INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ
18 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
18 pages
Danish

Description

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211 - 1150 BRUSSEL _____________ Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I. nr. 2009/ Brussel, 3910/ Hoegrootheid van de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen van artikels 35 en 35bis van de nomenclatuur vanaf 1 juli 2009. Ingevolge de koninklijke besluiten van 26 april 2009 (Belgisch Staatsblad van 12 mei 2009) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, vindt u als bijlage de tarieven voor verstrekkingen van artikels 35 en 35bis vanaf 1 juli 2009. Artikels 35 en 35bis van de nomenclatuur Datum van toepassing : 11 juli 20091 De wnd. Leidend Ambtenaar, H. DE RIDDER, Directeur-generaal. RIZIV - INAMI Dienst voor geneeskundige verzorging - Service des soins de santé W.U. 1.08 Tegemoetkomingsbedragen van de verzekering in EUR voor de implantaten en voor de invasieve medische hulpmiddelen (art. 35 en 35bis van de nomenclatuur) vanaf1 JULI 20091. Terugbetaling met persoonlijke tegemoetkoming1. Endoscopisch en/of viscerosynthesemateriaalI. Artikel 35Tegemoetkoming van de verzekeringNomenclatuurcode Coëfficiënt a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/Honoraria a) Verstrekker ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 213
Langue Danish

Exrait

RIZIV  -  INAMI    D eisn tovroen gskeediun vgeozrenigr-  geS  e dervicins s sonaéteds  ..1W U. 08
Hoegrootheid van de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen van artikels 35 en 35bis van de nomenclatuur vanaf 1 juli 2009.   Ingevolge de koninklijke besluiten van 26 april 2009 (Belgisch Staatsblad van 12 mei 2009) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, vindt u als bijlage de tarieven voor verstrekkingen van artikels 35 en 35bis vanaf 1 juli 2009.     Artikels 35 en 35bis van de nomenclatuur    Datum van toepassing : 1 1 juli 2009 1                  
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211 - 1150 BRUSSEL  _____________  Dienst voor Geneeskundige Verzorging   Omzendbrief V.I. nr. 2009/ Brussel,   3910/
  
H. DE RIDDER, Directeur-generaal.
De wnd. Leidend Ambtenaar,
Tegemoetkomingsbedragen van de verzekering in EUR voor de implantaten en voor de invasieve medische hulpmiddelen (art. 35 en 35bis van de nomenclatuur) vanaf 1 JULI 2009 1. Terugbetaling met persoonlijke tegemoetkoming 1. Endoscopisch en/of viscerosynthesemateriaal I. Artikel 3 Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst U = 1,032826 EUR F. HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSE Categorie 3 693711 693722 U = 1.750 1.807,45 H. BLOEDVATENHEELKUNDE Categorie 3 683874 683885 U = 150 154,92
972,93
15,50
729,70
11,63
II. Artikel 35bis Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst U = 1,056168 EUR A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGI Categorie 2b 730015 730026 U = 145 153,14 730030 730041 U = 145 153,14 730052 730063 U = 145 153,14 730074 730085 U = 145 153,14 730096 730100 U = 145 153,14 730111 730122 U = 145 153,14 730133 730144 U = 145 153,14 730155 730166 U = 145 153,14 730170 730181 U = 145 153,14 730192 730203 U = 145 153,14 730214 730225 U = 145 153,14 730236 730240 U = 145 153,14 730251 730262 U = 145 153,14 730273 730284 U = 145 153,14 730295 730306 U = 145 153,14 730310 730321 U = 145 153,14
45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95 45,95
34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47 34,47
0 1-07-2009
110,90 290,45 110,90 110,90 74,99 110,90 110,90 110,90
33,27 217,84 33,27 33,27 56,25 33,27 33,27 33,27
24,96 163,38 24,96 24,96 42,19 24,96 24,96 24,96
Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst B. OFTALMOLOGI Categorie 2b 730332 730343 U = 105 730354 730365 U = 275 697535 697546 U = 105 697550 697561 U = 105 740353 740364 U = 71 740375 740386 U = 105 740390 740401 U = 105 740412 740423 U = 105 D. OTORHINOLARYNGOLOGIE Categorie 1b 730376 730380 U = 230 730391 730402 U = 230 730413 730424 U = 230 730435 730446 U = 230 730450 730461 U = 230 730472 730483 U = 230 715470 715481 U = 492 715492 715503 U = 492 715514 715525 U = 492 715536 715540 U = 492 715551 715562 U = 492 715573 715584 U = 492 Categorie 2b 730553 730564 U = 120 730575 730586 U = 120 720532 720543 U = 120 720554 720565 U = 120 720576 720580 U = 120 720591 720602 U = 120 720613 720624 U = 143 720635 720646 U = 143 720650 720661 U = 172 720672 720683 U = 190 720694 720705 U = 244 720716 720720 U = 240 720731 720742 U = 120 720753 720764 U = 134 720775 720786 U = 22 720790 720801 U = 32 720812 720823 U = 32 720834 720845 U = 22
242,92 242,92 242,92 242,92 242,92 242,92 519,63 519,63 519,63 519,63 519,63 519,63
126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 126,74 151,03 151,03 181,66 200,67 257,70 253,48 126,74 141,53 23,24 33,80 33,80 23,24
182,19 182,19 182,19 182,19 182,19 182,19 389,73 389,73 389,73 389,73 389,73 389,73
38,03 38,03 38,03 38,03 38,03 38,03 45,31 45,31 54,50 60,21 77,31 76,05 38,03 42,46 6,98 10,14 10,14 6,98
136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 136,65 292,30 292,30 292,30 292,30 292,30 292,30
28,53 28,53 28,53 28,53 28,53 28,53 33,99 33,99 40,88 45,16 57,99 57,04 28,53 31,85 5,24 7,61 7,61 5,24
0 -107-2009
Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst E. UROLOGIE EN NEFROLOGIE Categorie 1b 730590 730601 U = 404 730612 730623 U = 404 730634 730645 U = 228 730693 730704 U = 184 730715 730726 U = 482 730730 730741 U = 299 730752 730763 U = 830 730774 730785 U = 745 730796 730800 U = 830 730811 730822 U = 550 694610 694621 U = 645 694632 694643 U = 167 699510 699521 U = 40 699532 699543 U = 469 699554 699565 U = 800 699576 699580 U = 800 699591 699602 U = 224 699613 699624 U = 224 699635 699646 U = 167 699650 699661 U = 378 699672 699683 U = 167 699694 699705 U = 436 699716 699720 U = 830 699731 699742 U 225 = 699753 699764 U = 800 Categorie 2b 699775 699786 U = 180 699790 699801 U = 180 699812 699823 U = 120 699834 699845 U = 30 699856 699860 U = 60
426,69 426,69 240,81 194,33 509,07 315,79 876,62 786,85 876,62 580,89 681,23 176,38 42,25 495,34 844,93 844,93 236,58 236,58 176,38 399,23 176,38 460,49 876,62 237,64 844,93
190,11 190,11 126,74 31,69 63,37
320,02 320,02 180,61 145,75 381,81 236,85 657,47 590,14 657,47 435,67 510,93 132,29 12,68 371,51 633,70 633,70 177,44 177,44 132,29 299,43 132,29 345,37 657,47 178,23 633,70
142,59 142,59 38,03 9,51 19,02
240,02 240,02 135,46 109,32 286,36 177,64 493,11 442,61 493,11 326,76 383,20 99,22 9,51 278,64 475,28 475,28 133,08 133,08 99,22 224,58 99,22 259,03 493,11 133,68 475,28
106,95 106,95 28,53 7,14 14,27
 01-07-2009
Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst F. HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSE Categorie 1b 730833 730844 U = 579 611,52 730855 730866 U = 1.121 1.183,96 730870 730881 U = 409 431,97 730892 730903 U = 674 711,86 730914 730925 U = 95 100,34 730936 730940 U = 95 100,34 730951 730962 U = 95 100,34 730973 730984 U = 95 100,34 731010 731021 U = 542 572,44 731032 731043 U = 185 195,39 731054 731065 U = 639 674,89 731076 731080 U = 114 120,40 731091 731102 U = 228 240,81 731113 731124 U = 271 286,22 731135 731146 U = 95 100,34 731150 731161 U = 120 126,74 731172 731183 U = 114 120,40 731194 731205 U = 299 315,79 731216 731220 U = 346 365,43 731231 731242 U = 368 388,67 731253 731264 U = 264 278,83 731275 731286 U = 1.624 1.715,22 731290 731301 U = 228 240,81 731312 731323 U = 1.624 1.715,22 731334 731345 U = 456 481,61 731356 731360 U = 1.624 1.715,22 731371 731382 U = 456 481,61 731393 731404 U = 1.561 1.648,68 731415 731426 U = 418 441,48 731430 731441 U = 342 361,21 731452 731463 U = 342 361,21 731474 731485 U = 342 361,21 731496 731500 U = 342 361,21 731511 731522 U = 160 168,99
458,64 887,97 323,98 533,90 75,26 75,26 75,26 75,26 429,33 58,62 506,17 90,30 180,61 214,67 75,26 38,03 90,30 236,85 274,08 116,61 83,65 1.286,42 180,61 1.286,42 361,21 1.286,42 361,21 1.236,51 331,11 270,91 270,91 270,91 270,91 126,75
343,98 665,98 242,99 400,43 56,45 56,45 56,45 56,45 322,00 43,97 379,63 67,73 135,46 161,01 56,45 28,53 67,73 177,64 205,56 87,46 62,74 964,82 135,46 964,82 270,91 964,82 270,91 927,39 248,34 203,19 203,19 203,19 203,19 95,07
0 -1702-009
Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst Categorie 1b (vervolg) 731533 731544 U = 160 168,99 731555 731566 U = 342 361,21 731570 731581 U = 342 361,21 731592 731603 U = 1.417 1.496,59 731614 731625 U = 418 441,48 731636 731640 U = 166 175,32 731651 731662 U = 1.103 1.164,95 731673 731684 U = 190 200,67 731695 731706 U = 185 195,39 731710 731721 U = 998 1.054,06 731732 731743 U = 1.186 1.252,62 731754 731765 U = 294 310,51 731776 731780 U = 1.123 1.186,08 731791 731802 U = 1.123 1.186,08 731813 731824 U = 484 511,19 731835 731846 U = 484 511,19 731850 731861 U = 484 511,19 731872 731883 U = 484 511,19 731894 731905 U = 696 735,09 731916 731920 U = 2.100 2.217,95 731931 731942 U = 368 388,67 731953 731964 U = 1.103 1.164,95 731975 731986 U = 181 191,17 731990 732001 U = 1.624 1.715,22 732012 732023 U = 514 542,87 732034 732045 U = 359 379,16 732056 732060 U = 1.852 1.956,02 732071 732082 U = 895 945,27 732093 732104 U = 851 898,80 732115 732126 U = 851 898,80 732130 732141 U = 433 457,32 732152 732163 U = 342 361,21 732174 732185 U = 396 418,24 733014 733025 U = 20 21,12 733036 733040 U = 15 15,84 733154 733165 U = 15 15,84 733176 733180 U = 190 200,67 733213 733224 U = 285 301,01 733235 733246 U = 15 15,84 694654 694665 U = 766 809,02 694676 694680 U = 375 396,06 694691 694702 U = 167 176,38 694713 694724 U = 203 214,40 694735 694746 U = 203 214,40 694750 694761 U = 573 605,18 694772 694783 U = 809 854,44 694794 694805 U = 375 396,06 694831 694842 U = 766 809,02 694853 694864 U = 375 396,06 694875 694886 U = 167 176,38 694890 694901 U = 167 176,38 733515 733526 U = 900 950,55 733530 733541 U = 766 809,02 733552 733563 U = 375 396,06 693733 693744 U = 600 633,70 693755 693766 U = 1.750 1.848,29 693770 693781 U = 350 369,66 693792 693803 U = 600 633,70 693814 693825 U = 2.100 2.217,95 683550 683561 U = 250 264,04 Categorie 2b 733191 733202 U 45 47,53 = 733272 733283 U = 149 157,37 699871 699882 U = 600 633,70
126,75 270,91 270,91 1.122,45 331,11 131,49 873,72 150,51 146,55 790,55 939,47 232,89 889,56 889,56 383,40 383,40 383,40 383,40 551,32 1.663,47 291,51 873,72 143,38 1.286,42 407,16 284,37 1.467,02 708,96 674,10 674,10 342,99 270,91 313,68 6,34 4,76 11,88 150,51 225,76 4,76 606,77 297,05 132,29 160,80 160,80 453,89 640,83 297,05 606,77 297,05 132,29 132,29 712,92 606,77 297,05 73,93 1.048,77 204,90 73,93 1.217,76 198,03
14,26 47,22 475,28
95,07 203,19 203,19 841,84 248,34 98,62 655,29 112,89 109,92 592,92 704,61 174,67 667,17 667,17 287,55 287,55 287,55 287,55 413,49 1.247,61 218,64 655,29 107,54 964,82 305,37 213,28 1.100,27 531,72 505,58 505,58 257,25 203,19 235,26 4,76 3,57 8,91 112,89 169,32 3,57 455,08 222,79 99,22 120,60 120,60 340,42 480,63 222,79 455,08 222,79 99,22 99,22 534,69 455,08 222,79 55,45 786,58 153,68 55,45 913,32 148,53
3135056,,,744 02610-07-2009
214,67 214,67 214,67 240,81 214,67 240,81 240,81 728,76 17,75 28,20 28,20 28,20 257,44 90,30 666,97 167,14 555,28 416,66 94,26 263,78 473,70 297,05 286,75 1.573,17 1.573,17
161,01 161,01 161,01 180,61 161,01 180,61 180,61 546,57 13,32 21,15 21,15 21,15 193,08 67,73 500,23 125,36 416,46 312,50 70,70 197,84 355,28 222,79 215,07 1.179,88 1.179,88
Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst G. HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGI Categorie 1b 732196 732200 U = 271 286,22 732211 732222 U = 271 286,22 732233 732244 U = 271 286,22 732255 732266 U = 304 321,08 732270 732281 U = 271 286,22 732292 732303 U = 304 321,08 732314 732325 U = 304 321,08 732410 732421 U = 920 971,67 732432 732443 U = 56 59,15 732454 732465 U = 89 94,00 732476 732480 U = 89 94,00 732491 732502 U = 89 94,00 732513 732524 U = 325 343,25 732535 732546 U = 114 120,40 732550 732561 U = 842 889,29 732572 732583 U = 211 222,85 732594 732605 U = 701 740,37 732616 732620 U = 526 555,54 732631 732642 U = 119 125,68 732911 732922 U = 333 351,70 694912 694923 U = 598 631,59 694934 694945 U = 375 396,06 733574 733585 U = 362 382,33 682533 682544 U = 1.986 2.097,55 682555 682566 U = 1.986 2.097,55 Categorie 2b 694536 694540 U = 847 894,57 H. BLOEDVATENHEELKUNDE Categorie 1b 693630 693641 U = 333 351,70 693652 693663 U = 333 351,70 693674 693685 U = 333 351,70 693696 693700 U = 333 351,70 732336 732340 U = 333 351,70 732351 732362 U = 333 351,70 732373 732384 U = 333 351,70 732395 732406 U = 333 351,70
670,93
263,78 263,78 263,78 263,78 263,78 263,78 263,78 263,78
503,20
197,84 197,84 197,84 197,84 197,84 197,84 197,84 197,84
