Tredje beretning om aktiviteterne i De europæiske Fællesskabers udvalg for videnskabelig og teknisk information og dokumentation
64 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Tredje beretning om aktiviteterne i De europæiske Fællesskabers udvalg for videnskabelig og teknisk information og dokumentation

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
64 pages
Danish

Description

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER informationsstyring Tredje beretning om aktiviteterne i De europæiske Fællesskabers udvalg for videnskabelig og teknisk information og dokumentation (august 1975 — december 1977) 1978 EUR 6158 DA, DE, EN, FR, IT, NL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER informationsstyring Tredje beretning om aktiviteterne i De europæiske Fællesskabers udvalg for videnskabelig og teknisk information og dokumentation (august 1975 — december 1977) Generaldirektorat »Videnskabelig og teknisk information samt informationsformidling«, Luxembourg 1978 EUR 6158 DA, DE, EN, FR, IT Offentliggjort gennem KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Generaldirektorat Videnskabelig og teknisk information samt informationsformidling Bâtiment Jean Monnet LUXEMBOURG BEMÆRK Hverken Kommissionen for De europæiske Fællesskaber eller nogen, som optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig for den eventu­elle brug af informationer, som er indeholdt i det følgende Denne publikation udgives også på følgende sprog: DE ISBN 92-825-0710-6 EN ISBN 92-825-0711-4 FR ISBN 92-825-0712-2 IT ISBN 92-825-0713-0 NL ISBN 92-825-0714-9 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation © EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles-Luxembourg, 1979 Printed in Belgium ISBN 92-825-0709-2 Katalognummer: CD-NU-78-005-DA-C INDHOLD Side 1. Generelt · 5 2. Udvalgets virksomhed. Arbejdsgruppernes virksomhed og 3. systemer .............*.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 19
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait