Minäkö rasisti!?
4 pages
Finnish

Minäkö rasisti!?

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Comic_FI 02.10.2001 12:36 Uhr Seite 36M kÖ ASi i !R STEuroopankomissioiNÄComic_FI 02.10.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 68
Langue Finnish

Exrait

Comic_FI 02.10.2001 12:36Uhr Seite36
M
kÖRASiSTi!
Euroopan komissio
Comic_FI 02.10.2001 12:35Uhr Seite33
Tämä sarjakuva on julkaistu seuraavilla Euroopan unionin virallisilla kielillä: espanja, tanska, saksa, kreikka, englanti, ranska, italia, hollanti, portugali, suomi ja ruotsi.
Euroopan komissio Pääosasto Tiedotus, viestintä, kulttuuri ja audiovisuaaliala Julkaisuyksikkö Rue de la Loi 200 B1049 Bruxelles
Lisätietoja EU:n sosiaalipolitiikasta saa Internetosoitteesta http://europa.eu.int/pol/socio/fi/socio/.htm Koulutusta koskevaa tietoa saa osoitteesta: http://europa.eu.int/comm/campus
Lisätietoja Euroopan unionista saa myös esitteen lopussa luetelluista paikoista.
Käsikirjoitus valmistunut kesäkuussa 1998
Kustantaja:Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, Luxemburg, 1998
Suunnittelu ja toteutus:Concerto Brussels, sähköpostiosoite: rudi@concerto.be Piirrokset:Sergio Salma Väritys:Mauricet
Runsaasti lisätietoa Euroopan unionista on saatavissa verkosta Europapalvelimelta (http://europa.eu.int).
Luettelointitiedot ovat julkaisun lopussa.
ISBN 9282840247
© Euroopan yhteisöt, 1998
Printed in Germany
PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE
Comic_FI 02.10.2001 12:35Uhr Seite34
Muuta tietoa Euroopan unionista
Internetissä on tietoa Euroopan unionista kaikilla sen virallisilla kielillä. Tietoa saa Europa-palvelimen kautta osoit-teestahttp://europa.eu.int
Tietoja ja julkaisuja Euroopan unionista on saatavilla suomen kielellä seuraavista osoitteista:
EUROOPAN KOMISSIO Suomen Edustusto Pohjoisesplanadi 31 FIN-00100 Helsinki P. (358-9) 622 65 44
EUROPEISKA KOMISSIONEN Representationen i Finland Norra esplanaden 31 FIN-00100 Helsingfors Tfn. (358-9) 622 65 44
EUROOPAN PARLAMENTTI Suomen tiedotustoimisto Pohjoisesplanadi 31 FIN-00100 Helsinki P. (358-9) 622 04 50
EUROPAPARLAMENTET Kontoret i Finland Norra Esplanaden 31 FIN-00100 Helsingfors Tfn. (358-9) 622 04 50
Euroopan komission ja Euroopan parlamentin edustustoja tai tiedotustoimistoja on jokaisessa jäsenmaassa sekä unionin ulkopuolisissa maissa ympäri maailmaa.
Lisätietoja saa myös oppilaitoksista, kunnan viranomaisilta ja kirjastoista.
Comic_FI 02.10.2001 12:35Uhr Seite35
:∋66/, 2ε91/ 0∋ </+2ε 3;9:∋! +/ 3∋.∗∋ 522∋ +25 .+811;∋
<5/.∋4 8ε1ε!
Euroopan unioni pyrkii torjumaan kaikenlaista sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon ja vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Tähän esitteeseen on koottu taustaa ja lähteitä, joiden pohjalta nuoret ja heidän opettajansa voivat pohtia rasismiin liit-tyviä teemoja.
FI EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO L-2985 Luxembourg
5.5!
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents