Årsrapport om narkotikasituationen i Europeiska unionen

Årsrapport om narkotikasituationen i Europeiska unionen

-

Norwegian
12 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

EUROPEISKA E C. N N Europeiska centrumet för kontroll CENTRUMET av narkotika och narkotikamissbruk FOR KONTROLL Årsrapport om ïiarkotikasituationeri OBSERVERA! Varken Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) eller de personer eller företag som agerar för centrumet, åtar sig något direkt eller indirekt ansvar för hur informationen i det här dokumentet kan komma alt användas. Innehållet i rapporten ger inte på något sätt uttryck för ECNN:s åsikter beträffande den rättsliga ställningen i länder, territorier, städer eller områden eller för deras myndigheter. Delta gäller också beskrivningen av deras gränser eller gränslinjer. Om inget annat anges ger inte denna publikation uttryck för den policy som gäller inom ECNN, dess samarbetspartner, någon EU-medlemsstat eller någol organ eller någon institution inom Europeiska unionen eller Europeiska gemenskaperna. En mängd övrig information om Europeiska unionen finns tillgänglig på Internet. Den kan nås via Europaservern, http://europa.eu.int. Information om ECNN finns på dess webbplats, http://www.emcdda.org. Denna sammanfattning finns också på engelska, danska, holländska, finska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska och spanska. © Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, 1997 Kopiering tillåten med angivande av källan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 37
EAN13 929168029
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo
Signaler un problème