 01-07-2009
Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst I. GYNECOLOGIE, PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE HEELKUNDE Categorie 1b 732653 732664 U = 257 271,44 732675 732686 U 542 572,44 = 732690 732701 U = 542 572,44 732712 732723 U = 223 235,53 732734 732745 U = 223 235,53 732756 732760 U = 223 235,53 732771 732782 U = 223 235,53 732793 732804 U = 223 235,53 732815 732826 U = 171 180,60 732830 732841 U = 68 71,82 732852 732863 U = 542 572,44 732874 732885 U = 753 795,29 732896 732900 U = 105 110,90 733596 733600 U = 573 605,18 J. PNEUMOLOGIE EN ADEMHALINGSSTELSE Categorie 1b 733250 733261 U = 15 733294 733305 U = 142
15,84 149,98
203,58 429,33 429,33 176,65 176,65 176,65 176,65 176,65 135,45 53,87 429,33 596,47 33,27 453,89
4,76 45,00
152,69 322,00 322,00 132,49 132,49 132,49 132,49 132,49 101,59 40,41 322,00 447,36 24,96 340,42
3,57 33,75
01-07-2009
2. Terugbetaling zonder persoonlijke tegemoetkoming I. Artikel 3 Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst U 1,032826 EUR = A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGI Categorie 2 688516 688520 U = 715 738,47 688531 688542 U = 900 929,54 688553 688564 U = 900 929,54 688575 688586 U = 746 770,49 688590 688601 U 900 929,54 = 688612 688623 U = 900 929,54 688634 688645 U = 1.238 1.278,64 688656 688660 U = 1.380 1.425,30 688671 688682 U = 1.380 1.425,30 688693 688704 U = 1.516 1.565,76 688715 688726 U = 1.908 1.970,63 688730 688741 U = 1.908 1.970,63 688752 688763 U = 1.003 1.035,92 689415 689426 U = 900 929,54 689474 689485 U = 1.550 1.600,88 688774 688785 U = 185 191,07 688796 688800 U = 185 191,07 688811 688822 U = 319 329,47 688833 688844 U = 319 329,47 688855 688866 U = 439 453,41 688870 688881 U = 195 201,40 688892 688903 U = 547 564,96 689430 689441 U = 547 564,96 688914 688925 U = 204 210,70 688936 688940 U = 254 262,34 688951 688962 U = 254 262,34 688973 688984 U 305 315,01 = 689076 689080 U = 715 738,47 720016 720020 U = 855 883,07 720031 720042 U = 745 769,46 720053 720064 U = 745 769,46 720075 720086 U 745 769,46 = 720090 720101 U = 850 877,90 720112 720123 U = 1.100 1.136,11 720134 720145 U = 820 846,92 720156 720160 U = 820 846,92 720171 720182 U = 975 1.007,01 720193 720204 U = 270 278,86 720215 720226 U = 775 800,44 720230 720241 U = 970 1.001,84 720252 720263 U = 970 1.001,84 720274 720285 U = 1.100 1.136,11 695273 695284 U = 636 656,88 720296 720300 U = 1.550 1.600,88 695295 695306 U = 382 394,54 695310 695321 U = 636 656,88 695332 695343 U = 560 578,38 695354 695365 U = 330 340,83
738,47 929,54 929,54 770,49 929,54 929,54 1.278,64 1.425,30 1.425,30 1.565,76 1.970,63 1.970,63 1.035,92 929,54 1.600,88 191,07 191,07 329,47 329,47 453,41 201,40 564,96 564,96 210,70 262,34 262,34 315,01 738,47 883,07 769,46 769,46 769,46 877,90 1.136,11 846,92 846,92 1.007,01 278,86 800,44 1.001,84 1.001,84 1.136,11 656,88 1.600,88 394,54 656,88 578,38 340,83
553,86 697,16 697,16 577,87 697,16 697,16 958,98 1.068,98 1.068,98 1.174,32 1.477,98 1.477,98 776,94 697,16 1.200,66 143,31 143,31 247,11 247,11 340,06 151,05 423,72 423,72 158,03 196,76 196,76 236,26 553,86 662,31 577,10 577,10 577,10 658,43 852,09 635,19 635,19 755,26 209,15 600,33 751,38 751,38 852,09 492,66 1.200,66 295,91 492,66 433,79 255,63
