RyboÅ‚ówstwo oraz hodowla ryb w Europie

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Mag31_PL 13/11/06 10:20 Page 1nr 31 Listopad 2006.Komisja EuropejskaRybołówstwo oraz hodowla rybw EuropieEuropejski FunduszRybołówstwa: siła napędowazrównoważonego rozwojuEFRNowe podejście w ramachpomocy sektorowi Rozwój sektora w EstoniiCele i priorytety Projekty wspierane przezpomoc publiczną Kilka przykładówPublikacja Komisji Europejskiej I Dyrekcja Generalna do Spraw Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej I ISSN 1830-1622Mag31_PL 13/11/06 10:20 Page 2[Kalendarz Spis treściTargi i wystawy• IPA, Paryż (Francja), 20–23 listopada 2006 r.Duże ogólne targi międzynarodowe przemysłu przetwórstwaspożywczego umożliwiają poznanie wielu wystawców, specjalizujących się w produktach rybnych i akwakulturze.> Informacje: 2 KalendarzTel: +33 1 49 68 52 113 Od redakcji E-mail: vdissaux@exposium.frStrona internetowa: http://www.ipa-web.com4-11 Temat przewodni Europejski Fundusz Rybołówstwa:• Foodapest 2006, Budapeszt (Węgry), siła napędowa zrównoważonego 23–26 listopada 2006 r.rozwojuGłówne targi spożywcze Europy Środkowej. Przyjeżdżają na nie liczni wytwórcy produktów rybnych i akwakultury. 4-7 Europejski Fundusz Rybołówstwa> Informacje:Narzędzie na rzecz zrównoważonego Tel: +54 11 45 55 01 95rozwoju rybołówstwaE-mail: foodapest@hungexpo.huStrona internetowa: http://www.foodapest.hu 8-9 Narodowe plany strategiczneEstonia zaczyna od nowa• Maritima, Paryż (Francja), 6–9 grudnia 2006 r.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Polish
Signaler un problème
Mag31_PL 13/11/06 10:20 Page 1
Komisja Europejska
nr 31Listopad 2006.
Rybołówstwo oraz hodowla ryb w Europie Europejski Fundusz Rybołówstwa: siła napędowa zrównoważonego rozwoju
EFR Nowe podejście w ramach pomocy sektorowi
Rozwój sektora w Estonii Cele i priorytety
Projekty wspierane przez pomoc publiczną Kilka przykładów
Publikacja Komisji EuropejskiejIDyrekcja Generalna do Spraw Rybołówstwa i Gospodarki MorskiejIISSN 1830-1622