in het voormalige Joegoslavië, blz. 144 - 7. Financiële samenwerking met Turkije, blz. 152-8. Vragenuur (Raad), blz. 158-9. Situatie in de Egeïsche Zee, blz. 170 - 10.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 06 février 2012
Nombre de lectures 15
Langue Nederlandse
Signaler un abus

ISSN 0378-5025
Bijlage Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen
Nr. 4-475
Uitgave
Handelingen van het Europees Parlement ¡n de Nederlandse taal
Zitting 1995-1996
Volledig verslag van de Vergadering
van 12 tot en met 16 februari 1996
Huis van Europa, Straatsburg
Inhoud Vergadering van maandag 12 februari 1996
1. Hervatting van de zitting, blz. 1 - 2. Verklaring van de Voorzitter, blz. 1 -
3. Regeling van de werkzaamheden, blz. 2-4. Opheffing van de parlementaire
immuniteit, blz. 4-5. Stemming, blz. 9-6. Groenboek inzake toerisme, blz. 12
- 7. Transport, blz. 21
Vergadering van dinsdag 13 februari 1996 , 26
1. Goedkeuring van de Notulen, blz. 27 - 2. Urgentverklaring, blz. 27 -
3. Tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht 1994, blz. 28 - 4. Gelijke
beloning, blz. 37 - 5. Verwelkoming, blz. 47 - 6. Doelstelling 2 van de
structuurfondsen, blz. 47 - 7. Stemming, blz. 55 - 8. Mededingingsbeleid, blz. 61
- 9. Telecommunicatie en ONP, blz. 70 - 10. Detachering van werknemers -
Pensioenrechten, blz. 77 - 11. Vragenuur (Commissie), blz. 82
Vergadering van woensdag 14 februari 1996 99
1. Goedkeuring van de Notulen, blz. 100-2. Televisie-omroepactiviteiten, blz.
101 - 3. Vredesproces in Noord-Ierland, blz. 117-4. Stemming, blz. 125 -
5. Volksgezondheid, blz. 134 - 6. Situatie in het voormalige Joegoslavië, blz. 144
- 7. Financiële samenwerking met Turkije, blz. 152-8. Vragenuur (Raad), blz.
158-9. Situatie in de Egeïsche Zee, blz. 170 - 10. De Fatwa tegen Salman
Rushdie, blz. 174 - 11. Aalscholverprobleem, blz. 176 - 12. Behoud van de
vogelstand, blz. 180 - Bijlage: Vragenuur, blz. 191 TEN GELEIDE
Naast de Nederlandstalige uitgave verschijnen de Handelingen in de volgende officiële
talen van de Unie: Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Portugees.
De Nederlandstalige uitgave bevat alle in het Nederlands uitgesproken teksten, alsook de
vertaling, door freelance-vertalers, van de overige bijdragen aan het debat. In dat geval
staat de oorspronkelijke taal tussen haakjes na de naam van de spreker aangegeven: (DA)
voor Deens, (DE) voor Duits, (EL) voor Grieks, (EN) voor Engels, (ES) voor Spaans, (ER)
voor Frans, (IT) voor Italiaans, (PT) voor Portugees, (FI) voor Fins en (SV) voor Zweeds.
Voor de authentieke versie zij verwezen naar de Handelingen in de desbetreffende taal.
Inhoud (vervolg) Vergadering van donderdag 15 februari 1996 223
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.4 - 2. Vooruitzichten van het GLB -
Handelsakkoorden en landbouwproducenten - Zetmeel, blz.5 - 3. Stemming,
blz. 239 - 4. Actualiteitendebat, blz. 249 - Uitwijzing van Spaanse onderdanen,
blz. 249 - Mensenrechten, blz. 254 - China/Taiwan, blz. 264 - Niger, blz. 266 -
Rampen, blz. 268 - 5. Luchtvaartindustrie, blz. 274 - 6. Visserij in de
Middellandse Zee, blz. 278 - 7. Visserijovereenkomst met Madagascar, blz. 282
- 8. Visserij in de Oostzee, de Belten en de Øresund, blz. 286 - 9. Dumping van
zalm, blz. 287
Vergadering van vrijdag 16 februari 1996 290
1. Goedkeuring van de Notulen, blz.0 - 2. Stemming, blz. 290 -
3. Economische hulp aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
blz. 294 - 4. Tabak, blz. 296 - 5. Hulp aan de ontwortelde bevolkingsgroepen, blz.
297 - 6. Bijstand aan Moldavië, blz. 303 - 7. Invoer van bepaalde gevoelige
produkten op de Canarische eilanden, blz. 306 - 8. Onderbreking van de zitting,
blz. 308
Lijst van afkortingen van de fracties, zoals vermeld achter de naam van de spreker
(PSE) Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten
(PPE)e van de Europese Volkspartij (Christen-Democratische Fractie)
(UPE)e Unie voor Europa
(ELDR) Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
(GUE/NGL) Confederale Fractie Europees Unitair Links / Noords Groen Links
(V) Fractie De Groenen in het Europees Parlement
(ARE)e Europese Radicale Alliantie
(EDN)e Europa van de Nationale Staten (Coördinatiegroep)
(NI) Niet-ingeschrevenen
De tijdens de vergaderperiode van 12 tot en met 16 februari 1996 aangenomen resoluties
zijn opgenomen in liet Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 65 van 4
maart 1996. Handelingen van het Europees Parlement Nr. 4­475/1 12.2.96
VERGADERING VAN MAANDAG 12 FEBRUARI 1996
Inhoud
Λ Hervatting van de zitting
2. Verklaring van de Voorzitter
Banotti
3. Regeling van de werkzaamheden
Oomen­Ruijten, Nassauer, Schulz, Nassauer, De Vries, Malone, von Wogau, Papoutsis
(Commissie), Bloch von Blottnitz, Van Putten
4. Opheffing van de parlementaire immuniteit
Wijsenbeek, Fayot, Ford, Β. Donnelly, Guinebertière, Nordmann, Aelvoet, Lalumière,
Jean­Pierre, Goílnisch, Cot, Todini, Jean­Pierre
5. Stemming
Fayot, Bourlanges, Fabre­Aubrespy, Harrison, McKenna, Gollnisch, Ewing, Macartney,
Fontaine, Decourrière, Soulier, Stasi, Verwaerde, Péry, Wolf
6. Groenboek inzake toerisme
Harrison, Sarlis, Diez de Rivera Icaza, Baldarelli, Provan, Garosci, Pelttari, Novo, Van
Dijk, Van der Waal, Lukas, Farthofer, Bennasar Tous, Vieira, Mendonça, Theonas,
Bellere, Apolinário, Schierhuber, Cornelissen, Diez de Rivera Icaza, Provan, Papoutsis
(Commissie), Cornelissen, Papoutsis 12
7. Transport
Van der Waal, Castricum, Langenhagen, Wijsenbeek, Lüttge, Cornelissen, N. Kinnock
(Commissie) 21
VOORZITTER: DE HEER HÄNSCH De kogels die Fernando Mugica troffen, waren bedoeld
voor het democratische Spanje en diens instellingen. Ze
Voorzitter
waren bestemd voor het democratisch regionaliseringspro­
ces dat in het land op gang is gekomen, alsook voor de
(De vergadering wordt te 17.00 uur geopend) volken die er vreedzaam en volgens de beginselen van
recht en orde willen samenleven. In dit opzicht golden ze
ook de idealen die Fernando Mugica heeft verdedigd en
1. Hervatting van de zitting waaraan hij sedert 1978 al zijn krachten heeft gewijd, wat
hem ­ zonder dat hij belangrijke openbare functies be­De Voorzitter. ­ Ik verklaar de zitting van het Europees
kleedde ­ decennia lang groot aanzien binnen en buiten Parlement, die op donderdag 1 februari 1996 werd onder­
zijn partij heeft bezorgd. broken, te zijn hervat.
Onze deelneming gaat uit naar zijn familie, zijn partij, zijn
land ­ het Baskenland ­ en heel Spanje. Precies een jaar 2. Verklaring van de Voorzitter
geleden hebben we hier de moord op de heer Gregorio
De Voorzitter. ­ Geachte collega's, alle fracties hebben Ordonez, onze collega van de Baskische Partido Popular,
me verzocht om namens het Parlement een verklaring over
herdacht. We doen vandaag nogmaals een oproep tot alle
de terroristische aanslagen van vorige week af te leggen.
democratische krachten in het Baskenland om zich niet De heer Fernando Mugica werd vorige dinsdag in San
door het terrorisme te laten intimideren maar er zich tegen Sebastián voor de ogen van zijn zoon en tal van medebur­
te verzetten en het te bestrijden. Het Baskische en het gers op straat vermoord. Deze eminente socialist uit het
Spaanse volk kan er zeker van zijn dat het Europees Baskenland was de broer van Enrique Mugica, de vroegere
Parlement, dat ook hun Parlement is, aan hun zijde staat en Spaanse minister van Justitie. Hij is de negentiende politi­
ze bijstaat in hun strijd voor de versterking van de cus die sedert het herstel van de democratie in Spanje in
democratie en het recht in hun land. 1978 het slachtoffer werd van de terreurorganisatie ETA,
en hij is een van de in totaal meer dan 800 doden waarvoor
het ETA­terrorisme in die periode verantwoordelijk is. (Applaus) Handelingen van het Europees Parlement 12.2.96 Nr. 4-475/2
De Voorzitter
Daar nergens in de Unie plaats is voor geweld en terro­ beschouwd als een verklaring van het Parlement die niet
door betogen wordt gevolgd. risme, veroordelen we tevens de afschuwelijke en niet te
rechtvaardigen bomaanslag van het IRA tijdens het week­
(Applaus)
einde in Londen. We betreuren de onschuldige slachtoffers
van deze aanslag die van blinde woede getuigt. Het (Mevrouw Banotti deelt later mee dat ze haar woorden
Parlement heeft het vredesproces in Noord-Ierland steeds intrekt) (')
gesteund, en het zal dat in de toekomst blijven doen.
Afschuw en verdriet mogen er ons niet toe verleiden het
3. Regeling van de werkzaamheden vredesproces te beëindigen. Daarom blijven we het pro­
gramma van de Europese Unie voor verzoening en weder­
De Voorzitter. - Aan de orde is de regeling van de
opbouw in Noord-Ierland steunen en zullen we elke nieuwe
werkzaamheden.
aanslag op het vredesproces aangrijpen om de tenuitvoer­
legging van het programma te stimuleren. De definitieve ontwerp-agenda zoals door de Conferentie
van voorzitters op haar zitting van 8 februari 1996 over­
eenkomstig artikel 95 van het Reglement vastgesteld, is De Raad is ingegaan op mijn verzoek deze week in het
rondgedeeld. Parlement een verklaring af te leggen over de recente
lafhartige aanslag van het IRA. Daar de aanslag van de
Vergaderperiode van 12 tot en met 16 februari 1996 te
ETA op de heer Fernando Mugica en die van het IRA in
Straatsburg
de Londense binnenstad twee facetten zijn van hetzelfde
soort geweld, wil ik herhalen wat ik vorig jaar in het Woensdag:
Parlement heb gezegd, namelijk dat elke aanslag op het
De Voorzitter. - De Fractie van de Partij van de Europese
leven van de mens verwerpelijk is, blind geweld de
Sociaal-Democraten heeft verzocht om een verklaring van
problemen niet oplost maar op de spits drijft en onrecht
de Raad over het vredesproces in Noordlerland, wat
geen bodem is waarop recht tot bloei komt. Daar we het
neerkomt op het voorstel de onder punt 507 voorziene
terrorisme geen kans mogen geven, moeten de democra­ verklaring van de Raad en van de Commissie over de
tische krachten in de Unie dit verschijnsel gezamenlijk situatie in de Egeïsche Zee van de agenda van woensdag te
bestrijden. schrappen en dit onderwerp in het kader van het actuali­
teitendebat te behandelen.
(Applaus)
We kunnen thans een besluit nemen over het voorstel van
de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Demo­
Banotti (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, namens
craten om de verklaring van de Raad en van de Commissie
mijn delegatie zou ik mijn medeleven willen betuigen aan
over de toestand in de Egeïsche Zee te vervangen door een
de familieleden van de slachtoffers van de bomaanslag in
verklaring over het vredesproces in Noord-Ierland. Wat
Londen op vrijdag. Ik overdrijf niet als ik u zeg dat heel
betreft de inschrijving van het onderwerp „Situatie in de
Ierland in diepe rouw is over de ineenstorting van het
Egeïsche Zee" op de agenda van het actualiteitendebat,
vredesproces. Wij hopen oprecht dat het vredesproces
moet de Fractie van de Partij van de Europese SociaalDe-
nieuw leven zal worden ingeblazen. In het hele land zijn als mocraten vóór morgenavond verzet aantekenen tegen de
reactie op hetgeen vrijdagavond gebeurde spontane, op­ lijst van onderwerpen voor dat debat, zodat het Parlement
rechte demonstraties gehouden. woensdag te 9 uur hierover kan stemmen. Dames en heren,
ik wijs er alleen op dat we - overeenkomstig het Regle­
De Ierse en de Britse regering hadden ongetwijfeld ernstige ment - nu uitsluitend een besluit kunnen nemen over de
meningsverschillen die zij langs politieke weg trachtten op vervanging van de verklaring inzake de situatie in de
te lossen. Geen enkel meningsverschil kan wat vrijdaga­ Egeïsche Zee door die betreffende het vredesproces in
vond ;s gebeurd rechtvaardigen. Ik wil mijn oprechte Noord-Ierland en niet over de onderwerpen van het actua­
liteitendebat. Ik ga er wel van uit dat de fracties het erover medeleven betuigen. Ik zou tevens aan de collega's die zo
eens zijn dat we de lijst vann van het actuali­positief, zo warm en zo hartelijk op het vredesproces
teitendebat in die zin wijzigen dat het probleem van de reageerden, willen vragen om dit te blijven doen, want wij
Egeïsche Zee op donderdag wordt behandeld. hebben nu meer dan ooit hun morele en politieke steun
nodig.
Oomen-Ruijten (PPE). - Mijnheer de Voorzitter, ik zou u
willen vragen of u eerst misschien de heer Nassauer het
(Applaus) woord zou willen geven. Die zal u direct een voorstel
kunnen doen waardoor het Nassauer-debat mogelijkerwijze
De Voorzitter. - Geachte collega's, ik heb mevrouw wat korter wordt en u mogelijk ook beide thema's aan de
Banotti wegens de ernst van het onderwerp niet willen orde kunt laten komen.
onderbreken. Ik wens evenwel nadrukkelijk het volgende te
De Voorzitter. - Daar beide thema's de agenda van stellen. Als de Parlementsvoorzitter op verzoek van alle
woensdag betreffen, schuif ik het voorstel van de Fractie fracties een verklaring aflegt, geldt ze voor alle leden. Ik
van de Partij van de Europese SociaalDemocraten even kan begrip opbrengen voor wat onze collega in haar
terzijde en behandel ik eerst het voorstel van de Fractie van
interventie van zoeven heeft gezegd, maar haar tussen­
de Europese Volkspartij en de socialistische fractie om het
komst heeft tot gevolg dat tal van andere leden het woord
hebben gevraagd. Ik dring er dan ook op aan dat alle
') Goedkeuring van de Notulen - Samenstelling van het Parlement -afgevaardigden zich houden aan de volgende ongeschreven
Samenstelling van de commissies - Aanwijzing commissies - Ingeko­
regel: een door de Voorzitter op verzoek van alle fracties
men stukken Van de Raad ontvangen verdragsteksten - Verzoekschriften
- Kredietoverschrijvingen: zie Notulen. over een onderwerp afgelegde verklaring moet worden Handelingen van het Europees Parlement Nr. 4-475/3 12.2.96
De Voorzitter
verslag van de heer Nassauer over Europol naar de com­ niet toestaat in te gaan op het verzoek van de rapporteur,
missie terug te verwijzen. Ik geef het woord aan de wil ik om de volgende eenvoudige reden voorstellen het
verslag naar de commissie terug te verwijzen. Als we de rapporteur.
beraadslaging over het verslag zonder meer inkorten, doen
Nassauer (PPE), rapporteur. - (DE) Mijnheer de Voorzit­ we het belang van het onderwerp onrecht aan. Bovendien
ter, dames en heren, het debat en de stemming over het werden 68 amendementen ingediend, waarvan 40 niet door
verslag over Europol zijn respectievelijk voor woensdag en de commissie konden worden behandeld, omdat de geën­
donderdag voorzien. Ik wijs er evenwel op dat na de gageerde collega's van de Fractie Europa van de Nationale
stemming over het verslag in de commissie nog 60 amen­ Staten het niet nodig achtten aan de werkzaamheden van de
dementen erop werden ingediend. Ik wens thans niet in te commissie deel te nemen. Ik ben dan ook van mening dat
gaan op de jammerlijke vaststelling dat een aanzienlijk deel het zinvoller is het verslag naar de commissie terug te
van de amendementen afkomstig is van fracties die zich verwijzen.
geen moeite hebben gegeven om aan de debatten in de
commissie te participeren. De Voorzitter. - De heer Schulz heeft de terugverwijzing
van het verslag naar de commissie gemotiveerd en verde­
Dat betekent echter niet dat we niet verder over dit digd. Wie spreekt zich uit tegen het verzoek?
onderwerp moeten nadenken en beraadslagen. Daarom wil
ik als compromis voorstellen dat de vergadering woensdag Nassauer (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, in deze
over het verslag debatteert maar de stemming erover naar omstandigheden ben ik tegen de terugverwijzing van het
een latere datum verschuift. Dat moet de fracties de verslag naar de commissie gekant. Ik stel derhalve voor de
gelegenheid geven nogmaals over dit probleem van ge­ agenda niet te wijzigen.
dachten te wisselen. Gezien het belang van het verslag en
(Applaus) het verlangen van het Parlement deze materie - hopelijk
toekomstgericht - te behandelen, zou ik de vergadering
De Voorzitter. - Overeenkomstig het Reglement geef ik
dankbaar zijn, als ze met mijn voorstel instemt.
thans het woord aan een voorstander van de terugverwij­
zing van het verslag naar de commissie. De Voorzitter. - Dames en heren, ik weet dat de verleiding
groot is, maar ik wil vragen ons niet in verwarring te
De Vries (ELDR). - Voorzitter, ik zou vóór het verzoek
brengen. Het Reglement bepaalt uitdrukkelijk dat een
om terugverwijzing willen pleiten met de volgende argu­
fractie of ten minste 29 leden ofwel bij de vaststelling van
mentatie. Als het wenselijk is dat de Raad van ministers
de agenda, ofwel vóór de opening van de beraadslaging
antwoordt op de mondelinge vraag over de Egeïsche Zee,
ofwel vóór de eindstemming kunnen verzoeken een aan­
dan moet dat, denk ik, plaatsvinden op een tijdstip waarop
gelegenheid naar een commissie terug te verwijzen.
de Raad aanwezig kan zijn, dat is de woensdag.
Daarom kan thans alleen om de terugverwijzing van het
verslag naar de commissie worden verzocht. Het verzoek Het lijkt mij essentieel dat de Raad antwoordt, het was
om een beknopte beraadslaging over het verslag moet immers de Raad die geheel afwezig was in de crisis in de
worden ingediend op woensdag - als hetg aan de Egeïsche Zee. Noch het voorzitterschap noch de Raad heeft
orde is - of vóór de stemming erover. De fracties kunnen gereageerd op de situatie die bijna een oorlog heeft doen
het er dan over eens worden om het debat over het verslag ontstaan. Hei is belangrijk dat wij als Parlement met de
bijvoorbeeld tot een half uur te beperken. Wij moeten nu Raad daarover spreken. Door terugverwijzing van het
evenwel een besluit nemen over de agenda. Mijnheer verslag-Nassauer scheppen wij tijd op de woensdag om
Nassauer, ik weet niet of u zich bewust is van de draag­ met de Raad te debatteren over de Egeïsche Zee en ook nog
wijdte van uw voorstel, dat in wezen neerkomt op het de mogelijkheid om met de Raad te debatteren over andere
verzoek de agenda niet te wijzigen. U heeft immers een zaken. Daarom, om extra tijd te scheppen voor dit belang­
vergelijk voorgesteld waarover we nu niet kunnen stem­ rijke debat, ben ik vóór terugverwijzing van het verslag-
men, omdat we het thans hebben over de vaststelling van Nassauer.
de agenda. Als u wil dat we donderdag - al was het maar
De Voorzitter. - Ik breng het verzoek om terugverwijzing gedurende vijf minuten - over het verslag beraadslagen,
van het verslag naar de commissie in stemming. houdt dat in dat we de agenda niet wijzigen.
(Het Parlement besluit tot terugverwijzing van het verslag Nassauer (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik ben het
naar de commissie) volledig eens met uw opmerking over het Reglement en de
agenda. Ik heb alleen getracht een compromis tussen
De Voorzitter. - De kom nu terug op het verzoek van de
uiteenlopende meningen en belangen tot stand te brengen.
Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten Ik zou u evenwel dankbaar zijn, als u nog het woord gaf
om de verklaring van de Raad over het vredesproces in aan collega Schulz.
Noord-Ierland op de agenda in te schrijven. De verklaring
De Voorzitter. - Daar zo iets enkel tot onzekerheid leidt, moet op woensdag worden afgelegd, omdat de Raad dan in
het Parlement aanwezig is. Wil iemand zich voor het doe ik het liever niet en geef ik de voorkeur aan de
verzoek uitspreken? toepassing van het Reglement. We moeten stemmen over
het verzoek van de Fractie van de Europese Volkspartij en
Malone (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wilde de Fractie van de Partij van dee Sociaal-Demo­
eerder geen misbruik maken van de tijd van de Vergade­craten om het verslag naar de commissie terug te verwij­
ring, omdat ik het Reglement volkomen begrijp en mij over zen. Wie wenst zich - na de standpuntbepaling van de
het tussen alle partijen overeengekomen akkoord verheug. rapporteur - voor dit verzoek uit te spreken?
