Rybolov a rybnikárstvo v Európe
12 pages
Slovak

Rybolov a rybnikárstvo v Európe

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Slovak
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Mag36_SK_071015 22/11/07 9:36 Page 1č vembe0EurópaomiaRybolov a rybnikárstvo v EurópeSjekydvetviaybolovpoyjúvojenoviáso: teiáloáze presmeaa OchranakrehkýchkystémPublikáciaurókejomisie I liaditeľstvo preybátvaámáletti I S-0Mag36_SK_071015 22/11/07 9:36 Page 2Kalendá[ ObhVeľhaýsvy2 ndár• ICCAT,iadnazamýán,AntalyaTureo),.ovema003 ÚodNa tomoadníaaákladedpočaníedeckejadynovianegrovanéeeniaeiadenieyívaniaábniakov z Aanckéhoceánaedozemnéhooa a 4-8 Témavyhodnoaapaeniaaachovanieajvýznamnejch Poradnýroes,ľúčoakorohozenýchábejoblainiakodoplvý,iakprieazáipočnejokryéhodlhoplvýhospodársa> Viac infíTel.+0mailioccat.i rca s vedtíobaWebátawww.iccat.i9 Profi• ýročnáza,ondýn Rybolovhak(ojenéráľovso),ovema00 ťažkoiepekvyTakkoaždýokaybákeyeveovýchodnéhoankhádzajúámciegionálnychybolovnýchganizácií,bya- AkáezákladedpočaníedeckéhoýboanoviliednoivéEurópaniachádzaaomocmeeniaeiadenieábyívanýchejoblai> Viac infí ohozenýmokýmkostémomTel.+000mailioeafc.org 12 SneWebátawww.afc.org• WCiadnaza,TumonGm/),.eema00dávnoanovenáegionálnaganizáciaeybolovzápadnomednomTichomceáneganizevojvýočnúhôdzcieľomediovaťpaeniaaiadeniedroja Oznamreiteľov> Viac infí Va?e komeáelebimieyámasielajteaasledujúcudesuTel.+0 Eureaommissiiectote-lor Fisheiesmailwcpfcail.fm aaritimeffaimucatinformatiteea/Wetstat00-ssels,lebfaxomWebátawww.wcc.i+00,viesť Rybolov a rybnik?rstvo v Európe.mailfisheies-magazic.eua.euáeaemalenfoácieyboloveámoýcháležioiach,avíveieoánky:htt.ropa.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 29
Langue Slovak

Exrait

Mag36_SK_071015 22/11/07 9:36 Page 1
č. 36november 2007
Európska komisia Rybolov a rybnikárstvo v Európe Subjekty z odvetvia rybolovu poskytujú svoje stanoviská
Bulharsko: potenciál vo fáze presmerovania
Ochrana krehkých ekosystémov
Publikácia Európskej komisieIGenerálne riaditeľstvo pre rybárstvo a námorné záležitostiIISSN 1830-6705
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents