Vuosiraportti Euroopan unionin huumeongelmasta 1999 yhteenveto

Vuosiraportti Euroopan unionin huumeongelmasta 1999 yhteenveto

-

Finnish
36 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Vuosiraportti iroopan unionin huumeongelmasta Huomautus Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) tai sen nimissä toimiva henkilö tai yhtiö ei ota mitään suoraa tai epäsuoraa vastuuta tämän asiakirjan sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä. Sisältö ei millään tavoin ilmaise EMCDDA:n kantaa minkään maan, toimialueen, kaupungin tai alueen tai niiden viranomaisten oikeudellisesta asemasta, alueelliset tai muut rajat mukaan lukien. Tämä julkaisu ja sen sisältämät suositukset ja mielipiteet eivät edusta EMCDDA:n, sen yhteistyökumppanien, Euroopan unionin minkään jäsenvaltion taikka Euroopan unionin tai Euroopan yhteisöjen laitosten tai toimielinten politiikkaa, ellei toisin mainita. Tietoja EMCDDA:sta saa keskuksen Internet-sivuilta- http://www.emcdda.org. Internetissä on paljon lisätietoja Euroopan unionista. Tietoja voi hakea Europa-palvelimen kautta - http://europa.eu.int. Tämä raportti on saatavilla myös tanskan-, hollannin-, englannin-, ranskan-, saksan-, kreikan-, italian-, portugalin-, espanjan- ja ruotsinkielisenä. Kaikki käännökset on tehnyt Euroopan unionin elinten käännöskeskus. Raportin laajempi versio on saatavilla englanniksi. Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999 ISBN 92-9168-084-2 © Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, 1999 Jäljentäminen on sallittua, mikäli lähde mainitaan. Printed in Belgium E.M.C.D.D.A.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 34
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 7 Mo
Signaler un problème