RyboÅ‚ówstwo oraz hodowla ryb w Europie
12 pages
Polish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

RyboÅ‚ówstwo oraz hodowla ryb w Europie

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Polish

Description

Mag34_PL_070430 5/14/07 2:27 PM Page 1n maj 2007 r.miauropejaRybołówstwo oraz hodowlaryb w EuropieOgraniczeniezyłowóoazikwidacjadzutówAkwakultura: dorszWyspzetndzich ńyęt:pndbudowyopucPubacosuropeie I Dyrekceneraaoprawybołówstwaospodarkiorsie I ISSNMag34_PL_070430 5/14/07 2:27 PM Page 2Kalendaz[ ieściTargiyswy2 Kalendarz• rzneanieisjis.Tuńczykaaceaniendyjskim3 Od redakcji(TC),randaieurius),ajar.Tegoocznepoaniezedawicieliańnależącychoregionalnejganizacjiajmącejięaządzaniemabami 4-8 Temat przewodni ńczykaaceaniendyjimośęconeeodkom raniczenierzyłwówrazzaządzaniaóżnymiankamiopikalnymiyjącymiejzęścilikwidacjadrzuówśa.> rrTel.+9iotc.secretaryotc.org drtrytyStronanternetowawww.iotc.orgryts• TheTunaferenceKferencjaaemańczyka),ake tdrArrowhead,alifnianyjednze),ajar. żstoaniehaakerzeiędzynaodowymbainerenychnaowowoandlowokloacjączykannychych9 Akalncigankópelagicznych.> r Na ranekczykołękiopłewemTel.+infounaconference.org - W terenieStronanternetowawww.tunaconference.orgdoaozaaWyachzeandzkich• InternaalxhibiferencenisheriesndAquaculre (Międzynarodowa wyswaferencjaaemat12 Wiadcikrócierybówsakwakulry),tenyGrecja),-zerwcar.PodmonieaichozązańechnologicznychandlowychkoachybołówstkkyaorzŚódziemnym.> rTel.+fmacjalazyelnikówinfouropartners.grśaaństwoaieoieontarzeubugestie,rosiyierowaćeStronanternetowahttp/www.europartners.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 67
Langue Polish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Mag34_PL_070430 5/14/07 2:27 PM Page 1
nr 34maj 2007 r. Komisja Europejska Rybołówstwo oraz hodowla ryb w Europie Ograniczenie przyłowów oraz likwidacja odrzutów
Akwakultura: dorsz z Wysp Szetlandzkich
Tuńczyk błękitnopłetwy: plan odbudowy populacji
Publikacja Komisji EuropejskiejIDyrekcja Generalna do Spraw Rybołówstwa i Gospodarki MorskiejIISSN 1830-6675
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents