De uitgaven van de Europese Gemeenschap voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 42

-

Norwegian
20 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

De uitgaven van de Europese Gemeenschap voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Directoraat-generaal Voorlichting, Communicatie, Cultuur Landbouwvoorlichting € Wetstraat, 200 - 1049 Brussel 42 WAT IS HET EOGFL ? Het EOGFL is een onderdeel van de begroting van de Europese Gemeenschap. Het financiert de kosten van het gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het EOGFL bestaat uit twee afdelingen : - de Afdeling Garantie, die het markt- en prijsbeleid in de landbouw financiert, d.w.z. de steun voor bepaalde produkten en de verwerking ervan, de aankoop en de opslag van interventieprodukten en de uitvoer­restituties. Normaal worden deze uitgaven voor de volle 100 % uit het EOGFL gefinancierd; - de Afdeling Oriëntatie, die bijdraagt in de financiering van het sociaal-structureel beleid in de landbouw, d.w.z. rechtstreeks bijstand verleent voor bepaalde investeringsprojecten op het gebied van de afzet en de verwerking van landbouwprodukten en op het stuk van de infrastruc­tuur voor de Landbouw, en de Lid-Staten een deel van de uitgaven vergoedt die zij overeenkomstig de voorschriften van de Gemeenschap hebben gedaan. Afhankelijk van de aard van de maatregelen en het gebied bedraagt de bijstand uit het EOGFL in de regel tussen 25 en 65 % van de totale kosten. Omrekeningskoersen : 1 Ecu (1) = 2,14 DM 6,78 FF 0,65 UKL 1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 34
Langue Norwegian
Signaler un problème