Tekstuitgave

-

Documents
344 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEKSTUITGAVE Organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof EDITIE 1999 LUXEMBURG HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEKSTUITGAVE Organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof EDITIE 1999 LUXEMBURG Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1999 ISBN 92-829-0484-9 © Europese Gemeenschappen, 1999 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Italy WOORD VOORAF Sedert 1963 wordt met onregelmatige tussenpozen een verzameling van teksten betreffende de organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd. De laatste uitgave dateert van 1993. Sedertdien zijn de opgenomen teksten op tal van punten gewijzigd, met name ingevolge de EER-Overeenkomst, het Verdrag betreffende de Europese Unie, de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie. alsmede het Verdrag van Amsterdam, zodat een nieuwe uitgave noodzakelijk is geworden. Deze editie is dus een bijwerking, met behoud van de structuur van de voorgaan­de uitgave. Met betrekking tot de hernummering, ingevolge artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam, van de artikelen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het EG-Verdrag.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 8
Langue Nederlandse
Signaler un problème