36 pages
Danish

Aktindsigt i Kommissionens dokumenter

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

AKTINDSIGT I KOMMISSIONENS DOKUMENTER Brugervejledning EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN AKTINDSIGT I KOMMISSIONENS DOKUMENTER Brugervejledning 1994 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1994 ISBN 92-826-8443-1 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1994 Printed in the United Kingdom FORORD Kommissionen har for nylig taget en række initiativer med henblik på at gøre Fællesskabet mere åbent. Disse initiativer består bl.a. i øget anvendelse af høringer forud for forelæggelsen af lovgivningsforslag, bl.a. på grundlag af grønbøger og af hurtigere offentliggørelse - med sigte på den brede offentlighed - af trufne beslutninger på alle fællesskabssprogene. Kommissionen har desuden opstillet en række nye principper for sin kommunikations- og informationspolitik, der skal være langt mere aktiv og bedre tilpasset borgernes forventninger. Den forbedrede aktindsigt i Kommissionens dokumenter er et af de vigtigste elementer i »den åbne dørs politik«. De hidtil gennemførte forsøg på dette område har vist, at en sådan åbning kan stimulere til en mere indsigtsfuld debat om Unionens anliggender. Dette er vigtigt, hvis man ønsker at sikre en optimal gennemførelse af traktaten om Den Europæiske Union såvel som at forberede de næste fundamentale opgaver, såsom optagelsen af nye medlemsstater og regeringskonferencen i 1996.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo