Praktische wegwijzer voor journalisten

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN . Praktische wegwijzer voor journalisten .CVRIA Afdeling pers en voorlichting HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Praktische wegwijzer voor journalisten Afdeling pers en voorlichting Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1998 ISBN 92-825-0401-6 © Europese Gemeenschappen, 1998 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Italy INHOUDSOPGAVE biz. Inleiding 3 De Voorlichtingsdienst 4 Hoe en met wie in contact treden 5 Het team 6 Materiaal voor de geschreven pers 7 Officiële documenten 9 Enige praktische informatie 10 Verzoek om toegang tot het Hof1 Plattegronden3 INLEIDING Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is in 1951 ingesteld en heeft sindsdien bijna 10 000 zaken behandeld die de gemeenschapsinstellingen, de lidstaten en de burgers betreffen. Binnen het constitutionele systeem van de Verdragen speelt het Hof een zeer belangrijke rol bij de totstandbrenging van een op vrede en eenheid gebaseerd Europa, door de naleving van het recht te verzekeren door uitlegging en toepassing van de Verdragen en van alle communautaire wetgeving.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 14
Langue Nederlandse
Signaler un problème