Tutorial Python
88 pages
Romanian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Tutorial PythonVersiune 2.2Guido van RossumFred L. Drake, Jr., editor9. Decembrie 2001PythonLabsEmail: python docs@python.orgCopyrightc 2001 Python Software Foundation. All rights reserved.Copyrightc 2000 BeOpen.com. All rights reserved.cCopyright 1995 2000 Corporation for National Research Initiatives. All rights reserved.Copyrightc 1991 1995 Stichting Mathematisch Centrum. All rights reserved.See the end of this document for complete license and permissions information.Abstract˘Python este un limbaj de programare puternic si¸ usor¸ de înva¸tat. Are structuri de date de nivel înalt, eficiente si¸ o˘ ˘ ˘simpla dar eficienta abordare a programarii orientate pe obiect.Sintaxa eleganta˘ si¸ natura sa interpretata,˘ fac din Python un limbaj ideal pentru elaborarea de script uri si¸ dezvoltarearapida˘ de aplica¸tii în multe domenii, pe majoritatea platformelor.Interpretorul Python si¸ libraria˘ standard sunt oferite sub forma˘ de surse sau compilate pentru majoritatea platformelorexistente, pe site ul Python,http://www.python.org/, si¸ pot fi distribuite gratuit. Pe acelasi¸ site pute¸ti gasi˘distribu¸tii Python si¸ module scrise de al¸ti programatori, precum si¸ documenta¸tie adi¸tionala.˘++Interpretorul Python este usor¸ de extins prin adaug˘ area de noi func¸tii si¸ tipuri de date implementate în C sau C (saualte limbaje apelabile din C). Python poate fi folosit si¸ drept limbaj de extensie pentru aplica¸tii.Acest material informeaza˘ cititorul despre ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 236
Langue Romanian
Tutorial Python Versiune 2.2
Guido van Rossum Fred L. Drake, Jr., editor
9. Decembrie 2001
PythonLabs Email:csdon-hon.hoyt@pgropty
Copyrightc 2001 Python Software Foundation. All rights reserved.
Copyright c2000 BeOpen.com. All rights reserved.
Copyright c1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. All rights reserved.
Copyrightc 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. All rights reserved.
See the end of this document for complete license and permissions information.
Abstract
Pythonesteunlimbajdeprogramareputernics¸ius¸ordeînva ¸tat.Arestructuridedatedenivelînalt,ecientes¸io simpla dar ecienta abordare a programa rii orientate pe obiect.
Sintaxaeleganta s¸inaturasainterpretata ,facdinPythonunlimbajidealpentruelaborareadescript-uris¸idezvoltarea rapida deaplica¸tiiînmultedomenii,pemajoritateaplatformelor.
InterpretorulPython¸silibra riastandardsuntoferitesubforma desursesaucompilatepentrumajoritateaplatformelor existente, pe site-ul Python,http://www.python.org/girpaottuidits.tribui,t¸esisisetupePcale¸asi¸tte aig distribut¸iiPythons¸imodulescrisedeal¸tiprogramatori,precums¸idocumentat¸ieadit¸ionala . InterpretorulPythonesteu¸sordeextinsprinada ugareadenoifunct¸ii¸sitipuridedateimplementateînCsauC++(sau altelimbajeapelabiledinC).Pythonpoatefolosits¸idreptlimbajdeextensiepentruaplicat¸ii.
Acestmaterialinformeaza cititoruldespreconcepteledebaza s¸icapabilita t¸ilesistemului¸silimbajuluiPython.Ar depreferatsa ave¸tilaîndemâna uninterpretorPythonpentruaexperimenta,dartoateexemplelecuprinseînacest materialpotîn¸telesefa ra aimperativa prezent¸ainterpretorului.
Pentruodescriereaobiectelor¸simodulelorstandard,consultat¸idocumentulPython Library Reference. Documentul Python Reference Manuallaa abmiulujaD.iadc i¸ors tixtaeda doeni¸tiemaiexactuljabmilit¸atnemelmpais auis¸tdein Pythonîntr-oaplicat¸iecuajutorulC++consultat¸idocumentulExtending and Embedding the Python Interpreters¸i Python/C API Referencelemptaxiastea.htyPnînotaotoca er aacopajullimbcia a s¸acer¸ritstxi.E
Acesttutorialnuîncearca sa acoperetoatefacilita ¸tilePython-ului,sauma carcelemaifolositedintreele.Înschimb, va prezinta celemaiinteresante¸siimportantefacilita t¸i,s¸iva vadaoideedespremoduldefunct¸ionareallimbajului.
Dupa cevet¸icitiacesttutorial,vet¸iputeacitis¸iscriemodulesauprogramePython,¸sive¸tiprega tit¸isa îva t¸a¸timai multedesprediferitelelibra riiincluseîndistribut¸iaPython,descriseîndocumentulPython Library Reference.
.
.
.
.
.
.
.
.
De ce Python? 1.1 În continuare. . . . . . . . . . . . .
1
3 3 4
. .
.
.
.
. . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2
.
7 7 17
2
Structuri de control 4.1Instruc¸tiuniif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2Instruct¸iunifor. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3Funct¸iarange(). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4Instruc¸tiunibreak¸iscontinuezeclau¸,iselsepentru bucle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5Instruct¸iunipass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6Func¸tii. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7Maimultedesprefunct¸ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 19 19 20 21 21 22 23
Strucuri de date 5.1 Mai multe despre liste. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2Instruc¸tiuneadel. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3Perechis¸isecven¸te. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4Dict¸ionare. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5Maimultedesprecondit¸ii. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6Comparareasecvent¸elor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
29 29 33 34 35 35 36
5
. .
. .
. .
. .
O introducere scurta în Python 3.1 Utilizarea Python-ului drept calculator 3.2Primiipa¸siînprogramare. . . . . .
. .
Utilizarea interpretorului Python 2.1 Invocarea interpretorului. . . . . . 2.2Interpretoruls¸imediulîncareruleaza
3
. .
. .
. .
. . . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
de birou. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
CUPRINS
51 51
i
Eroris¸iexcept¸ii 8.1 Erori de sintaxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7
45 45 47
6
Intra ris¸iie¸siri 7.1Formatareamaieleganta adatelorlaie¸sire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2Fi¸siere. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 38 39 40 41
Module 6.1 Mai multe despre module. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Module standard. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3Func¸tiadir(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Pachete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
9
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Clase 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
51 52 54 55 56
Câteva cuvinte despre terminologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domeniidevizibilitate(Scopes)¸sidomeniidedeni¸tieanumelor(NameSpaces) O prima privire asupra claselor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alteobservat¸ii. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mos¸tenirea. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variabile private. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altfel de clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Editareaînliniedecomanda ¸sirepetareacomenziloranterioare A.1 Editarea în linie de comanda . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2 Repetarea comenzilor anterioare(History). . . . . . . . . . A.3Redenireatastelorfunc¸tionale. . . . . . . . . . . . . . . . A.4 Comentarii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Continuarea?
59 59 60 61 64 65 66 67
.
.
.
.
. . . .
A
Aritmeticaînvirgula otanta :rezultate¸silimita ri B.1 Erori de reprezentare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
75 77
Istorias¸ilicent¸a C.1 Istoricul produsului Python. . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2 Terms and conditions for accessing or otherwise using Python
B
71 71 71 72 73
. .
. .
. .
. .
69
79 79 80
C
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
ii
Excep¸tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tratareaexcept¸iilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generareaexcep¸tiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excep¸tiidenitedeutilizator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denireaac¸tiunilordecura t¸are. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .