Nieuwe technologie in de overheidsdienst

-

Documents
116 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden ii Nieuwe technologie in de overheidsdienst Geconsolideerd rapport Loughlinstown House Shankill, Co. Dublin, Ierland Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: DA ISBN 92-825-6039-2 DE ISBN 92-825-6040-6 GR ISBN 92-825-6041-4 EN ISBN 92-825-6042-2 FR ISBN 92-825-6043-0 IT ISBN 92-825-6044-9 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1986 ISBN 92-825-6045-7 Catalogusnummer: SX-46-86-185-NL-C © Copyright: DE EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 1985. Aanvragen om vertaal- of reproduktierechten te rich­ten aan de Directeur van de Stichting (European Foundation for the Improvement of Li­ving and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. Printed in Luxembourg NIEUWE TECHNOLOGIE IN DE OVERHEIDSDIENST GEKONSOLIDEERD RAPPORT VOORWOORD Een van de onderwerpen dat centraal stond bij het vierjarige rouleringsprogramma van de Europese Stichting voor 1981-1984 had betrekking op de kwestie van de technologische ontwikkeling en de daaraan verbonden uitwerkingen op de werkplek en de levensstijl van de betrokkenen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Nederlandse
Signaler un problème

De Europese Stichting
tot verbetering van de
levens- en arbeidsomstandigheden ii
Nieuwe technologie
in de overheidsdienst
Geconsolideerd rapport
Loughlinstown House
Shankill, Co. Dublin, Ierland Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
DA ISBN 92-825-6039-2
DE ISBN 92-825-6040-6
GR ISBN 92-825-6041-4
EN ISBN 92-825-6042-2
FR ISBN 92-825-6043-0
IT ISBN 92-825-6044-9
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1986
ISBN 92-825-6045-7
Catalogusnummer: SX-46-86-185-NL-C
© Copyright: DE EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 1985. Aanvragen om vertaal- of reproduktierechten te rich­
ten aan de Directeur van de Stichting (European Foundation for the Improvement of Li­
ving and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland.
Printed in Luxembourg NIEUWE TECHNOLOGIE IN DE OVERHEIDSDIENST
GEKONSOLIDEERD RAPPORT VOORWOORD
Een van de onderwerpen dat centraal stond bij het vierjarige
rouleringsprogramma van de Europese Stichting voor 1981-1984 had betrekking op
de kwestie van de technologische ontwikkeling en de daaraan verbonden
uitwerkingen op de werkplek en de levensstijl van de betrokkenen. Binnen dit
raamwerk werden vier sektoren uitgekozen aan de hand waarvan de relevante
kwestiesn geïllustreerd, te weten:
- Bank- en Verzekeringswezen (1981)
- Supermarkten (1982)
- Overheidsdienst (1983)
- Machinebouw (1984)
In het werkprogramma voor 1983 werden de doeleinden van deze studie als volgt
omschreven: er kan niet worden volstaan met het verzamelen van "gegevens
omtrent de mate van de invoering van elektronische apparatuur en het aantal
personen die of als gebruikers of als klanten bij deze technologie betrokken
zijn"; het is tevens van belang "de huidige en toekomstige uitwerkingen van
deze ontwikkeling te beoordelen".
Met het oog op deze algemene doeleinden werden de volgende aspekten
onderzocht, te weten:
- De doeleinden en het planningsproces in verband met nieuwe technologie
- Uitwerkingen van technologie op de strukturen en funkties bij de
overheidsdienst
-n op de werknemers
a) Invoeringsproces
b) Uitwerkingen op de taakinhoud en de kwaliteit van het beroepsleven
- Uitwerkingen op de klienten van de overheidsdienst
Het projekt in zijn geheel bestaat uit acht landenstudies (Bondsrepubliek
Duitsland, Ierland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Nederland,
Luxemburg, Denemarken), een uitgebreid bibliografisch overzicht en een
vergelijkend gekonsolideerd rapport dat gebaseerd is op de landenstudies.
Deze rapporten gaan in op de mate waarin uit de gepresenteerde gegevens lessen
en konklusies van algemene aard kunnen worden getrokken, d.w.z. konklusies die
van belang zouden kunnen zijn voor andere sektoren.
Dit boekdeel bevat tevens de evaluatierapporten van de sociale partners en de
regeringsvertegenwoordigers die zijn opgesteld tijdens een evaluatieseminar
dat op 19/20 september 1985 in de Europese Stichting werd gehouden. Zij
beschrijven de politieke en sociale kontekst waarvan dit researchprojekt deel
uit maakt.
Het projekt werd uitgevoerd onder leiding van Eberhard Kohler, projekt manager
bij de Europese Stichting, die verantwoordelijk was voor de planning en
koördinatie van de landenstudies en het bibliografische overzicht evenals de
opstelling van het gekonsolideerde rapport. Overeenkomstig de internationale
praktijk komen de in de rapporten geuite opinies voor rekening van de
instituten en weerspiegelen zij niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de
Europese Stichting. mm EUROPEAN FOUNDATION FOR TUE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS
SEMINAR OVER DE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN DE OVERHEIDSDIENST:
UITWERKINGEN OP HET GROTE PUBLIEK EN DE WERKNEMERS
Op 19/20 september 1985 te Dublin gehouden
EVALUATIERAPPORT VAN DE
VAKBONDSGROEP
loughlinstown house, shankill, co. dublin. telephone: 826888, (7 lines) telex: JO 726. EU RF