//img.uscri.be/pth/77433413137089de23e229ab7d9306571fc59cc8
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

VERKSAMHETEN VID EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL OCH FÖRSTAINSTANSRÄTT. Veckan den 16-20 februari 1998 nr 06/98

De
44 pages
VERKSAMHETEN VID EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL OCH FÖRSTAINSTANSRÄTT Veckan den 16-20 februari 1998 nr 06/98 INNEHÅLL sida sida I. DOMAR Domstolen Mål C-318/96 10 Mål C-249/96 1 SPAR Österreichische Warenhandels AG mot Lisa Jacqueline Grant mot South West Trains Finanzlandesdirektion für Salzburg Ltd Skatterätt Socialpolitik Mål C-4/96 4 Mål C-309/953 Northern Ireland Fish Producers' Organisation Europeiska gemenskapernas kommission mot Ltd (NIFPO) och Northern Ireland a unionens råd Fishermen's Federation mot Department of Statligt stöd Agriculture for Northern Ireland Jordbruk Mål C-8/97 14 Mål C-212/96 8 Europeiska gemenskapernas kommission mot Paul Chevassus-March mot Conseil régional de Republiken Grekland la Réunion Bolagsrätt Fri rörlighet för varor Förstainstansrätten II. FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE Mål T-105/96 16 Pharos SA mot Europeiska gemenskapernas Mål C-191/95 30 kommission Europeiska gemenskapernas kommission mot Miljö och konsumentskydd Förbundsrepubliken Tyskland Mål T-91/968 Nicole Hankart mot Europeiska unionens råd Mål C-348/96Tjänsteföreskrifterna Donatella Caifa Mål T-183/96 19 Mål C-360/96 30 E mot Ekonomiska och sociala kommittén BFI Holding BV mot Gemeente Arnhem och Tjänsteföreskrifterna Gemeente Rheden Mål T-107/96Mål C-411/961 Pantochim SA mot Europeiska Margaret Boyle m.fl. mot Equal Opportunities gemenskapernas kommission Commission Statligt stöd Förenade målen T-369/94 och T-85/95 ...
Voir plus Voir moins