Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht

-

Documents
679 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht Serie A EEG-EGKS-EGA HOF VAN JUSTITIE HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht SERIE A Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, met uitzondering van de rechtspraak be­treffende het Europese ambtenarenrecht en inzake het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Afleveringen 1 en 2 Rechtspraak 1977-1981 kflevering 1 is onder supervisie van achtereenvolgens de heren Hans­Wolfram Daig n Sergio Neri samengesteld door de afdeling onderzoek en documentatie, onder erantwoordelijkheid van mevr. Luigia Meggioni. iflevering 2 is voornamelijk samengesteld door de heer Ph. Singer, onder verantwoor­elijkheid van het hoofd van de afdeling onderzoek en documentatie.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 10
Langue Nederlandse
Signaler un problème

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Repertorium van de
rechtspraak inzake het
gemeenschapsrecht
Serie A
EEG-EGKS-EGA
HOF VAN JUSTITIE HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Repertorium
van de rechtspraak
inzake het gemeenschapsrecht
SERIE A
Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, met uitzondering van de rechtspraak be­
treffende het Europese ambtenarenrecht en inzake het Verdrag
van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken
Afleveringen 1 en 2
Rechtspraak 1977-1981 kflevering 1 is onder supervisie van achtereenvolgens de heren Hans­Wolfram Daig
n Sergio Neri samengesteld door de afdeling onderzoek en documentatie, onder
erantwoordelijkheid van mevr. Luigia Meggioni.
iflevering 2 is voornamelijk samengesteld door de heer Ph. Singer, onder verantwoor­
elijkheid van het hoofd van de afdeling onderzoek en documentatie.
>eze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
•A ISBN 92­829­0086­X
iE ISBN 92­829­0087­8
NISBN 92­829­0088­6
R " ISBN 92­829­O072­X
Γ ISBN 92­829­0089­4
ibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
uxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1985
3BN 92­829­0090­8
olledige uitgave (series A tot D): ISBN 92­829­0036­3
atalogusnummer: DX­40­84­197­NL­C
) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 1982
*rinted in the FR of Germany Repertorium Serie A, aflevering 2
INSTRUCTIES VOOR HET INVOEGEN
De gekleurde pagina's moeten vooraan de desbetreffende rubriek worden ingevoegd.
Aantal Aantal
Invoegen Verwijderen
bladzijden bladzijden
Titelblad 1 Titelblad
Blz. VII-IX (Inleiding) 2 Blz. VII-IX (Inleiding)
Blz. XI-XII (Overzicht) 1 Blz. XI-XII (Overzicht)
Inhoud Inhoud
- blz. XV-XXII 4 - blz. XV-XXII
1 - blz. XXV-XXVI - blz. XXV-XXVI
- blz. XXIX-XXX 1 - blz. XXIX-XXX
A-1.2.3 1 A-1.2.3
A-1.2.4 (blauw) - -
1 A-1.2.5 A-1.2.5
A-1.2.7 1 A-1.2.7
1 A-2 A-2
- A-3.1 (blauw) -
A-3.2.0, slot 1 A-3.2.0, sub 8 e.v.
A-3.2.1 (blauw) - -
A-4 (Overzicht) 1 A-4 (Overzicht)
A-4.0 (na A-4) — -
A-4.1 1 A-4.1
A-5 (blauw) - -
B-l.l 1 B-l.l
B-1.2, slot 1 B-1.2, sub 8 e.v.
Aflevering 2/maart 1984 Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen
bladzijden bladzijden
1 Β-1.3, slot Β-1.3, sub 9 e.v. 1
— Β-1.5 (blauw) 1 -
Β-1.6 1 Β-1.6 1
B-2 (Overzicht) 1 B-2 (Overzicht) 1
B-2.0 1 B-2.0 2
B-2.1.2.1 (blauw) 1 - —
B-2.1.2.2, slot 1 B-2.1.2.2, sub 9 e.v. 1
B-2.2.0, slot 1 B-2.2.0, sub 8 e.v. 1
B-2.2.2.1 1 B-2.2.2.1 1
B-2.2.2.2 1 B-2.2.2.2 2
2 - — B-2.2.2.5 (blauw)
B-2.2.3.0 (blauw) 1 - —
B-2.2.3.2 1 B-2.2.3.2 2
B-2.2.3.4 2 B-2.2.3.4 3
B-2.4.2.0 1 B-2.4.2.0 1
B-2.4.2.1 (blauw) 1 - —
B-2.4.2.2 (blauw) 2 - —
B-2.4.5 1 B-2.4.5 1
1 - — B-2.5 (na B-2.4.7)
B-3.0.1 1 B-3.0.1 1
B-3.0.3 1 B-3.0.3 1
B-3.1 (blauw) 1 — -
B-3.2.1 B-3.2.1 1 2
Aflevering 2/maart 1984 Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen
bladzijden bladzijden
B-3.3.2, slot B-3.3.2, sub 6
B-3.3.3, slot B-3.3.3, sub 10 e.v.
B-3.3.4 B-3.3.4
- B-3.3.6 (blauw) -
B-3.3.7, slot B-3.3.7, sub 6
B-3.4.1.1.1 B-3.4.1.1.1
B-3.4.1.2.2 B-3.4.1.2.2
B-3.4.6.1 (Overzicht) B-3.4.6.1 (Overzicht)
B-3.4.6.1.4 B-3.4.6.1.4
B-3.4.6.1.6 B-3.4.6.1.6
B-3.4.6.1.7 - -
(na B-3.4.6.1.6)
B-3.4.7.1.3 B-3.4.7.1.3
B-3.4.7.1.5 B-3.4.7.1.5 2
B-3.4.16.0 B-3.4.16.0
B-3.4.16.1 (Overzicht) B-3.4.16.1 (Overzicht)
B-3.4.16.1.1, slot B-3.4.16.1.1, sub 11 e.v. 3
B-3.4.16.1.2
(na B-3.4.16.1.1) 2
B-3.5.2.0, slot B-3.5.2.0, sub 7 e.v. 1
B-3.5.2.1, slot B-3.5.2.1, sub 7 e.V. 1
B-3.5.2.2, slot B-3.5.2.2, sub 4 e.v. 1
B-3.5.2.4, slot B-3.5.2.4, sub 11 e.v. 1
Aflevering 2/maart 1984 Aantal Aantal
Invoegen Verwijderen
bladzijden bladzijden
B-3.5.2.5, slot B-3.5.2.5, sub 5 e.v.
B-3.7.1 B-3.7.1
B-3.8.1 B-3.8.1
B-3.8.2 B-3.8.2
B-4.0 B-4.0
B-4.3.1, slot B-4.3.1, sub 7
- - B-4.4 (blauw)
B-4.6.0, slot B-4.6.0, sub 7 e.V.
B-4.6.1.2, slot B-4.6.1.2, sub 7 e.v.
B-4.6.1.4, slot B-4.6.1.4, sub 7 e.v.
B-4.6.1.6 B-4.6.1.6
B-4.6.1.8 (blauw) - -
B-4.6.3 B-4.6.3
B-4.6.4.0 B-4.6.4.0
B-4.6.4.2, slot B-4.6.4.2, sub 4 e.v.
B-4.6.4.3 B-4.6.4.3
B-4.6.4.4 B-4.6.4.4
B-4.6.8 B-4.6.8
B-4.6.9.0 B-4.6.9.0
B-4.6.10 (Overzicht) B-4.6.10 (Overzicht)
B-4.6.10.0 (na B-4.6.10) - -
B-4.6.10.5 (na B-4.6.10.4) — —
Aflevering 2/maart 1984 Aantal Aantal
Invoegen Verwijderen
bladzijden bladzijden
B-5 B-5 2
B-7.1.1.1 B-7.1.1.1
B-7.1.1.2, slot B-7.1.1.2, sub 5 e.v.
B-7.1.1.3, slot B-7.1.1.3, sub 6 e.v.
B-7.1.1.4 B-7.1.1.4
— — B-7.1.1.5 (blauw)
B-7.1.3.1, slot B-7.1.3.1, sub 5
B-7.1.3.3, slot B-7.1.3.3, sub 4 e.v.
B-7.3.1 B-7.3.1
B-7.3.2.1 B-7.3.2.1
B-7.3.2.2 B-7.3.2.2
B-7.3.2.3 B-7.3.2.3
B-7.3.2.6 (blauw) - -
B-7.3.2.8 B-7.3.2.8
B-7.3.2.9.0 B-7.3.2.9.0
B-7.4 B-7.4
B-9.0, slot B-9.0, sub 6 e.V.
B-l0.1.0, sub 15 e.V. B-l 0.1.0, slot
B-10.1.1 B-10.1.1
B-l0.1.2, slot B-l0.1.2, sub 12 e.V. 2
B-10.1.3, slot B-10.1.3, sub 6
B-l0.2 (Overzicht) B-l0.2 (Overzicht)
Aflevering 2/maart 1984 Aantal Aantal
Verwijderen Invoegen bladzijden bladzijden
Β­10.2.1, slot B­10.2.1,sub5e.v.
Β­10.2.4 (na Β­10.2.3) ­ —
B­l 1.0 B­l 1.0
B­l 1.1, sub 1­4 B­l 1.1, sub 1­4
B­l1.1, Í/O/ B­l 1.1, sub 16 e.v.
B­13 B­13
B­14.1 (Overzicht) B­14.1 (Overzicht)
B­14.1.0 B­14.1.0
­ — B­14.1.2 (na B­14.1.1)
B­l5.1, slot B­l5.1, sub 4 e.v. 2
B­18.1 B­18.1 2
B­l9 (Overzicht) B­l9 (Overzicht)
­ Β­19.0(παΒ­19) —
Β­19.1 (Overzicht) Β­19.1 (Overzicht)
B­19.I.0 B­19.1.0
B­19.1.2 (na B­19.1.1) ­ ­
B­19.1.3 B­19.1.3
Β­19.2.0 B­l 9.2.0 2
Β­19.4.0 B­l 9.4.0
Β­19.4.1.1 B­19.4.1.1
Β­19.4.1.2 B­l 9.4.1.2
Β­19.4.1.3 B­l 9.4.1.3 2
Aflevering 2/maart 1984