//img.uscri.be/pth/fdf621157cf9ddcc879c3140160d5df27bfb487a
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

On the systematic motions of the K-stars

De
68 pages
QB 911 Ml ON THE SYSTEMATIC MOTIONS OF THE K-STARS. UC-NRLF C.S. MEIJERING. X' C\J EXCHANGE ON THE SYSTEMATIC MOTIONS OF THE K-STARS. PROEFSCHRIFT TER VAN DEN GRAAD VANVERKRIJGING DOCTOR IN DE WIS- EN STERRENKUNDE AAN DE TE OP GEZAG VAN DENGRONINGEN,RIJKS-UNIVERSITEIT RECTOR-MAGNIFICUS Dr. VAN HOOGLEERAARWAGENINGEN,J. IN DE FACULTEIT DER TEGEN DE BEDENKINGENLETTEREN, DER IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 6 DES NAMIDDAGS TE 3 DOOR1916, UUR,JUL1 SAMUEL CORNELIS MEIJERING, GEBOREN TE SMILDE. - -GEBROEDERS HOITSEMA. GRONINGEN.1916 ***' * "s *" I* * -- * OUDERS.AAN MIJNE 3G0766 De van dit biedt de ^velkome HeerenU,voltooiing proefschrift inij gelegenheid mijne in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde. die tot academischeHooglecraren , mijne vanning hebben dank te,bijgedragen mijn hartelijken betuigen. Ook U wil ik niet de , ORNSTEIN,Hooggeleerde daarbij vergeten; terwijl herinnering aan de reeds leden der Faculteit DE H. enF. P. SCHOUTE F. P. VANontslapen BOER, J. CALKER steeds zalbij mij levendig blijven. Bovenal het een woord van dank te richten tot Uzij mij vergund afsonderlijk , KAPTEYN Promoter. Uwe lessen die reeds naar , ,Hooggeleerde Hooggeachte mij destijds deden komen versterkten in voor de sterrenkunde. EnGroningen , mij mijn voorliefde later, temidden Uwer vele waren het steedsUwe en aan-,bezigheden onverflauwde belangstelling die deden voltooien.,moediging mij mijn proefschrift Met dankbaarheid zal ik steeds hieraan hetgroote gedenken.
Voir plus Voir moins