Publikationer från Europeiska gemenskapernas domstol

-

Documents
20 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

4/Γ ά Publikationer från Europeiska gemenskapernas domstol Luxemburg 1998 http://www.curia.eu.int LCVRML Publikationer från Europeiska gemenskapernas domstol Luxemburg 1998 En stor mangd örvig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servem (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1998 ISBN 92-829-0441-5 © Europeiska gemenskaperna, 1998 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Italy Domar och förslag till avgörande 1. Rättsfalls samling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt Rättsfallssamlingen publiceras på gemenskapernas officiella språk och är den enda autentiska källan när rättsfall från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt skall citeras. Det sista häftet av den årliga rättsfallssamlingen innehåller en kronologisk förteckning över publicerade domar och beslut, en förteckning över mål i nummerordning, en alfabetisk förteckning över parterna, eng över artikelhänvisningar, en alfabetisk förteckning över ämnesområden och - sedan år 1991 - en systematisk förteckning som innehåller samtliga sammanfattningar av de refererade avgörandena tillsammans med en kedja av stickord.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 19
Langue Norwegian
Signaler un problème