CORDIS COMMUNITY R+D INFORMATION SERVICE
2 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

CORDIS COMMUNITY R+D INFORMATION SERVICE

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
2 pages
Nederlandse

Description

Vanuit hun werkomgeving kunnen de gebruikers rechtstreeks „CORDIS, EEN INFORMATIEDIENST OP BASIS VAN ELEK­Door de ondertekening van de Europese Akte hebben de toegang tot deze gegevensbanken krijgen en daarbij gebruik TRONISCH TOEGANKELIJKE GEGEVENSBANKEN" Europese Gemeenschappen blijk gegeven van hun maken van alle mogelijkheden die elektronische communicatie vastbeslotenheid om de economische en sociale situatie in de biedt. Zij kunnen daaruit voordeel halen door: Γ* ■ Gemeenschap te verbeteren. In dit verband stelt de In het bedrijfsleven, bij de overheid en aan de universiteiten • de programma's te selecteren waarbij zij willen betrokken p zich onder meer ten doel de wetenschappelijke worden de mensen geconfronteerd met de complexiteit en de worden; en technologische bases van de Europese industrie te omvang van de informatie die op de steeds bredere waaier van • in projecten synergieën op te sporen die leiden tot versterken en de ontwikkeling van haar internationale communautaire O&TO­programma's betrekking heeft. Het vergt wetenschappelijke en commerciële samenwerking; concurrentiepositie te bevorderen. steeds meer tijd om de verlangde informatie bijeen te zoeken in • organisaties te identificeren waarmee zij zouden kunnen W al de beschikbare, maar verspreide Informatiebronnen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 26
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait