Raad van de Europese Unie & het milieubeleid
27 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Raad van de Europese Unie & het milieubeleid

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
27 pages
Nederlandse

Description

D VAN DE EUROPESE, ■ UNIE ■■· , , ■ . het milieuoeieid INHOUD Woord vooraf 4 De grote actieterreinen 6 LUCHTKWALITEIT 8 WATERKWALITEIT 12 AFVALBEHEER6 RISICOBEHEERSING 20 NATUURBESCHERMING 24 De financiering van het milieubeleid 28 De internationale dimensie van de milieubescherming 28 De werkmethoden van de Raad 30 Praktische informatie 32 Deze brochure is opgesteld door het secretariaat-generaal van de Raad en dient als informatie. De inhoud van de brochure bindt noch de Raad van de Europese Unie, noch de regeringen van de lidstaten, noch de overige instellingen van de Gemeenschap. Het milieubeleid is nog relatief jong in vergelijking met het beleid van de Europese Unie (EU) op andere terreinen. De eerste Europese recbtsbesluiten op het gebied van de milieubescherming dateren namelijk van het begin van dejaren zeventig. Toch heeft de Raad, de voornaamste besluitvormingsinstantie van de EU, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van elke lidstaat, sedertdien al ongeveer 300 rechtsbesluiten (rechtstreeks toepasselijke verordeningen en in nationale wetgeving om te zetten richtlijnen) op dit gebied aangenomen. Daarbij komen nog talrijke resoluties, conclusies en onder­handelingsmandaten, waarin de Raad zijn politieke wil tot uitdrukking brengt, zijn prioriteiten aangeeft en richtsnoeren verschaft voor onderhandelingen met andere partners.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Exrait

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents