Reports of Cases before the Court
576 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Reports of Cases before the Court

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
576 pages
Norwegian

Informations

Publié par
Nombre de lectures 8
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 8 Mo

Exrait

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
DOMSTOL
Samling
af
Domstolens Afgørelser
1954 1964
LUXEMBOURGDenne Samling af Domstolens Afgørelser offentliggøres af Domstolen i henhold til arti­
kel 68 i procesreglementet på Domstolens officielle sprog: dansk, engelsk, fransk,
nederlandsk, italiensk og tysk med angivelse af den pågældende sags processprog.
Efter aftale mellem De europæiske Fællesskabers Domstol og det danske justitsministe­
rium indeholder nærværende Samling kun domskonklusionen, generaladvokatens
forslag til afgørelse (slutningen) samt sammendrag af hver enkelt dom. — I følgende
domme er også præmisserne og generaladvokatens forslag i sin fulde ordlyd oversat:
9/56, 30/59, 7/61, 13/61, 2 + 3/62, 16 + 17/62, 26/62, 28—30/62, 25/62,
75/63 og 6/64.
Sammendraget for de enkelte afgørelser forpligter ikke Domstolen og kan på ingen
måde betragtes som en officiel fortolkning af de afgørelser, der resumeres.
Gengivelse af teksterne er tilladt på betingelse af, at kilden angives. Afgørelserne
foreslås citeret på følgende måde: afgørelsens dato, parternes navne, sagens nummer,
Samlingen, årgang, side. Eksempel: EF-Domstolen, 11. januar 1973 (Nederlandene/­
Kommissionen, 13/72), Sml. 1973, s. 27.
Dette bind er det første af 4 bind, omfattende Domstolens afgørelser før 1. 1. 1973.
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER
.6854Boîte postale 1003 — LuxembourgIndholdsfortegnelse
Sag 1/54: Regeringen for Den franske Republik mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 21. december 1954, sammendrag) 1
Sag 2/54: Regeringen for Den italienske Republik mod Den Høje Myndighed
for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 21. december 1954, sammen­
drag) 5
Sag 3/54: Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (Assider) mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 11. februar 1955,
sammendrag) 9
Sag 4/54: Association Industrie Siderurgiche Associate (I.S.A.) mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfælleskab (dom af 11. februar 1955,
sammendrag) 11
Sag 6/54: Regeringen for kongeriget Nederlandene mod Den Høje Myndighed
for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 21. marts 1955, sammendrag) 13
Sag 5/55: Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) mod Den
Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 28. juni
1955, sammendrag) 17
Sag 1/55: Antoine Kergall mod Den fælles Forsamling for Det europæiske Kul-
og Stålfællesskab (dom af 19. juli 1955, sammendrag) 19
Forenede sager 7 og 9/54: Groupement des Industries Sidérurgiques Luxem­
bourgeoises mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfælles­
skab (dom af 23april 1956, sammendrag) 21
Forenede sager 8 og 10/54: Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-
Duché de Luxembourg mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og
Stålfællesskab (dom af 23.april 1956, sammendrag) 25
Sag 8/55: Fédération Charbonniére de Belgique mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 16. juli 1956, sammendrag) 27
Sag 8/55: Fédération de Belgique mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 29.november 1956, sammendrag) 29
Sag 9/55: Société des Charbonnages de Beeringen m.fl. mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 29.november 1956,
sammendrag) 33
Sag 10/55: Miranda Mirossevich mod Den Høje Myndighed for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. december 1956, sammendrag) 37
Sag 1/56: René Bourgaux mod Den fælles Forsamling for Det europæiske Kul-
og Stålfællesskab (dom af 17. december 1956, sammendrag) 39
Sag 2/56: De i »Geitling« Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH sammenslut­
tede minedriftsselskaber og »Geitling« mbH
mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af
20. marts 1957, sammendrag) 41
IINDHOLDSFORTEGNELSE
Forenede sager 7/56 og 3—7/57: Dineka Algera m.fl. mod Den fælles Forsam­
ling for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. juli 1957, sammendrag) 45
Sag 8/56: Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi (A.L.M.A.) mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 10. december 1957,
sammendrag) 49
Forenede sager 1 og 14/57: Société des Usines à Tubes de la Sarre mod Den
Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 10. december
1957, sammendrag) 51
Sag 18/57: Firma I. Nold KG mod Den Høje Myndighed for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab (Kendelse afsagt 4. december 1957, sammendrag) 53
Sag 9/56: Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, S.p.A., mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab
Domstolens dom af 13. juni 1958 55
Forslag til afgørelse fra generaladvokat K. Roemer 75
Sag 10/56: Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, Societå in Accomandita
Semplice mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab
(dom af 13.juni 1958, sammendrag) 97
Sag 2/57: Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. juni 1958, sam­
mendrag) 101
Sag 15/57: Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. juni 1958, sammen­
drag) 103
Sag 8/57: Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 21. juni 1958,
sammendrag) 105
Sag 13/57: Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie m.fl. mod Den
Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 21. juni
1958, sammendrag) 109
Sag 9/57: Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 26. juni 1958, sammen­
drag) 113
Sag 10/57: Société des anciens Établissements Aubert et Duval mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 26. juni 1958, sam­
mendrag) 117
Sag 11/57: Société d'Électro-Chimie, d'Électro-Métallurgie et des Aciéries élec­
triques d'Ugine mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stål­
fællesskab (dom af 26. juni 1958, sammendrag) 119
Sag 12/57: Syndicat de la Sidérurgie du Centre-Midi mod Den Høje Myndighed
for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 26. juni 1958, sammendrag). . . 121
IIINDHOLDSFORTEGNELSE
Sag 17/57: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 4. februar 1959,
sammendrag) 125
Sag 1/58: Friedrich Stork & Co. mod Den Høje Myndighed for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab (dom af 4. februar 1959, sammendrag) 127
Sag 18/57: Firma I. Nold KG mod Den Høje Myndighed for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab (dom af 20. marts 1959, sammendrag) 131
Sag 20/58: Phoenix-Rheinrohr AG mod Den Høje Myndighed for Det euro­
pæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. juli 1959, sammendrag) 133
Sag 21/58: Felten und Guilleaume Carlswerk Eisen- und Stahl AG og Walz-
werke AG mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfælles­
skab (dom af 17. juli 1959, sammendrag) 135
Sag 22/58: Bochumer Verein fur Gußstahlfabrikation AG m.fl. mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. juli 1959, sam­
mendrag) 137
Sag 23/58: Mannesmann AG m.fl. mod Den Høje Myndighed for Det euro­
pæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. juli 1959, sammendrag) 139
Forenede sager 32 og 33/58: Société Nouvelle des Usines de Pontlieue — Acié­
ries du Temple (S.N.U.P.A.T.) mod Den Høje Myndighed for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. juli 1959, sammendrag) 141
Forenede sager 36, 37, 38, 40 og 41/58: Societa Industriale Metallurgica di
Napoli (SIMET) m.fl. mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og
Stålfællesskab (dom af 17. juli 1959, sammendrag) . 145
Sag 42/58: Société des Aciers Fins de l'Est (S.A.F.E.) mod Den Høje Myndighed
for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. juli 1959, sammendrag) . . . 147
Sag 1/59: Macchiorlatti Dalmas e Figli mod Den Høje Myndighed for Det
europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. december 1959, sammendrag) 151
Sag 14/59: Société des Fonderies de Pont-å-Mousson mod Den Høje Myndighed
for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. december 1959, sammen­
drag). 153
Sag 23/59: Acciaieria Ferriera di Roma (F.E.R.A.M.) mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 17. december 1959,
sammendrag) 155
Ændringsprocedure i henhold til EKSF-traktatens artikel 95, stk. 3 og 4 (an­
modning om udtalelse forelagt af Den Høje Myndighed og Det særlige
Ministerråd for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab) (udtalelse af 17. decem­
ber 1959, sammendrag) 157
Forenede sager 15 og 29/59: Société Métallurgique de Knutange mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. februar 1960,
sammendrag) 159
IIIINDHOLDSFORTEGNELSE
Forenede sager 16, 17 og 18/59: Salgsforeningerne for Ruhrkul »Geitling« m.fl.
mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12.
februar 1960, sammendrag) 163
Sag 19/59 R: Salgsforeningerne for Ruhrkul »Geitling« m.fl. mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (kendelse af 12. maj 1959,
sammendrag) 165
Udtalelse 1/60: Ændringsprocedure i henhold til EKSF-traktatens artikel 95,
stk. 3 og 4 (anmodning om udtalelse forelagt af Den Høje Myndighed og Det
særlige Ministerråd for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab) (udtalelse af 4. fe­
bruar 1960, sammendrag) 167
Sag 3/59: Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 8. marts 1960, sammen­
drag) 169
Sag 31/59: Acciaiera e Tubificio di Brescia mod Den Høje Myndighed for Det
europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 4. april 1960, sammendrag) 171
Sag 34/59: Raymond Elz mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og
Stalfællesskab (dom af 4. april 1960, sammendrag) 173
Forenede sager 4 til 13/59: Mannesmann AG mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 4. april 1960, sammendrag) 175
Sag 1/60: Acciaieria Ferriera di Roma mod Den Høje Myndighed for Det euro­
pæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 10. maj 1960, sammendrag) 177
Forenede sager 3—18, 25 og 26/58: Barbara Erzbergbau AG m.fl. mod Den
Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 10. maj
1960, sammendrag) 179
Sag 19/58: Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 10. maj 1960, sam­
mendrag) 181
Forenede sager 27, 28 og 29/58: Compagnie des Hauts Fourneaux et Fonderies
de Givors m.fl. mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfæl­
lesskab (dom af 10. maj 1960, sammendrag) 183
Forenede sager 24 og 34/58: Chambre Syndicale de la Sidérurgie de l'est de la
France m.fl. mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfælles­
skab (dom af 15. juli 1960, sammendrag) 187
Sag 20/59: Regeringen for republikken Italien mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 15. juli 1960, sammendrag) 189
Sag 25/59: Regeringen for kongeriget Nederlandene mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stalfællesskab (dom af 15. juli 1960, sammen­
drag) 191
Forenede sager 27 og 39/59: Alberto Campolongo mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 15. juli 1960, sammendrag) 193
IVINDHOLDSFORTEGNELSE
Forenede sager 36, 37, 38 og 40/59: Salgsforeningerne for Ruhrkul »Präsident«
m.fl. mod den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom
af 15. juli 1960, sammendrag) 197
Forenede sager 43, 45 og 48/59: Eva von Lachmüller m.fl. mod Kommissio­
nen for Det europæiske økonomiske Fællesskab (dom af 15. juli 1960, sammen­
drag) 199
Forenede sager 41 og 50/59: Hamborner Bergbau AG og Friedrich Thyssen
Bergbau AG mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfælles­
skab (dom af 16. december 1960, sammendrag) 201
Sag 44/59: Rudolf Pieter Marie Fiddelaar mod Kommissionen for Det euro­
pæiske økonomiske Fællesskab (dom af 16. december 1960, sammendrag) 203
Sag 6/60: Jean-E. Humblet mod Den belgiske Stat (dom af 16. december 1960,
sammendrag) 207
Sag 30/59: De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab
Domstolens dom af 23. februar 1961 211
rorslag til afgørelse fra generaladvokat Maurice Lagrange fremsat den 5. novem­
ber 1960 231
Forenede sager 42 og 49/59: Société nouvelle des usines de Pontlieue — Aciéres
du Temple (S.N.U.P.A.T.) mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul-
og Stålfællesskab (dom af 22. marts 1961, sammendrag) 247
Forenede sager 5, 7 og 8/60: Meroni & Co. m.fl. mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 1. juni 1961, sammendrag) 251
Sag 15/60: Gabriel Simon mod Domstolen for De europæiske Fællesskaber (dom
af 1. juni 1961, sammendrag) 253
Forenede sager 2 og 3/60: Niederrheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft og
Unternehmensverband des Aachener Steinkohlenbergbaues mod Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 13. juli 1961, sam­
mendrag) 255
Forenede sager 14, 16, 17, 20, 24, 26 og 27/60 og 1/61: Meroni & Co: m.fl. mod
Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 13. juli
1961, sammendrag) 257
Forenede sager 22 og 23/60: Raymond Elz mod Den Høje Myndighed for Det
europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 13. juli 1961, sammendrag) 259
Forenede sager 9 og 12/60: Société Commerciale Antoine Vloeberghs S.A. mod
Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 14. juli
1961, sammendrag) 261
Udtalelse 1/61: Ændring af EKSF-traktatens artikel 65 (anmodning om udta­
lelse i medfør af EKSF-traktatens artikel 95, stk. 3 og 4 forelagt den 20. juli
1961 af Den Høje Myndighed og Det særlige Ministerråd for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab) (udtalelse af 13.december 1961, sammendrag) 265
VINDHOLDSFORTEGNELSE
Sag 12/61: Wilhelmus Severinus Antoine Nannes Gorter mod Rådene for Det
europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab
(dorn af 14. december 1961, sammendrag) 267
Forenede sager 19 og 21/60, 2 og 3/61: Société Fives Lille Cail m.fl. mod Den
Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 15. december
1961, sammendrag) 269
Sag 7/61: Kommissionen for Det europæiske økonomiske Fællesskab mod rege­
ringen for Den italienske Republik
Domstolens dom af 19. december 1961 271
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Maurice Lagrange fremsat den 29. novem­
ber 1961 278
Sag 10/61: Kommissionen for Det europæiske økonomiske Fællesskab mod rege­
ringen for republikken Italien (dom af 27. februar 1962, sammendrag) 287
Sag 25/60: Leda de Bruyn mod Den europæiske Parlamentariske Forsamling
(dom af 1. marts 1972, sammendrag) 289
Sag 4/62: Anmodning om bemyndigelse til at foretage udlæg hos Den Høje
Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (kendelse af 13. marts 1962,
sammendrag) 291
Sag 13/61: Robert Bosch GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet
af appelretten i Haag)
Domstolens dom af 6. april 1962 293
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Maurice Lagrange fremsat den 27. fe­
bruar 1962 301
Forenede sager 21—26/61: Meroni & Co. mod Den Høje Myndighed for Det
europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 6. april 1962, sammendrag) 315
Sag 13/60: Salgsforeningen for Ruhr-kul »Geitling« m.fl. mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 18. maj 1962, sammen­
drag 317
Forenede sager 42 og 49/59: Breedband N.V. mod Société des Aciéries du
Temple m.fl. (tredjemandsindsigelse) (dom af 12. juli 1962, sammendrag) 319
Forenede sager 9 og 12/60: Regeringen for kongeriget Belgien mod Société
commerciale Antoine Vloeberghs og Den Høje Myndighed for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab (tredjemandsindsigelse) (dom af 12. juli 1962, sammen­
drag) 321
Sag 18/60: Louis Worms mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og
Stalfællesskab (dom af 12. juli 1962, sammendrag) 323
Sag 9/61: Regeringen for kongeriget Nederlandene mod Den Høje Myndighed
for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. juli 1962, sammendrag) . . . 325
Sag 14/61: Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. mod
Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. juli
1962, sammendrag) 327
VIINDHOLDSFORTEGNELSE
Sag 16/61: Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena mod Den Høje Myndig­
hed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 12. juli 1962, sammen­
drag) 329
Forenede sager 17 og 20/61: Klöckner-Werke AG og Hoesch AG mod Den
Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 13. juli
1962, sammendrag) 331
Sag 19/61: Mannesmann AG mod Den Høje Myndighed for Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab (dom af 13. juli 1962, sammendrag) 333
Sag 33/59: Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse mod Den Høje Myndig­
hed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 14. december 1962, sam­
mendrag) 335
Forenede sager 46 og 47/59: Meroni & Co., Erba, og Meroni & Co., Milano,
mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af
14. december 1962, sammendrag) 337
Forenede sager 2 og 3/62: Kommissionen for Det europæiske økonomiske Fæl­
lesskab mod storhertugdømmet Luxembourg og kongeriget Belgien
Domstolens dom af 14. december 1962 339
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 30. okto­
ber 1962 347
Forenede sager 5—11 og 13—15/62: Societå Industriale Acciaierie San Michele
m.fl. mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom
af 14. december 1962, sammendrag). 357
Forenede sager 16 og 17/62: Confédération nationale des producteurs de fruits
et légumes m.fl. mod Rådet for Det europæiske økonomiske Fællesskab
Domstolens dom af 14. december 1962 359
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Maurice Lagrange fremsat den 20. novem­
ber 1962 364
Forenede sager 19—22/62: Fédération nationale de la boucherie en gros et du
commerce en gros des viandes m.fl. mod Rådet for Det europæiske økonomiske
Fællesskab (dom af 14. december 1962, sammendrag) 371
Forenede sager 31 og 33/62: Milchwerke Heinz Wohrmann und Sohn KG og
firma Alfons Lütticke GmbH mod Kommissionen for Det europæiske økono­
miske Fællesskab (dom af 14. december 1962, sammendrag) 373
Sag 26/62: N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend &
Loos mod Den nederlandske Finansforvaltning (anmodning om præjudiciel
afgørelse indgivet af Tariefcommissie i Amsterdam)
Domstolens dom af 5. februar 1963 375
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat den 12. decem­
ber 1962 383
VIIINDHOLDSFORTEGNELSE
Forenede sager 28—30/62: Da Costa en Schaake N.V. m.fl. mod Den neder­
landske Finansforvaltning (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af
Tariefcommissie i Amsterdam)
Domstolens dom af 27. marts 1963 395
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Maurice Lagrange fremsat den 13. marts
1963 399
Sag 32/62: Maurice Alvis mod Rådet for Det europæiske økonomiske Fælles­
skab (dom af 4. juli 1963, sammendrag) 405
Sag 24/62: Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland mod Kommissionen
for Det europæiske økonomiske Fællesskab (dom af 4. juli 1963, sammendrag). . . 407
Sag 12/63: Marga Schlieker, født Diepenbruck, mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 4. juli 1963, sammendrag) 409
Sag 25/62: Plaumann & Co. mod Kommissionen for Det europæiske økono­
miske Fællesskab
Domstolens dom af 15. juli 1963 411
Forslag til afgørelse fra generaladvokat Karl Roemer fremsat af den 28. maj 1963 . . 416
Sag 34/62: Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland mod Kommissionen
for Det europæiske økonomiske Fællesskab (dom af 15. juli 1963, sammen­
drag) 429
Sag 13/63: Regeringen for Den italienske Republik mod Kommissionen for
Det europæiske økonomiske Fællesskab (dom af 17. juli 1963, sammendrag) 433
Forenede sager 35/62 og 16/63: André Leroy mod Den Høje Myndighed for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 5. december 1963, sammendrag) . . 435
Forenede sager 23, 24 og 52/63: Société anonyme Usines Émile Henricot m.fl.
mod Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af
5. december 1963, sammendrag) 437
Sag 28/63: Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. mod
Den Høje Myndighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 5. de­
cember 1963, sammendrag) 439
Forenede sager 53 og 54/63: Lemmerz-Werke GmbH m.fl. mod Den Høje Myn­
dighed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 5. december 1963, sam­
mendrag) 441
Sag 18/62: Emilia Barge, enke efter Vittonio Leone, mod Den Høje Myndig­
hed for Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 16. december 1963, sam­
mendrag) 443
Sag 36/62: Société des Aciéries du Temple mod Den Høje Myndighed for Det
europæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 16. december 1963, sammendrag) 447
Sag 1/63: Macchiorlati Dalmas & Figli mod Den Høje Myndighed for Det euro­
pæiske Kul- og Stålfællesskab (dom af 16. december 1963, sammendrag) 449
VIII