Het doet mij echter veel genoegen te kunnen voorstellen
Schulz (PSE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik ben het dat de Raad, in plaats van het verslag-Nassauer, hier voor
niet eens met collega Nassauer. Als het Reglement - zoals de volledige Vergadering een verklaring aflegt over de
u zoeven op overtuigende wijze heeft uiteengezet - ons ongelukkige situatie die tussen de eilanden Ierland en Handelingen van het Europees Parlement 12.2.96 Nr. 4-475/4
Malone
GrootBrittannië is ontstaan. Immers, zoals u weet, worden Papoutsis, lid van de Commissie. - (EL) Mijnheer de
degenen die afgelopen vrijdag de bomaanslag in Londen Voorzitter, ik kan bevestigen dat de Commissie de bezwa­
pleegden hier niet door mij vertegenwoordigd, noch zij zijn ren van de Commissie economische en monetaire zaken en
industriebeleid nauwkeurig heeft onderzocht en van me­representatief voor de mensen die ik vertegenwoordig in
ning is dat haar voorstel voor verbetering vatbaar is. Dublin, of ten noorden of ten zuiden van de grens.
Het is passend hier in deze parlementaire democratie over De Commissie is dan ook bereid van gedachten te wisselen
deze kwestie te debatteren, omdat het Europees Parlement, over de punten van haar voorstel die voor wijziging in
de Europese Commissie en de Raad aan het vredesproces aanmerking komen. In die zin verwelkomt ze het verzoek
zeer royale financiering en alle hulp die zij konden hebben om het verslag van de agenda te schrappen, wat de
verleend. Ik weet dat het voor collega's uit andere landen bevoegde commissie in staat moet stellen zich verder over
het onderwerp te beraden. moeilijk te begrijpen is dat het, ondanks het feit dat wij in
de afgelopen 18 maanden zo veel hadden bereikt, nu tot
Ik druk nog de wens uit dat de beraadslagingen in een
deze trieste impasse heeft kunnen komen, maar wij hopen
opbouwende geest worden voortgezet. dat het slechts een tijdelijke hapering is en dat het vrede­
sproces kan worden voortgezet. De Voorzitter. - Ik dank de commissaris voor zijn
tussenkomst, en breng het verzoek van de commissie
Ik dring er bij de collega's op aan om voor het houden van
economische zaken in stemming.
het debat op woensdag te stemmen.
(Het Parlement besluit tot schrapping van het verslag van
(Applaus)
de agenda)
De Voorzitter. - Ik breng het verzoek in stemming.
Bloch von Blottnitz (V). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik
vind het jammer dat het verslag van de Commissie milieu­(Het Parlement neemt het verzoek aan)
beheer, volksgezondheid en consumentenbescherming niet
De Voorzitter. - Daar het verslag-Nassauer naar de com­ op de agenda van woensdagochtend werd ingeschreven. Ik
missie werd terugverwezen, kan de verklaring van de Raad vraag dan ook dat men er bij de vaststelling van de agenda
over de situatie in de Egeïsche Zee op de agenda worden van de volgende vergaderperiode voor zorgt dat de debat­
gehandhaafd. Dat betekent dat de Raad - zoals voorzien - ten over de verslagen van onze commissie niet opnieuw om
ook die verklaring op woensdag kan afleggen. vijf voor middernacht plaatsvinden. Ik kwam ook graag
eens 's middags aan het woord. De verslagen van onze
Ik deel het Parlement morgen bij de aanvang van de commissie worden stelselmatig op de agenda van de
vergadering mee wanneer de verklaring van de Raad over avondvergaderingen geplaatst, wat ook al in de zittingspe­
het vredesproces in Noord-Ierland aan de orde is en hoe de
riode 1984-1989 het geval was. Het wordt tijd dat de
definitieve agenda van woensdag er precies zal uitzien. We agenda rechtvaardiger wordt opgesteld.
beginnen overmorgen alleszins met het verslag van de
leden Galeote Quecedo en Hoppenstedt. Daar er voor De Voorzitter. - Geachte collega, ik ben - zoals u - voor
donderdag en vrijdag geen wijzigingen zijn, zijn de werk­ gerechtigheid. U mag de dingen evenwel niet verkeerd
zaamheden van deze week geregeld. voorstellen, want u had ook al de kans hier op klaarlichte
dag over milieuproblemen te spreken. Om die reden heb ik
Vergaderperiode van 28 en 29 februari 1996 te Brussel
nog geen concrete voorstellen hieromtrent gedaan. We
zullen de bevoegde diensten echter laten onderzoeken hoe Woensdag:
de vergadering van woensdag het best kan worden gere­
De Commissie economische en monetaire zaken en indus­ geld, en zullen u morgenochtend van ons voorstel op de
triebeleid stelt voor het verslag van de heer Langen over de hoogte brengen.
coördinatie van overheidsopdrachten in de telecommunica­
Van Putten (PSE). - Voorzitter, dat betreft nu inderdaad tiesector en op het gebied van waterkracht- en verkeers-
zo'n milieupunt, of dat nu 's middags of 's avonds is dat zal voorzieningen van de agenda te schrappen, omdat de
me worst wezen, maar ik heb niet in uw lijst gehoord of de Commissie voornemens is haar voorstel voor een richtlijn
vogelrichtlijn aanstaande woensdag op de agenda komt. terzake te wijzigen.
Daar rekent toch eigenlijk wel iedereen op. Wij hebben al
Ik geef eerst het woord aan de heer von Wogau, voorzitter een maand uitstel gegeven aan de commissaris op haar
van de Commissie economische en monetaire zaken en verzoek.
industriebeleid.
De Voorzitter. - Mevrouw Van Putten, uw verslag staat op
von Wogau (PPE), voorzitter van de Commissie economi­ de agenda van woensdag ingeschreven, ten minste op het
sche en monetaire zaken en industriebeleid. - (DE) Mijn­ exemplaar waarover ik beschik. (')
heer de Voorzitter, de Commissie economische en mone­
taire zaken en industriebeleid heeft in het verslag van de
heer Langen het voorstel van de Commissie inzake over­ 4. Opheffing van de parlementaire immuniteit
heidsopdrachten met overgrote meerderheid van de hand
De Voorzitter. - Aan de orde is het debat over het verslag gewezen. Na de verwerping van het voorstel hadden we
(A4-0023/96) van de heer Wijsenbeek, namens de Com­een gesprek met de heer Monti, die ons verklaarde dat de
missie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuni­Commissie bereid is haar voorstel te wijzigen - wat
teiten, over het verzoek tot opheffing van de parlementaire intussen schriftelijk werd bevestigd. We verwachten trou­
immuniteit van de heer Bernard Tapie. wens dat de heer Papoutsis, die hier aanwezig is, vandaag
een verklaring hierover aflegt. Om die reden zijn we van
oordeel dat het beter is het verslag van de agenda te
') Verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure Spreektijd
schrappen. Actualiteitendebat (onderwerpen): zie Notulen. Handelingen van het Europees Parlement Nr. 4-475/5 12.2.96
Wijsenbeek (ELDR), rapporteur. - Mijnheer de Voorzit­ Evenzeer mag het feit dat de voorlopige hechtenis wordt
ter, een verzoek om opheffing van de parlementaire on­ aangevraagd omdat betrokkene geen vaste woon- of ver­
schendbaarheid van één onzer leden is nooit een reden tot blijfplaats zou hebben, als volstrekt belachelijk van de
vreugde. Het betekent in de eerste plaats dat één onzer hand worden gewezen. Dit te meer daar de Franse justitie
collegae in de problemen is geraakt. Wat de feiten ook zijn zelve bij de verhuurder van de woning van de heer Tapie te
waarvoor de opheffing van de onschendbaarheid gevraagd Parijs heeft geïnformeerd hoe deze zijn huur voldeed. Juist
wordt, die in casu, zeker geen bagatel zijn, dienen wij daarom moeten wij ons verwonderen dat een verzoek tot
compassie met de desbetreffende collega op te brengen. opheffing van de onschendbaarheid überhaupt is gedaan.
Waartoe dient dit verzoek indien, als ook door de Franse
Elk van ons kan, ook buiten onze schuld, elk moment iets Assemblée besloten, de voorlopige hechtenis toch al niet
overkomen waardoor wij met gerechtelijke instanties ge­ opgelegd kan worden, maar tegelijkertijd wel het onder­
confronteerd worden. Buiten elke politieke overweging zoek kan worden voortgezet en ook kracht van gewijsde
valt zulks niemand toe te wensen. Het is echter niet terwille kan worden opgelegd.
van het lid als persoon dat de onschendbaarheid bestaat,
maar slechts ter bescherming van de instelling ten opzichte Hier wreekt zich nogmaals het ontbreken van een eigen
van de nationale autoriteiten. Het is het oudste privilege statuut omdat nu naar Frans recht gehandeld wordt en wij
van de parlementen en dient derhalve met zorgvuldigheid dus eigenlijk niet ter sprake komen. Mutatis mutandis geldt
toegepast te worden. Dat is in deze zeker ook het geval. dezelfde situatie als aan onze commissie gerapporteerd
door collega Vecchi, verantwoordelijk voor de geloofsbrie­
De Franse Assemblée heeft omdat het hier een dubbelman­
ven, inzake het faillissement van betrokkene. Men moet
dataris betreft, reeds geoordeeld. Wij zullen ervoor moeten zich afvragen of dat een valabele reden is om geen
waken dat onze eigen verantwoordelijkheid geen conflict­
volksvertegenwoordiger te kunnen zijn. Desondanks sluit
stof met nationale parlementen oplevert.
de Franse wet het uit en hebben wij ons maar te voegen.
Allereerst wens ik uitdrukkelijk te stellen dat het verslag
Vanuit al deze vragen heeft onze commissie met grote
dat ik hier aan de plenaire vergadering uitbreng het
meerderheid besloten conform het in dubio pro reo-prin­
standpunt van een grote meerderheid van onze commissie
cipe om de opheffing niet toe te staan en dat niet ten
weergeeft. Ook de motivering is in nauw overleg en
behoeve van de betrokkene, maar eerder omdat het eigen
samenspraak met de commissie als geheel tot stand geko­
recht en de eigen positie van onze instelling ermee gemoeid
men.
is.
Deel II van de motivering is standaard en omvat de
Fayot (PSE), voorzitter van de Commissie Reglement,
eigenlijke omschrijving van de mogelijke omstandigheden
onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten. - (FR) Mijn­
en de feiten die elke rapporteur inzake een verzoek om
heer de Voorzitter, staat u mij toe als voorzitter van de
opheffing van de parlementaire onschendbaarheid in over­
Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en im­
weging dient te nemen. In dit verband wens ik dan ook
muniteiten om allereerst de rapporteur geluk te wensen met
dank te betuigen aan mijn voorgangers die in de loop der
de manier waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten.
jaren een vaste jurisprudentie hebben opgebouwd. Achter­
Het heeft dat zeer objectief gedaan, zonder dat er van enige
eenvolgens waren degenen die de lijn hebben uitgezet
partijdigheid sprake was. Ook dank ik de leden van de
Maîtres Georges Donnez en Jean Defraigne, beiden voor­
Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en im­
malige leden van mijn fractie die mij ook thans van
muniteiten, die deze zaak zeer serieus en sereen hebben
waardevolle adviezen hebben voorzien. Van des nog
behandeld.
zittende leden heeft onze vice-voorzitter de heer Gil- '
Robles evenzeer grote verdiensten voor het opstellen van
Aangezien het voor het eerst is in deze legislatuur dat er
onze gedragslijnen.
zich een geval van deze aard voordoet, wil ik er ook graag
op wijzen dat ons Parlement over zeer strikte regels
Het huidige voorstel dat tot niet-opheffing van de immu­
beschikt voor de behandeling van dit soort zaken. En hier
niteit dient, is vooral ingegeven door het eerdergenoemde,
dient vooral de aandacht gevestigd te worden op de regel
uit het dubbelmandaat voortkomende besluit van de Franse
van vertrouwelijkheid. In dit opzicht wil ik eerst te kennen
Assemblée en de toepassing van artikel 26 van dee
geven dat ik het betreur dat enkele dagen voordat de leden
constitutie. De combinatie van beide factoren maakt dat in
van de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven
feite ons eigen verslag overbodig wordt. Onze collega
en immuniteiten kennis konden nemen van het dossier dat
wordt hoe dan ook verder vervolgd en wanneer het vonnis
haar ter hand werd gesteld door de procureur van het Hof
kracht van gewijsde heeft, kan het ook ten uitvoer worden
van Beroep in Aix-en-Provence over de feiten die de heer
gelegd.
Tapie ten laste worden gelegd, dit document in een Frans
weekblad gepubliceerd is.
Onze collegae van het Franse parlement hebben met
uitzondering van de controle op het gaan en staan van de
Ook betreur ik het dat.er details over de stemming in de betrokkene geen preventieve detentie voorgesteld. Daar zit
commissie uitgelekt zijn. Nadat in de commissie over het voor ons juist een belangrijke overweging. Het kan immers
verslag-Wijsenbeek gestemd was, heeft men in Frankrijk niet zijn dat op het uitoefenen van een Europees mandaat
uitgebreid kunnen lezen en vernemen dat de Europese een nationale controle gelegd zou kunnen worden.
afgevaardigden zich schuldig zouden hebben gemaakt aan
samenspanning met de heer Tapie, dat zij geweigerd Met onze Franse collegae zijn wij het overigens eens dat
zouden hebben zijn parlementaire immuniteit op te heffen een preventieve detentie ten einde de beïnvloeding van
omdat zij van mening waren dat er een politieke samen­getuige te verhinderen zes jaar na dato uitgesloten moet
zwering tegen hem gaande was; dat wij het verzoek van de worden als zijnde excessief. Zo gewild had de beïnvloeding
Franse rechter niet loyaal of eerlijk zouden vinden, enz. immers lang gebeurd kunnen zijn. Handelingen van het Europees Parlement Nr. 4-475/6 12.2.96
Fayot
Het is niet waar en ik wil al deze beweringen formeel wat het tegendeel is wanneer men een keuze uit drie
mogelijkheden heeft. Mijnheer de Voorzitter, misschien logenstraffen. Onze commissie heeft geweigerd zich neer
kunt u hier een uitspraak over doen en deze zaak naar de te leggen bij deze bedrieglijke argumenten en ik wil er toch
Commissie Reglement verwijzen zodat wij voor volgende wel heel duidelijk op wijzen dat de Franse justitie haar
werk zonder enige belemmering kan verrichten, vanaf het gelegenheden van deze aard gepaste actie kunnen overwe­
vooronderzoek tot en met de veroordeling of gevangenis­ gen.
straf.
Donnelly, Brendan (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter,
Bovendien zijn bepaalde van deze beweringen, die afkom­ ik zou willen beginnen met één punt boven alle andere
stig zijn van een lid van de Commissie Reglement, onder­ duidelijk te maken. Als ik zou geloven dat een besluit dat
zoek geloofsbrieven en immuniteiten die alle debatten en vandaag door ons wordt genomen de gerechtelijke proce­
de stemming van het begin tot het einde heeft bijgewoond, dure waaraan de heer Tapie nu in Frankrijk is onderworpen
te kwader trouw geuit. Er is niets in het verslag van de heer zou kunnen belemmeren of beletten, of als ik zou geloven
Wijsenbeek, noch in de conclusies van dit verslag, noch dat een vandaag door ons genomen besluit zou kunnen
elders in de discussies dat deze beschuldigingen kracht verhinderen dat hij enige boete moet betalen of een
bijzet. gevangenisstraf moet uitzitten waartoe hij door de Franse
rechtbanken zou kunnen worden veroordeeld, zou ik de
De Europese afgevaardigden hebben geen enkele reden om
eerste zijn om op de opheffing van de immuniteit aan te
de beschuldigingen van de heer Thierry Jean-Pierre zo
dringen en zou ik in de commissie niet het verslag-
maar te laten passeren. Ik matig mij niet het recht aan om
Wijsenbeek hebben gesteund. Het stelsel van parlementaire
de redenen in twijfel te trekken die de heer Jean-Pierre
immuniteiten is iets waarvoor ik persoonlijk weinig en­
heeft om de opheffing van de immuniteit van mijnheer
thousiasme kan opbrengen. In democratieën die zijn onder­
Tapie te bepleiten. Maar het is niet meer dan redelijk dat de
worpen aan het recht mag er maar weinig ruimte zijn voor
heer Jean-Pierre op zijn beurt de rechtschapenheid en
de kennelijke voorkeursbehandeling van parlementariërs
eerlijkheid respecteert van de keuze die zijn collega's van
ten opzichte van hun medeburgers.
de Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en
immuniteiten met grote meerderheid gemaakt hebben.
Ik besef dat de aanbeveling van het verslag-Wijsenbeek
voor sommige collega's een verrassing zal zijn, maar de Mijnheer de Voorzitter, als iemand zich wil opwerpen tot
overgrote meerderheid van de commissie concludeerde dat, criticus van zijn collega's, dan moet die persoon accepteren
alles welbeschouwd, de juridische en procedurele argu­dat hij wordt afgemeten aan zijn eigen gestrengheid. Het
menten in deze zaak - en ik leg de nadruk op „in deze risico bestaat dan dat zulks nogal moeilijk verteerbaar is.
zaak", omdat de heer Tapie is betrokken bij andere gerech­Afgezien van deze opmerkingen verzoek ik mijn collega's
telijke procedures waar een verzoek om opheffing van zijn om hun steun te geven aan het verslag-Wijsenbeek.
immuniteit niet noodzakelijkerwijs tot dezelfde overwegin­
(Applaus) gen zou leiden als die welke wij vandaag bespreken - tegen
actie door het Parlement tot opheffing van de immuniteit
Ford (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, de heer
van de heer Tapie pleitten.
Wijsenbeek heeft zijn verslag zo bewonderenswaardig
toegelicht dat er mij vrijwel niets rest te zeggen. Evenals de heer Fayot stoor ik mij - zowel persoonlijk als
politiek - aan bepaalde opmerkingen in het openbaar van
De beschuldigingen aan het adres van de heer Tapie zijn
een lid van de Commissie Reglement, onderzoek geloofs­
ernstig. Voor zover wij dit kunnen overzien, houden zij
brieven en immuniteiten. Woorden als „samenspanning" en
geen verband met zijn politieke activiteiten, maar het is niet
„schandalig" horen in een parlementair debat niet thuis.
aan ons om te beoordelen of hij schuldig of onschuldig is,
Wij moeten verder gaan op de basis dat de wij de goede ook al schijnen sommigen van onze collega's, met inbegrip
trouw van anderen aanvaarden en erkennen, zelfs als wij van de heer Jean-Pierre, als rechter, gezworene en beul te
het niet met hen eens zijn. willen optreden.
De fundamentele reden waarom de Commissie Reglement Wij zijn van oordeel dat de heer Tapie zijn aanklagers voor
de verwerping van het verzoek tot opheffing van de het gerecht tegemoet moet treden. Vanwege wijzigingen in
immuniteit van de heer Tapie aanbeval is eenvoudig, de Franse wet is het echter niet langer noodzakelijk dat
namelijk dat de combinatie van nieuwe Franse nationale daarvoor de immuniteit wordt opgeheven. Wij hadden in de
wetgeving en het besluit van de Nationale Assemblée in Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en im­
december vorig jaar het oorspronkelijke verzoek van nul en muniteiten een keuze tussen het gebruik van artikel 6, lid 4
gener waarde heeft gemaakt. Ongeacht enig besluit dat hier waardoor zijn immuniteit voorwaardelijk wordt opgehe­
vandaag wordt genomen, zullen de procedures tegen de ven, dat wil zeggen dat hij niet in voorlopige hechtenis mag
heer Tapie worden voortgezet en zal hij als elke andere worden gehouden, of het simpelweg weigeren van de
burger de financiële of vrijheidsberovende consequenties opheffing. Ik gaf de voorkeur aan het eerste, maar het
van een ongunstig oordeel dragen. Hij zal niet in hechtenis laatste houdt nauwelijks enig verschil in, en gezien het feit
worden genomen vóór het eindoordeel is uitgesproken, dat dit in de commissie werd goedgekeurd kan de socia­
omdat de Nationale Assemblée heeft besloten dat hij het listische fractie zich hier zonder probleem bij aansluiten.
nationaal mandaat mag blijven uitoefenen.
Ik wil er krachtens artikel 327 op wijzen dat er een
onregelmatigheid in ons Reglement zit. Wij kunnen de In feite ligt er niet langer een substantieel verzoek tot
immuniteit opheffen, wij kunnen de immuniteit voorwaar­ opheffing van de immuniteit van de heer Tapie op tafel. Het
delijk opheffen, of wij kunnen weigeren de immuniteit op opheffen van de uitgeholde immuniteit van de heer Tapie in
te heffen. In artikel 6, lid 6 wordt echter bepaald dat indien dit geval zou op zichzelf een hol gebaar zijn. Onder het
het verslag van de heer Wijsenbeek wordt verworpen het voorzitterschap van de heer Fayot heeft en erkent de
tegendeel wordt geacht te zijn aangenomen. Ik weet niet Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en im-Handelingen van het Europees Parlement Nr. 4-475/7 12.2.96
Donnelly, Brendan
muniteiten een plicht tot objectiviteit en helderheid. Zij is geraadpleegd worden de heer Tapie al dan niet schuldig is.
geen partizanencommissie. Ik ben van mening dat het Daarover moet het gerecht en het gerecht alleen een
verslag-Wijsenbeek die plicht tegenover de rest van de uitspraak doen. De vraag waarvoor wij wel staan is of de
opheffing van de immuniteit zoals zij nu gestalte heeft Plenaire Vergadering vervult en ik hoop dat wanneer wij
gekregen in de Franse grondwet, nog dienstig is voor de over minder dan een uur over deze zaak gaan stemmen de
verdere behandeling van deze zaak. Wat dat laatste betreft, Plenaireg het serieuze werk dat te goeder trouw
rekening houdend ook met de uitspraak van de Franse door de Commissie Reglement is verricht zal bekrachtigen
Assemblée, die sowieso niet toelaat dat er zou overgegaan en het verslagWijsenbeek zal aanvaarden.
worden tot voorlopige hechtenis, is de opvatting van vele
Guinebertière (UPE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, mensen van mijn fractie dat de opheffing van de immuni­
waarde collega's, moeten wij vandaag de parlementaire teit nu voor het verdere verloop van de zaak geen gevolgen
immuniteit van een van onze collega's opheffen? Juristen heeft. Hij kan gehoord worden, ondervraagd worden,
hebben laten zien dat zulks niet veel zou uitmaken aange­ veroordeeld worden en dan ook na een definitieve rechter­
zien Frankrijk de immuniteit van Bernard Tapie niet heeft lijke uitspraak gevangen gezet worden. Wat dat betreft zijn
opgeheven. alle voorwaarden vervuld opdat hij zou behandeld worden
zoals een normale burger, niet meer maar ook niet minder.
Ik zou dan ook graag willen reageren zoals de burgers
zouden reageren, waarvan wij de vertegenwoordigers zijn. Anderzijds wil ik er wel de aandacht op vestigen dat voor
Deze burgers hebben een zeer lage dunk van justitie en heel wat leden van onze fractie er ook vragen zijn bij de
stellen zich over Europa vele vragen. De man uit de straat manier waarop het systeem immunitaire onschendbaarheid
is ervan overtuigd dat iemand die oneerlijk is zich kan is ingevuld in een aantal landen. Wij zouden zeer graag
verschuilen achter de politici die wij zijn, waarvan de ene
wensen dat daarover een debat ten gronde wordt gevoerd
gemakkelijker herkenbaar is dan de andere. En hij is er ook
omdat het inderdaad zo moet zijn dat een parlementair niet
van overtuigd dat wij „onschendbaar" zijn.
boven de wet kan gaan staan. Óm die fundamentele reden
is er bij ons ook duidelijk vrijheid van stemming in verband
Moeten wij verhinderen dat het gerecht zijn werk doet als
met dit dossier en een uitdrukkelijke wens ter attentie van
het gaat om een zaak die plaatsvond voordat de desbetref­
het Parlement om over de immuniteit eens een debat ten
fende persoon in het Europees Parlement kwam? Moet de
gronde te voeren los van een concreet geval.
parlementaire immuniteit een verkozene beschermen voor
zaken die met de politieke activiteit niets van doen hebben
Lalumière (ARE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, een
maar die tot het gemene recht behoren? De Commissie
verzoek tot opheffing van de immuniteit is altijd een
Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
ernstige zaak die nauwkeurig en in een serene sfeer
hanteert argumenten die betrekking hebben op de juridi­
onderzocht dient te worden.
sche procedure en die zeker volkomen correct zijn, maar in
rechtsstaten als de onzen heeft de parlementaire immuniteit In die geest heeft de Commissie Reglement, onderzoek
geen reden van bestaan buiten de politieke activiteit. geloofsbrieven en immuniteiten dan ook gewerkt en ik
breng hulde aan de rapporteur, mijnheer Wijsenbeek, die
Door in zulke omstandigheden voor de opheffing van de
zijn argumentatie uitsluitend gebaseerd heeft op het recht
parlementaire immuniteit te stemmen, zeg ik ,ja" tegen de
en niet op gevoelens' waartoe de persoon in kwestie,
vrije uitoefening van het gerecht. Stellen wij diegenen in
Bernard Tapie, zijn politieke opties of zijn nationaliteit
het gelijk die van mening zijn dat er een burgerschap met
aanleiding zouden kunnen geven. Met een zeer grote
twee snelheden bestaat; dat er ongelijkheid is tussen
meerderheid - 13 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudin­
burgers die wel en burgers die geen bescherming genieten?
gen -, stelt de Commissie Reglement, onderzoek geloofs­
brieven en immuniteiten ons voor om het verzoek van de Nordmann (ELDR). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik heb
Franse autoriteiten om de immuniteit op te heffen, te diepe bewondering voor het dialectische talent van Florus
verwerpen. Ons inziens had de redenering daarachter niet Wijsenbeek, maar zijn conclusies kan ik niet delen omdat
overtuigender kunnen zijn. Ik zal de hoofdpunten even kort in de jurisprudentie van ons Parlement alles pleit voor
weergeven. opheffing van de parlementaire immuniteit van mijnheer
Tapie. Alles pleit ook voor terugverwijzing van het verslag,
Het verzoek tot opheffing van de immuniteit betreft de dat twee mogelijkheden openlaat. Paragraaf 4 van artikel 6
zogeheten zaak van de rekeningen van de voetbalclub van ons Reglement reikt ons nog een derde mogelijkheid
Olympique Marseille en heeft een zeer precies en zeer aan, namelijk dat wij ons aansluiten bij het besluit van het
ernstig doel: het gaat erom de rechter toestemming te
Franse nationale parlement, dat de mogelijkheid om de
verlenen om Bernard Tapie in voorlopige hechtenis te heer Tapie in voorlopige hechtenis te nemen van de hand
nemen in afwachting van een proces, of om tegen hem heeft gewezen, ook al is zijn parlementaire immuniteit
maatregelen te treffen tot vrijheidsberoving of vrijheidsbe­opgeheven.
perking. Het gaat uitsluitend daarom.
Ik vind dat het ons Parlement zou sieren als het dit zeer
De Franse grondwet is in 1994 namelijk gewijzigd en verstandige standpunt zou steunen. De waarheid is dat veel
sedertdien is het niet meer nodig om de immuniteit van een van onze collega's het er moeilijk mee hebben om een
parlementslid op te heffen indien men hem wil vervolgen, maand na het overlijden van François Mitterrand de parle­
zijn zaak in vooronderzoek wil nemen of hem eventueel mentaire immuniteit op te heffen van een voormalig
gevangen wil nemen voor feiten die los staan van de minister van François Mitterrand. Deze situatie is voorlo­
uitoefening van zijn mandaat. De opheffing van de immu­pig. Jammer genoeg voor iedereen lost dit niets op.
niteit is in feite alleen maar vereist indien met hem wil
Aelvoet (V). - Voorzitter, collega's, zoals door velen hier arresteren of jegens hem andere maatregelen wil treffen tot
al is gezegd is inderdaad de vraag waarvoor wij hier vrijheidsberoving of vrijheidsbeperking, voorafgaand aan
vandaag staan, niet de vraag of in de zaak waarover wij een definitieve veroordeling. Het huidige Franse recht Handelingen van het Europees Parlement Nr. 4-475/8 12.2.96
Lalumière
biedt parlementsleden dan ook hoegenaamd geen systema­ Dat zijn de redenen waarom ik u verzoek om vóór de
tische bescherming. opheffing van de immuniteit van Bernard Tapie te stem­
men. En ik neem akte van het feit dat ik zometeen nog kan
Zijn er in dit geval rechtsgronden die gevangenneming of betogen als antwoord op de ontoelaatbare aantijgingen van
andere vrijheidsberovende of vrijheidsbeperkende maatre­ de voorzitter van de Commissie Reglement, onderzoek
gelen rechtvaardigen? Het dossier bevat dienaangaande geloofsbrieven en immuniteiten.
geen enkel overtuigend stuk. Er is geen enkel bewijs dat de
vrijheid die Bernard Tapie geniet om te gaan en staan waar (Applaus van de Fractie Europa van de Nationale Staten)
hij wil, de openbare orde ernstig verstoort. Er is geen enkel
bewijs dat zijn vrijheid hem ertoe brengt om te trachten Gollnisch (NI). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, de vele
invloed uit te oefenen op het verloop van het onderzoek, processen tegen Bernard Tapie doen u concluderen, waarde
door met andere, in verdenking gestelde personen en collega's, dat hem vervolgen onrechtvaardig is. In de vele
getuigen zowel in Frankrijk als in het buitenland collusie te processen tegen de heer Le Pen daarentegen vindt u de
plegen. Er bestaat dan ook geen noodzaak om maatregelen rechtvaardiging van de houding die u jegens hem aan­
te treffen die de vrijheid aantasten. Maar er dient wel een neemt.
onderscheid te worden gemaakt tussen deze verschillende
maatregelen. Het is wel erg hypocriet dat het verslag niet verder gaat in
het onderzoek van de feiten die de betrokkene ten laste zijn
Voor wat betreft de voorlopige hechtenis is er op het gelegd. Heeft de heer Tapie de ondernemingen die hij voor
verzoek al een antwoord gekomen omdat het Franse het symbolische bedrag van één frank heeft overgenomen
nationale parlement het heeft afgewezen. Het parlement geruïneerd, ja of nee? Ja! Heeft de heer Tapie zijn meest
was namelijk van mening dat de maatregel niet alleen plechtige verbintenissen verloochend inzake de handha­
buiten alle proporties was, maar dat de exacte aard van de ving van de werkgelegenheid in die bedrijven, die hij alleen
dwangmaatregelen die men voornemens was te treffen, niet maar kocht om ze nadat hij het personeel had ontslagen,
was gepreciseerd. weer te verkopen, ja of nee? Ja!
In verband met andere maatregelen tot vrijheidsberoving Heeft de heer Tapie in de zaak die ons aanbelangt, een van
(hetgeen het Franse strafwetboek gerechtelijke controle
zijn acolieten, voormalig socialistisch minister en nog
noemt: bijvoorbeeld het verbod om het nationale grondge­
altijd, burgemeester van Béthune, Mellick, een valse getui­
bied te verlaten, of de verplichting om alleen op die
genis laten afleggen, ja of nee? Ja! Is de meinedige en valse
plaatsen te komen die door de rechter zijn vastgelegd), is
getuige Mellick op heterdaad betrapt toen hij trachtte zijn
het zeker dat de draagwijdte van deze maatregelen voor het
secretaresse, een getuige, onder druk te zetten door haar en
Europees Parlement zeer groot zou zijn.
haar echtgenoot te bedreigen als zij zou weigeren een valse
getuigenis af te leggen, ja of nee? Ja! Mijnheer Wijsenbeek,
Kortom, als wij ons dus beperken tot het recht en de
uw medelijden dient u voor dit ongelukkige slachtoffer te
objectiviteit...
reserveren; voor de werknemers die hun baan zijn kwijt­
geraakt of voor de eenvoudigste Franse belastingbetalers, (De Voorzitter ontneemt de spreker het woord)
die de gaten van het Crédit lyonnais die mensen als Paretti,
De. - Ik geef het woord aan de heer Jean-Pierre, Maxwell en Tapie veroorzaakt hebben, moeten dichten.
die namens de Fractie Europa van de Nationale Staten
Dit gezegd zijnde; laten we de heer Tapie niet overladen tussenbeide komt. Om misverstanden te vermijden, herin­
met beschuldigingen. Hij is vooral het produkt van een ner ik eraan dat hij anderhalve minuut de tijd heeft om het
systeem, minder schuldig dan de media die hem jarenlang standpunt van zijn fractie uiteen te zetten. Op het einde van
de hemel in geprezen hebben, minder schuldig dan de heer het debat geef ik hem overeenkomstig het Reglement nog
Haberer, president van het Crédit lyonnais, die hem gratis de tijd om het woord te voeren voor een persoonlijk feit.
en voor niets gefinancierd heeft, minder schuldig dan
Jean-Pierre (EDN). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, waarde politici zoals u, die van hem een morele autoriteit hebben
collega's, wat vertegenwoordigt het begrip gerechtigheid gemaakt enkel en alleen omdat hij mijnheer Le Pen aanviel,
voor ieder van ons? Ten eerste is het een van de funda­ minder schuldig dan François Mitterrand, die hem tot
menten van onze rechtsstaat. Zonder gerechtigheid is er minister maakte, minder schuldig dan Jacques Toubon,
geen sociale cohesie, geen nationale gemeenschap, geen minister van Justitie, die zich nu over hem ontfermt,
institutioneel evenwicht. En voorts is het gewoon een minder schuldig dan u, waarde collega's, die de immuniteit
begrip dat wij allemaal al sinds onze kindertijd kennen: opheft van een van de uwen omdat hij dingen heeft gezegd
voor de wet is iedereen gelijk: leden van het Europees die niet in uw kraam passen en die de immuniteit instand­
Parlement net zo goed als ieder ander. De wet dient net zo houdt met betrekking tot een aangelegenheid die duidelijk
goed worden toegepast op ons, als zij soms op gestrenge tot het gemene recht behoort.
wijze wordtt op de burgers van onze landen.
De dingen zijn nu tenminste voor iedereen duidelijk; de
Waarom zou een van ons dan onder de algemene regel uit maskers zijn afgevallen en dat is maar goed ook.
moeten kunnen komen? Wij kennen de ernst van de feiten
die Bernard Tapie ten laste zijn gelegd. Wij weten dat de Cot (PSE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, op het vlak van
Franse rechter bij het begin van het onderzoek dermate de immuniteit verwijst de Europese wetgeving naar de
afdoende bewijsstukken tegen hem heeft verzameld dat hij grondwet, in dit geval de Franse grondwet. Deze grondwet,
hem in voorlopige hechtenis wil nemen. Wij, verkozenen die in augustus 1995 is gewijzigd, hetgeen wij weten en
van de Europese landen, hebben niet de taak om zomaar elk wat men ons ook nog eens duidelijk heeft gezegd, heft
lid van onze instelling systematisch te beschermen. Wat wij iedere immuniteit in het stadium van rechtsvervolging op,
ook niet mogen doen is een misdaad camoufleren door te alsook in het stadium van de definitieve straf, indien dit een
reppen van een pseudopolitiek complot. vrijheidsberovende straf zou zijn.