Resa i Europa

Resa i Europa

-

Finnish
2 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Utgiven av Distributionskontoret för Europeiska Gemenskapernas Officiella Publikationer, Boîte postale L­2985 ­ Luxemburg ­ LUXEMBURG Utarbetad av: EUROPAKOMMISSIONEN Generaldirektorat X Avdelning "Publikationer" Information, Kommunikation, Kultur, AV­tjänster Rue de la Loi 200, B­1049 Bryssel ­ BELGIEN Kartografi: Lovell Johns ­ Witney 0X8 8LH ­ ENGLAND EUROPEISKA UNIONEN MEDLEMSSTATER REGIONER OCH ADMINISTRATIVA ENHETER TECKENFÖRKLARING EUROPEISKA UNIONEN Unionens gräns Sate för EU:s organ Nationell gräns'11 Dublin Nationell huvudstad Regeringens säte Regiongräns'2* Bordeaux Regionhuvudstad eller säte för CCR (Portugal)'3» ] Medlemsstater ¿rzr Viktigaste vattendrag (1) ­ Medlemsstaternas ¡eke­kontinentala och utomeuropeiska territorier presenteras separat pä infällda specialkartor.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 26
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 2 Mo
Signaler un problème