 01-07-2009
Tegemoetkoming van de verzekering Nomenclatuurcode Coëfficiënt Honoraria a) Rechthebbenden met voorkeurregeling/ a) Verstrekker met of zonder overeenkomst b) Rechthebbenden zonder voorkeurregeling/ a) Verstrekker met overeenkomst Verstrekker zonder overeenkomst A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGI Categorie 2 (vervolg) 695376 695380 U = 437 451,34 720311 720322 U = 350 361,49 695413 695424 U = 200 206,57 720333 720344 U = 365 376,98 720355 720366 U = 200 206,57 720370 720381 U = 180 185,91 734016 734020 U = 970 1.001,84 734031 734042 U = 1.200 1.239,39 734053 734064 U = 1.280 1.322,02 734075 734086 U = 1.280 1.322,02 734090 734101 U = 1.400 1.445,96 734112 734123 U = 1.400 1.445,96 734134 734145 U = 1.500 1.549,24 734156 734160 U = 1.600 1.652,52 734171 734182 U = 1.500 1.549,24 734193 734204 U = 1.600 1.652,52 734215 734226 U = 1.985 2.050,16 734230 734241 U = 1.200 1.239,39 734252 734263 U = 1.550 1.600,88 734274 734285 U = 650 671,34 734296 734300 U = 400 413,13 734311 734322 U = 400 413,13 734333 734344 U = 650 671,34 734355 734366 U = 700 722,98 734370 734381 U = 300 309,85 734392 734403 U = 300 309,85 734414 734425 U = 325 335,67 734436 734440 U = 897 926,44 734451 734462 U = 1.120 1.156,77 734473 734484 U = 800 826,26 734495 734506 U = 950 981,18 734510 734521 U = 950 981,18 734532 734543 U = 400 413,13 734554 734565 U = 450 464,77 734576 734580 U = 550 568,05 734591 734602 U = 900 929,54 734613 734624 U = 1.000 1.032,83 734635 734646 U = 500 516,41 734650 734661 U = 500 516,41 734672 734683 U = 550 568,05 734694 734705 U = 1.375 1.420,14 734716 734720 U = 1.200 1.239,39 734731 734742 U = 400 413,13 734753 734764 U = 400 413,13 734775 734786 U = 325 335,67 734790 734801 U = 800 826,26 734812 734823 U = 950 981,18 734834 734845 U = 400 413,13 734856 734860 U = 400 413,13 734871 734882 U = 720 743,63 734893 734904 U = 1.015 1.048,32 734915 734926 U = 1.342 1.386,05 734930 734941 U = 190 196,24 734952 734963 U = 205 211,73 734974 734985 U = 340 351,16 734996 735000 U = 340 351,16 735011 735022 U = 370 382,15 735033 735044 U = 3.050 3.150,12 735055 735066 U = 2.900 2.995,20 735070 735081 U = 300 309,85
451,34 361,49 206,57 376,98 206,57 185,91 1.001,84 1.239,39 1.322,02 1.322,02 1.445,96 1.445,96 1.549,24 1.652,52 1.549,24 1.652,52 2.050,16 1.239,39 1.600,88 671,34 413,13 413,13 671,34 722,98 309,85 309,85 335,67 926,44 1.156,77 826,26 981,18 981,18 413,13 464,77 568,05 929,54 1.032,83 516,41 516,41 568,05 1.420,14 1.239,39 413,13 413,13 335,67 826,26 981,18 413,13 413,13 743,63 1.048,32 1.386,05 196,24 211,73 351,16 351,16 382,15 3.150,12 2.995,20 309,85
338,51 271,12 154,93 282,74 154,93 139,44 751,38 929,55 991,52 991,52 1.084,47 1.084,47 1.161,93 1.239,39 1.161,93 1.239,39 1.537,62 929,55 1.200,66 503,51 309,85 309,85 503,51 542,24 232,39 232,39 251,76 694,83 867,58 619,70 735,89 735,89 309,85 348,58 426,04 697,16 774,63 387,31 387,31 426,04 1.065,11 929,55 309,85 309,85 251,76 619,70 735,89 309,85 309,85 557,73 786,24 1.039,54 147,18 158,80 263,37 263,37 286,62 2.362,59 2.246,40 232,39
 01-07-2009